Retrospectiva activităților desfășurate pe parcursul anului 2022 în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Joi, 16 februarie 2023, în reședința arhiepiscopală de la Roman, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-au desfăşurat lucrările şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s-au întrunit la Roman în vederea participării la sesiunea anuală de lucru. 

După săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, preoții membri ai Adunării Eparhiale și consilierii Centrului eparhial de la Roman au oficiat, sub protia părintelui Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial și în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim au oficiat o slujbă de Tedeum, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei Romanului și Bacăului.

De la ora 11.00, cei 27 de membri ai Adunării s-au deplasat în reședința arhiepiscopală unde a fost prezentat, în format video, raportul general al activităților Centrului eparhial desfășurate în anul 2022.

În deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfinția Sa a adresat un scurt cuvânt introductiv în care a salutat prezența invitaților de onoare și a membrilor Adunării Eparhiale, subliniind că analiza referatelor poate și trebuie să fie un imbold spre autodepășire și spre împlinirea cu succes a activității în slujba lui Dumnezeu și a semenilor:

Am început ziua cu Sfânta Liturghie, în care am auzit rostindu-se cuvintele: „pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, prin care suntem îndemnați să îi oferim lui Hristos totul: efortul nostru lucrativ, dar și ființa noastră, viața noastră cu reușitele și eșecurile ei, conștienți fiind că suntem parte din marele plan al lui Dumnezeu și că nimic nu putem împlini cum se cuvine fără El. În comuniune și cu smerenie, nădăjduim să ne aflăm, clipă de clipă, în și cu Hristos.

În finalul cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a subliniat că

începutul unui nou an ne așază în fața unor perspective și a noi provocări, pentru care, punându-ne nădejdea în Dumnezeu, ne dozăm energia și ne calculăm resursele, astfel încât să putem aduce un plus valoare în evaluarea spirituală, dar și în componentele administrative, economice, social-filantropice, canonice ș.a De aceea, (...) vă îndemn pe fiecare – colaboratori, membri ai Adunării eparhiale, fii ai Eparhiei Romanului și Bacăului, să fiți dinamici, să puneți umărul în sprijinirea activităților pe care le propunem, arătând astfel că Biserica lui Hristos este vie și lucrătoare, după cum afirmă Sf. Ap. Pavel: „Ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Hristos Iisus.” (Filimon 1, 6).”

În continuare, părintele Arhimandrit Pimen Costea, Vicar Eparhial, a mulțumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru acceptarea de a fi prezenți în această zi la Roman, subliniind faptul că lucrarea Bisericii este rezultatul efortului pe care creștinii îl depun împreună: 

„Adunarea Eparhială își propune o foarte succintă prezentare a activității desfășurate pe parcursul unui an de zile.

Anul 2022 a fost un an greu din punct de vedere financiar, de aceea unele dintre proiectele anunțate la începutul anului nu s-au finalizat, dar multe altele au început sau au fost finalizate pe parcursul anului trecut. Anul acesta cel mai important dintre proiectele noastre este cel al Spitalului „Precista”, care a debutat în ianuarie a.c. De asemenea, proiectul Catedralei de la Bacău trebuie să continue, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Centrul eparhial s-a angajat în susținerea financiară în vederea realizării picturii în tehnica mozaic.

Pentru anul viitor ne-am propus și construirea unei școli gimnaziale în Roman, prin Fundația Melchisedec, reabilitarea ansamblului Centrului eparhial în întregime. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele ce urmează a fi desfășurate în anul 2023.”

Consilierii eparhiali au prezentat rapoartele pe sectoare, care, ulterior, au fost dezbătute pe comisii. După lucrările pe secțiuni și analizarea rapoartelor de către membrii Adunării Eparhiale, raportorii celor cinci comisii au prezentat în fața audienței referatele fiecărei secțiuni, precum și propunerile pe sectoare de activitate pentru: „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești în Patriarhia Română”.

