Proiecte eparhiale, bilanț si statistică

În cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pe parcursul celor două luni de stare de urgență națională s-a finalizat prima etapă a celor trei proiecte eparhiale: „Cei din Catedrale ajută Spitale!”; „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți!” și „Sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău, ca urmare a răspândirii COVID-19”.

 

La nivelul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Sectorul de asistență socială și medicală, cu sprijinul direct al protopopiatelor, unităților de cult și ONG-urilor eparhiale, a intervenit în comunitățile eparhiei pentru limitarea afectului răspândirii pandemiei cu noul coronavirus (COVID 19), prin mai multe metode și tehnici de intervenție.

1. Descriere mecanism de intervenție la nivelul eparhiei

Una din metodele utilzate a fost preluarea solicitărilor adresate eparhiei prin apelurile trimise către TelVerde (0800800368) înființat de Patriarhia Română. Din numărul total 7187 solicitări primite la Sectorul eparhial de asistență socială și medicală, 127 apeluri au fost recepționate prin intermediul Telverde al Patriarhiei Române. Persoana delegată a Sectorului de asistență socială și medicală care a gestionat și linia telefonică a callcenter-ului eparhial (0749666581), a inventariat toate solicitările venite din comunitățile eparhiale, trimise prin intermediul Patriarhiei Române, DGASPC Bacău, Consiliul Județean Bacăîu, Prefectura Bacău, protopopiatelor, unităților de cult și a ONG-urilor eparhiale. A fost utilizată o platforma prin Google sheets, un tabel excel interactiv, cu situația solicitărilor, nevoilor și intervențiilor în timp real.Tabelul conținea datele personale ale solicitantului, cine preia solicitarea, nevoia identificată, cine intervine și în ce măsură s-a rezolvat solicitarea.


. 2. Încadrare beneficiari sprijiniți
Din totalul de 7187 de persoane ajutate, putem clasifica sprijinul în felul următor:

 - 547 persoane plasate în izolare;

 - 149 persoane aflate în carantină ;

 - 5538 persoane vârstnice singure (ramase fără sprijin, din cauza masurilor impuse pe perioada starii de urgenta);

- 953 cazuri sociale (care erau în evidența eparhiei înainte de pandemie si care au fost ajutate în continuare).

3. Dona
ții către instituții medicale
Instituțiile care au primit echipamente de protecție (măști, viziere, ochelari, combinezoane, manusi, botosi) si substante de dezinfectare au fost cele 8 Spitale din Județul Bacău(Spitalul Județean Bacău,Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Spitalul Municipal Onești „Sf. Dr. Luca al Crimeei”, Spitalul de Urgență Moinești, Spitalul Orășenesc Comănești, Spitalul Orășenesc Buhuși, Spitalul Orășenesc Podu Turcului),  Municipiul Roman (Spitalul Municipal Roman), Serviciile de ambulanță din Bacău, Onești, Moinești și Comănești.
- Aparatură medicală donată instituțiile sanitate din eparhie :

 • Tunel de dezinfecție pentru Complexul de servicii socio – medicale Hârja;
 • Monitor de funcții vitale ROOT cu NIPB – Spital de Pneumoftiziologie Bacău 
 • 2 infuzomate Alois GW 800 - Spital de Pneumoftiziologie Bacău; 
 • 3 pulsoximetre RAD 5v - Spital de Pneumoftiziologie Bacău; 
 • 4 termometre TIR 1 - Spital de Pneumoftiziologie Bacău; 
 • 2 injectomate Alaris GH - Spital de Pneumoftiziologie Bacău; 
 • Monitor funcții vitale – Spitalul „Sf.Dr. Luca al Crimeii” Onești; 
 • Monitor funcții vitale  - Spitalul Buhuși; 
 • 300 de combinezoane, 4000 de măști, 100 viziere – Spitalul din Comănești, Moinești, Roman, Serviciile de ambulanță Onești, Moinești, Comănești, Tg. Ocna;
 • Container dezinfectant – Serviciul de ambulanță Onești; 
 • Dispozitiv de dezinfecție a autoutilitarelor – Serviciul județean de ambulanță Bacău;
 • Dezinfectanți (pentru toate activitățile celor 427 de voluntari); 
 • Produse igienico-sanitare și de protecție – Secțiile de Neonatologie și Pediatrie (Spital Județean Bacău);   

  4. Programe sociale speciale derulate de eparhie

a. „Cei din Catedrale ajută Spitale!”;

b. „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți!”;

c. „Sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău, ca urmare a răspândirii COVID-19”, proiect elaborat de Consiliul Județean Bacău.

Rezultate comune obținute în urma implementării celor trei proiecte eparhiale:

S-au înregistrat 7187 solicitări prin intermediul call center-ului Sectorului eparhial de asistență socială și medicală, telefoanelor de urgență ale DGASPC Bacău, emailului sau adresate preoților slujitori, părinților protopopi și reprezentanților ONG-urilor eparhiale.

Parohiile care au desfășurat acțiuni în comunitate au fost în număr de  308 iar 997 de angajați ai unităților de cult și voluntari au fost implicați în această perioada în cadrul proiectelor eparhiale.

Raportul financiar este constituit din alocarea sumei de 603.085 lei pentru următoarele capitole de cheltuieli:

- hrană caldă:  129.128 lei;

- pachete alimentare: 260.589 lei;

- apă îmbuteliată: 16.623 lei;

- cumpărături de primă necesitate: 9.175 lei;

- plată facturi utilități :8.421lei;

- servicii medicale: 15.988 lei;

- donații produse igienico – sanitare: 70.181 lei.

