PS Ioachim Băcăuanul - primul arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

16 Decembrie 2014

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost ales astăzi, de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, cu majoritate de voturi, în funcţia de arhiepiscop al Romanului și Bacăului. În cadrul aceleiași ședințe, Sfântul Sinod al BOR a ales ca Arhiepiscop al Timișoarei pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioan al Episcopiei Covasnei și Harghitei.

În ziua de 16 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au început lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală.

După deschiderea lucrărilor, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului. Dintre candidaţii desemnaţi de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în consultare cu Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timișoarei, Sfântul Sinod a ales, prin vot secret, pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioan al Episcopiei Covasnei și Harghitei, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului.

În continuarea Ședinței Sfântului Sinod, sub președinția Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a avut loc alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Dintre cei doi candidați desemnați de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei în consultare cu Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, prin vot secret, cu 35 voturi, din 45 de voturi exprimate, a fost ales Preasfințitul Episcop Ioachim Băcăuanul ca cel de al 77-lea ierarh al Romanului și Bacăului. PS Ioachim Băcăuanul a devenit astfel primul arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, de la ridicarea eparhiei de la rangul de episcopie la cel de arhiepiscopiei, în anul 2009.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt de felicitare celor doi ierarhi nou aleşi în plenul Sfântului Sinod: „Este important pentru noi să evaluăm lucrarea de până acum a candidaţilor, dar şi capacitatea lor pentru o slujire viitoare într-un post superior, cu o responsabilitate mai mare, pentru că în Biserică, în general, onoarea vine din muncă, din slujire, din osteneală. Îi felicităm pe cei doi ierarhi care au fost promovaţi prin această alegere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic, să-i binecuvânteze şi să le dăruiască mult ajutor în lucrarea pe care o au de desfăşurat în continuare pentru binele Bisericii“. În încheiere, Preafericirea Sa a prezentat succint activitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan şi cea a Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul în slujirile încredinţate lor până la aceste alegeri.

În cuvântul rostit după aflarea rezultatului votului, noul Arhiepisop ales al Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul a spus: „Mulţumesc lui Dumnezeu care V-a inspirat pe Preafericirea Voastră, pe Înaltpreasfinţiile Voastre şi pe Preasfinţiile Voastre să îmi acordaţi votul de încredere pentru a primi această înaltă demnitate de Arhiepiscop al istoricei Eparhii a Romanului şi Bacăului. Aceasta mă obligă mult. Faptul că de 14 ani m-am ostenit în această eparhie alături de venerabilul părinte spiritual al Romanului şi Bacăului, vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Părinte Eftimie, mi-a oferit şansa de a cunoaşte îndeaproape lucrurile în această eparhie. De aceea, pentru faptul că mi-aţi încredinţat acest vot de încredere, voi continua lucrarea pastoral-misionară, administrativ-gospodărească şi cultural-socială în această eparhie“.

La final, Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul a declarat pentru Ziarul Lumina că Sfântul Sinod l-a învestit să continue lucrarea pastoral-misionară împreună cu preoţii, călugării şi toţi cei care participă la viaţa Bisericii, în istorica Eparhie a Romanului şi Bacăului: „Trebuie să continuăm lucrarea misionară a Bisericii în parohii, în mănăstiri, în toate comunităţile care aparţin acestei istorice eparhii şi, totodată, să ne angajăm la a răspunde cu acribie la exigenţele timpului, ale societăţii, ale Sfântului Sinod şi ale tuturor regulamentelor bisericeşti. Totodată, având conştiinţa că au fost şi sfinţi care au stat pe scaunul vlădicesc de la Roman, mă simt impulsionat să duc mesajul şi stindardul Ortodoxiei în eparhie“.

Ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Romanului și Bacăului va avea loc în Catedrala arhiepiscopală „Sf. Cuvioasă Parascheva”, din Roman, în duminică 4 ianuarie 2015.

