Proiectul „Centrul rezidențial - a doua viață pentru vârstnici!”, la final

Consiliul Județean Bacău a finanțat pe Componenta Social, în baza Legii 350 / 2005, un proiect integrat social-medical-terapie ocupațională-kinetoterapie-administrativ.

Scopul proiectului a constat în adaptarea serviciilor de îngrijire acordate vârstnicilor instituționalizați la efectele pe termen lung ale pandemiei.

Obiectiv general: Abilitarea centrului rezidențial în vederea asigurării calității serviciilor furnizate

Obiective specifice:

Adaptarea serviciilor medicale pentru beneficiari la contextul actual;

Recuperarea independenței fizice și îmbunătățirea ADL-urilor (Activities of Daily Living - Activități de viață zilnică) în limitele impuse de boli și capacități a persoanelor vârstnice prin servicii de kinetoterapie;

Redobândirea senimentului de utilitate a vârstnicilori rezidenți prin servicii de terapie ocupațională;

Asigurarea vizibilității proiectului cofinanțat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost reprezetați de 36 de rezidenți ai Complexului social – medical pentru persoane vârstnice, din  cei 105 vârstnici instituționalizați la Hârja, pe când cei indirecți sunt reprezentați de familiile sau aparținătorii beneficiarilor din cadrul centrului rezidențial.

Finanțarea oferită în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean Bacău alocate pentru activități nonprofit de interes județean, a fost eligibilă achiziționării echipamentelor necesare terapiei medicale (paturi medicale și saltele antiescare și instrumentar sanitar), terapiei de recuperare și reabilitare (echipamnete specifice recuperării), terapiei ocupaționale (matrițe pentru atelierul de lumânări decorative și instrumente de lucru pentru patiseria și brutăria socială), cât și a materialelor de publicitate necesare promovării Autorității Contractante, Consiliul Județean Bacău.

Pentru atingerea indicatorilor proiectului, Consiliul Județean Bacău a oferit o finanțare nerambursabilă în valoare de 49.000 lei, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” contribuind și ea cu 6.500 de lei.

Derularea proiectului a fost posibilă în perioda august-octombrie 2020.

(Pr. Ilarion Mâță)