Resfințirea Bisericii “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Mănăstirii Calapodești

În Duminica a IV-a după Pogorârea Duhului Sfânt a avut loc resfințirea bisericii cu hramul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a Mănăstirii din localitatea băcăuană Calapodești din Protopopiatul Sascut. În ultima perioadă acest locaș de cult a fost supus unui amplu proces de restaurare.

Slujba de resfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de  preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul a lăudat strădania viețuitorilor acestei mănăstiri începând cu Părintele Stareț Calinic Corceag, amintind că toată jertfa a fost realizată cu ajutorul nevăzut și cu binecuvântarea Sfântului Antipa de la Calapodești, cel care este ocrotitor al localității natale și al întregii Arhiepiscopii a Romanului și Bacăului: 

“Astăzi am repus în cult în mod solemn prin participarea frățiilor voastre și am dat din nou cerului, am dat lui Hristos, o Biserică înnoită și acest lucru a fost posibil datorită părintelui stareț care a fost ales de Dumnezeu și desemnat de către noi să coordoneze viața spirituală din această oază de spiritualitate. În această frumoasă biserică a fost botezat un Sfânt al Bisericii Universale, Sfântul Antipa de la Calapodești, pe a cărui viață o cunoașteți în detaliu, un sfânt foarte iubit de credincioși, iar acest lucru îl putem observa din numărul mare de pelerini care vin în acest loc”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Chiriarhul locului a hirotesit pe preacuviosul părinte Ieromonah Fanurie întru duhovnic, iar preacuviosului părinte Spiridon Profir i s-a oferit rangul onorific de Protosinghel.

Părintele Stareț, Protosinghelul Calinic Corceag, a mulțumit tutor celor prezenți la acest frumos eveniment, precum și ctitorilor și binefăcătorilor Sfintei Mănăstiri de la Calapodești, oferindu-le distincții, printre aceștia amintim pe Primarul Comunei Dealu Morii, Gabriel Savin și pe Maica Stareță Serafima de la Mănăstirea Mărcuș.

...

Această biserică din satul Calapodești, comuna Dealu Morii are o vechime de peste 600 de ani. A fost ctitorită pe la anul 1888 de către preotul Ion Mihalache și a fost sfințită în data de 13 noiembrie 1888 de către Preotul Ion Andreescu, protoiereul județului Tecuci, sub arhipăstorirea vrednicului de pomenire Melchisedec, episcop al Romanului. Vitregiile vremurilor și-au pus amprenta peste zidurile lăcașului de cult, astfel ca din timp în timp au  fost necesare intervenții de renovare, consolidare și înnoire, cele mai recente fiind cele din 1993-1995. La data de 24 august 1997, după ce au fost făcute lucrări exterioare de restaurare, a fost sfințită în timpul episcopului de pioasă pomenire Eftimie Luca. La data de 1 septembrie 1997 s-a consfințit în acte înființarea acestui așezământ monahal ca statut de mănăstire de călugări. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, la data de 25 iunie 2006, s-a pus piatra de temelie pentru zidirea unui nou lăcaș de cult închinat Tuturor Sfinților și Sfântului Antipa de la Calapodești, al cărei lucrări au ajuns până astăzi până la nivelul picturii murale.