Resfinţirea Bisericii Răducanu din Târgu Ocna

16 Septembrie 2012

Biserica "Buna Vestire" - Răducanu din Târgu Ocna, Protopopiatul Oneşti, a fost resfinţită de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, în prezenţa a peste 3000 de credincioşi.

Din soborul de preoţi au mai făcut parte arhim. Timotei Aioanei, Exarhul cultural al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor şi Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din Bucureşti, ca delegat din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodox Române, şi pr. Constantin Alupei, protopop al Protopopiatului Oneşti.

După citirea Sfintei Evanghelii, PS Ioachim Băcăuanul a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre Evanghelia din Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci. Preasfinţia Sa a făcut referire la valoarea sufletului, la Sfânta Cruce şi la evenimentul prilejuit de resfinţirea Bisericii “Buna Vestire” – Răducanu.

Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului a subliniat că evenimentul de ieri a însemnat încununarea mai multor ani de muncă şi jertfă depuse la restaurarea lăcaşului de închinăciune – monument din sec. al XVII-lea.

La finalul slujbei arhim. Timotei Aioanei s-a referit la semnificaţia sfinţirii unei biserici şi la binecuvântarea pe care ierarhul o aduce prin slujba târnosirii. În continuare, pr. paroh Ioan Panţîru a prezentat o dare de seamă a lucrărilor care s-au realizat la Biserica “Buna Vestire” – Răducanu din Târgu Ocna. Părintele paroh Ioan Panţîru a mulţumit apoi tuturor celor care au ajutat la reabilitarea lăcaşului de închinăciune, evidenţiind pe câţiva dintre principalii donatori şi susţinători ai lucrărilor. “Pentru noi, acest moment a însemnat încununarea eforturilor noastre de a reda Bisericii Răducanu strălucirea pe care a avut-o odinioară. A fost o mare binecuvântare şi un moment mult aşteptat atât de noi slujitorii, cât şi de credincioşii din Târgu Ocna. Putem spune că a fost o mare sărbătoare a oraşului pentru că au venit foarte mulţi credincioşi”, a mărturisit pr. paroh Ioan Panţîru.
 

Distinţie din partea Patriarhului României

Pentru toată osteneala depusă în cei aproape 17 ani, pr. paroh Ioan Panţîru a primit din partea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul distincţia de iconom stavrofor. De asemenea, arhim. Timotei Aioanei a oferit părintelui paroh Ioan Panţîru, din partea Preafericitului Părinte Daniel, distincţia “Sanctus Stephanus Magnus”. “Ziua de astăzi (n.r. ieri) a fost o mare sărbătoare în primul rând pentru Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, deoarece cu toţii ne-am îndreptat gândurile spre Târgu Ocna. Aceasta pentru că Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a fost prezent în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din acest oraş. Biserica “Buna Vestire” – Răducanu a fost resfinţită după 17 ani de lucrări de restaurare şi reabilitare atât la extrior cât şi în interior. A fost o zi de aleasă trăire duhovnicească pentru că s-a adus slavă lui Dumnezeu pentru toate realizările din ultimii ani. Această biserică a fost îmbrăcată într-o haină nouă, sfântă şi curată, întrucât acest sfânt lăcaş s-a degradat după cutremurul din 1977. S-a înlocuit în totalitate acoperişul şi s-a refăcut structura. Apoi a fost înnoit mobilierul, potrivit timpului în care a fost construită această biserică. S-a restaurat în intregime pictura dar şi alte obiecte bisericeşti care se impuneau a fi reînnoite. Au fost prezenţi foarte mulţi credincioşi, mai ales că toţi preoţii din oraş au slujit în cadrul Sfintei Liturghii, dar şi oficialităţi cntrale şi locale”, a relatat pr. protopop Constantin Alupei. caseta
 

Biserică de parohie din 1890

Biserica “Buna Vestire” situată în oraşul Târgu Ocna, numita şi Răducanu, a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea de marelele logofăt Ion Buhuş şi de un târgoveţ bogat „cu multe mori pe apa Slănicului” (după cum mărturiseşte o inscripţie în slavonă din 3 dec.1711 de pe o lespede de marmură din pridvorul bisericii). Potrivit siteului Protoieriei Oneşti, până în 1863, la secularizarea averilor mănăstireşti a fost unificată administrativ cu fosta mănăstire „Precista” de la Ocna (actuala biserică Precista din Târgu Ocna). La 1 martie 1798, patriarhul Grigorie al V-lea confirmă existenţa „mânăstirii de la Ocna” sau „Precista – Răducanu” prin numărul mare de egumeni greci sau români confirmaţi cât şi prin daniile acordate. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin multe încercări, unele dramatice, începând cu 1821, când a fost ocupată de un detaşament de eterşti şi devastată de turci, apoi în 1864 în pericol de a deveni cazarmă. În Primul Război Mondial clădirile anexe au servit drept depozit de muniţii şi provizii. Între 1843 şi 1853, biserica mănăstirii este reparată de arhim, Procopie, iar din 1890 devine biserică de mir, formând o parohie. Nu s-au mai făcut intervenţii majore şi reparaţii capitale până în 1996 când s-au demarat, de către preotul paroh Ion Panţîru, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, ample lucrări de conservare şi restaurare a bisericii grav avariată de cutremurul din 1977 şi aflată în pericol de prăbuşire.