În încheiere, câțiva membri ai Adunării Eparhiale au luat cuvântul subliniind diferite aspecte ale activității ecleziastice desfășurate de sectoarele eparhiale în anul precedent, apreciind rezultatele obținute de acestea.

Între aceștia, părintele Eduard Cozma, membru al Adunării național-bisericești, care, în cuvântul rostit la îndemnul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a subliniat că „munca, fără rugăciune, nu este rodnică, după cum munca ferește rugăciunea de sentimentalism și relativism.”

Părintele Gheorghe Aniculoaie, de la Biserica „Sf. Nicolae și Nașterea Maicii Domnului”, Moinești a relatat câteva dintre provocările specifice, cu care se confruntă în finalizarea lucrărilor la biserica care i-a fost încredințată în administrare și păstorire.

Dl Zaharia Vasile, Primarul orașului Buhuși, a exprimat aprecierea față de amploarea, importanța și eficiența activității Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului:

„Cred că fiecare dintre noi a avut în față acel motto „Nihil sine Deo” la începutul fiecărei activități. (...) Trăim vremuri complicate, în care Biserica este atacată din diverse direcții. Îmi permit să fac o sugestie: Biserica a polarizat în jurul ei cultura, ființa și credința neamului românesc, iar acest lucru trebuie să continue. Cred că este foarte important ca, acolo unde se impune, să încercăm să expertizăm lăcașurile de cult, mai ales cele care sunt monumente istorice, din punct de vedere structural, date fiind cele mai recente activități telurice.”

De asemenea, dl primar Zaharia a adresat chiriarhului invitația de a veni să sfințească și capela Spitalului orășenesc din Buhuși.

În continuare, dl dr. Adrian Cotîrleț a transmis cuvântul său de apreciere și susținere față de activitatea desfășurată în eparhia Romanului și Bacăului:

„Felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru debutul activității la Spitalul „Precista” și îmi exprim nădejdea că acesta va deveni o unitate medicală de elită. Cred în acest proiect care este foarte bine făcut, care va însemna foarte mult pentru sănătatea oamenilor din zonă și pentru implicarea Bisericii Ortodoxe în păstrarea a ceea ce ne-a dat Dumnezeu cel mai de preț, sănătatea.”.

Un alt membru al Adunării Eparhiale care a luat cuvântul, a fost dl dr. Alexandru Angheluș, care a vorbit despre decizia Sfântului Sinod de a dedica acest an pastorației persoanelor vârstnice:

„Speranța de viața a românilor a crescut în ultimii ani, apropiindu-ne de media europeană, ceea ce ridică deosebite probleme. Sunt foarte mulți bătrâni, bolnavi, neputincioși, cărora trebuie să le acordăm o deosebită atenție. Faptul că Biserica a subliniat acest lucru, prin dedicarea Anului omagial persoanelor în vârstă, ne face și pe noi să ne gândim mai atent și să contribuim, împreună cu Biserica, a acorda toate ajutoarele și tot sprijinul celor care au nevoie de el.”

Între cei invitați să ia cuvântul s-au mai aflat dl Bujor Ioan, Primar al comunei Dofteana, cea mai mare comună din Bacău,  dl Constantin Toma, Primarul orașului Dărmănești, care a apreciat că, „dacă vor fi împlinite proiectele pe care le propune, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului poate deveni un model de bună administrare și eficiență.” În încheiere, Pr. Alexandru Grigoraș, protoiereul Protopopiatului Sascut,  a solicitat aprobarea trecerii din patrimoniul Parohiei Pâncești către Protopopiatul Sascut a sediului administrativ al protoieriei, unde urmează și amenajarea unui paraclis în care să se desfășoare un program liturgic zilnic.

După luările de cuvânt și prezentarea referatelor, a urmat rezultatul votării celor prezenți care au aprobat noile proiecte ce vor fi derulate pe parcursul anului 2023. (Mioara Ignat)