 

Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul s-a născut la 29 martie 1954, în comuna Stăniţa (judeţul Neamţ). A urmat Şcoala generală din satul natal, Stăniţa, iar în 1970 a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ. Între anii 1970 și 1975 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, iar în perioada 1976-1980 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

În anul 1980 a fost tuns în monahism, pe seama Mănăstirii Bistriţa, Neamţ, primind numele de Ioachim. A fost primul călugăr hirotesit pe seama acelei mănăstiri după 30 de ani. La 1 martie 1981 a fost hirotonit ierodiacon de către Preaferictul Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, iar în 30 decembrie 1990 a fost hirotonit ieromonah de către IPS Mitropolit Daniel, la Mănăstirea Varatic, pe seama Catedralei Mitropolitane din Iași.

Între anii 1991-1994 a urmat cursurile de doctorat la Institutul „Saint Sèrge” din Paris, Franţa, sub îndrumarea profesorilor: Boris Bobrinskoy şi Olivier Clement, ca în 26 octombrie 1994, să își susţină teza de doctorat în limba franceză, cu titlul La déification de l'homme d'après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae (Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae).

În anul 1998 a fost propus de IPS Arhiepiscop Eftimie și ales în unanimitate de către ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura „Băcăuanul”. A fost hirotonit în treapta de Arhiereu în ziua de 1 mai 2000, a doua zi de Paşti, îndeplinind funcţia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, până pe 13 septembrie 2009, când a fost ridicat la rangul de Episcop vicar, odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului.

Din anul 2000 până în prezent Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim este membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod.

În perioada în care s-a aflat la studii în Franța activitatea academică a fost completată de o susținută activitate misionară, care s-a concretizat, între altele în fondarea Mănăstirii „Buna-vestire” de la Rosiers, Franţa, primul aşezământ monahal ortodox românesc (1992), reorganizarea Arhiepiscopiei  Române din Europa Occidentală şi Meridională, cu sediul la Paris, reorganizarea primei parohii românești francofone din regiunea pariziană, „Saint-Jean-le-Théologien” Issy-les-Moulineaux. În aceeași perioadă a adaptat, pentru prima oară, textul Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur în limba franceză, pe muzică bizantină românească, a organizat primele pelerinaje, de tip ortodox, la moaştele Sf. Mathurin de Larchant (secolul III) din regiunea pariziană. A participat la aducerea osemintelor marelui Mitropolit al Basarabiei, Visarion Puiu, mort într-un sat din Bretania – Viels-Maisons, şi la reînhumarea acestuia în Cimitirul Montparnasse.

Sprijinit de Prof. Univ. T. Poghirc si regizorul Paul Barbă Neagră ţine la Universitatea din Sorbona cinci conferinţe de cunoaştere a Ortodoxiei, sub genericul L'Église face à la modernité, point de vue orthodoxe.

Activitatea culturală și misionară desfășurată în Occident este continuată și amplificată la revenirea în țară, unde, ca arhiereu, între altele: înfiinţează Editura Filocalia (2001); reactivează Fundaţia „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman (2001) organizează: „Zilele Episcop Melchisedec Ştefănescu” (în 2013 ajunse la Ediţia a XIII-a); organizează conferinţe, simpozioane, sinaxe, concerte de caritate; înfiinţează peste 40 de centre social-filantropice pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; publică editoriale, articole, studii în diferite cotidiene şi reviste de specialitate; participă, ca delegat al Sfântului Sinod, la diferite întruniri ecumenice, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale; publică lucrări în volum și studii pe teme teologice de actualitate.

Ca membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod, alcătuieşte sau diortoseşte Slujbele Sfinţilor canonizaţi de către Biserica Ortodoxă Română.

Din anul 2003 este Membru de onoare al Comunității Academice a „Universității George Bacovia” din Bacău și, din 2013, Președinte onorific al Uniunii Artiștilor Contemporani.