- donații aparatură medicală: 92.980 lei;

Parohiile, Protopopiatele și ONG-urile eparhiale au fost implicate zilnic în sprijinirea a numeroase persoane vulnerabile, mai ales vârstnici izolați și bolnavi din 238 comunități rurale și urbane.

            Toți cei interesați să sprijine acțiunile de asistență socială și socio-medicale ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au fost rugați să apeleze la 0800800368 (Tel Verde inițiat de Patriarhia Română) sau la 0749666581 (call center al Sectorului de Asistență Socială si Medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului), iar voluntarii se se înscrie în programele de intervenție socio-medicală ale eparhiei la adresa de mail voluntariarb@gmail.com.

            Toate informațiile necesare și modalitatea de a sprijini financiar, cu produse alimentare sau igienico-sanitare și prin voluntariat social, s-au regăsit pe platforma umanitară a Sectorului de asistență socială și medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului www.ajutamimpreuna.ro, lansat pe 1 mai 2020, special creat pentru a sprijini unitățile sanitare, personalul medical și de îngrijire, voluntarii protopoatelor, parohiilor și ONG-urilor eparhiale, cât mai ales cele mai vulnerabile persoane din eparhie.

Toate aceste proiecte, mai sus menționate, vor continua până la eradicarea pandemiei în țara noastră.

Sectorul de Asistență Socială și Medicală, începând cu data de 05.05.2020, cu sprijinul protopopiatelor, unităților de cult, ONG-urile eparhiale, persoanelor juridice sau donatori, își propune, următoarele trei programe eparhiale :

 • Programul eparhial dedicat suportului oferit clericilor și familiilor acestora, Famiile clericilor mai înainte de toate. Obiectivul general: Prin acest program de întrajutorare, vom sprijini familiile preoților din parohiile foarte sărace cu alimente, plata facturilor la utilități si achiziționarea de dispozitive electronice pentru copii.
 • Donație pentru educație.

 Obiectivul general: Colectarea de dispozitive electronice noi sau utilizate, dar funcționale (tablete, smartphone-uri, laptopuri sau calculatoare) pentru copiii implicați în Programul „Scoala on-line”.

 • Dotăm impreună spitalele cu aparatură medicală.

 Obiectivul general: continuarea sprijinirii dotării unităților sanitare cu aparatură medicală.


5. Servicii sociale ale unităților de cult/ ONG-urilor ce functionează cu binecuvantarea ierarhului care si-au orientat/modificat activitatea pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de pandemie si a cadrelor medicale

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a reușit să prioritizeze furnizarea de servicii socio-medicale în funcție de nevoile imediate ale persoanelor afectate de răspândirea pandemiei, astfel încât :

- serviciile licențiate specializate de asistență medicală(inclusiv recuperare medicală) și de suport social și îngrijire la domiciuliu au intervenit în 243 de cazuri ;

- serviciile de cantină socială licențiate au oferit 6456 de porții de hrană caldă personelor aflate în izolare preventivă (mai ales vârstnici și familii numeroase), personalului angajat la serviciilor de ambulanță și altor categorii care au necesitat o intervenție urgentă ;

 - serviciul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii a oferit consiliere telefonică pentru 324 de persoane și a sprijinit financiar și material 1537 de persoane din famiile dezavantajate.

- serviciul de ambulanță a intervenit în 87 de solicitări telefonice direct sau prin intermediul colaboratorilor.

 - 435 de membrii ai centrelor de tineret și voluntariat s-au implicat în achiziționarea de alimentente neperisabile, medicamente, au livrat hrana caldă la domiciliu, au achitat facturile la utilități și au consiliat telefonic persoanele vulnerabile (mai ales vârstnicii).

6. Institutii cu care s-au incheiat parteneriate (autoritati, institutii medicale):
Arhiepiscopia Romanuluiși Bacăului, prin protopopiate, unitățile de cult și ONG-urile eparhiale, a îmcheiat partenriate cu cele 8 Spitale din Județul Bacău(Spitalul Județean Bacău, Spitalul de Pneumopftiziologie Bacău, Spitalul Municipal Onești Sf. Dr. Luca al Crimeei, Spitalul de Urgență Moinești, Spitalul Orășenesc Comănești, Spitalul Orășenesc Buhuși, Spitalul Orășenesc Podu Turcului),  Municipiul Roman (Spitalul Municipal Roman), Serviciile de ambulanță din Bacău, Onești, Moinești și Comănești.

Totodată a elaborat și parafat proiecte de voluntariat social cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și cu Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman.

A primit sprijinul finaciar sau materiale prin contracte de sponsorizare, de la SC Agricola Internațional, Hotel Perla Slănic Moldova Hotel Trotuș Onești și de la alți parteneri care au dorit să rămână în anonimat.

Parteriate de colaborare pentru intervenții în comunitate au fost încheiate cu Consiliul Județean Bacău, Prefectura Bacău, alături de alte ONG-uri laice cu care s-a impărțit aria de interveție, precum : Fundația de Sprijin Comunitar, Crucea Roșie – filiala Bacău și Asociația Lumina.


7. Servicii sociale a caror activitate a fost afectata major de masurile impuse pe perioada starii de urgenta

Toate serviciile socio-educaționale (de tip centru de zi pentru copii) au fost închise temporar din cauza ordonanțelor militare.

Centrele de tip ambulatoriu au fost închise tot datorită restricțiilor impuse de normele medicale impuse de răspândirea pandemiei.

Activitățile Cabinetelor medicale, centrelor de zi de consiliere în adicții, de asemenea au fost suspendate.

Totodată centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice nu au putut face admiteri datorită riscului la care sunt expuși rezidenții, iar personalul medical și de îngrijire a fost izolat preventiv la locul de muncă timp de 70 de zile, costurile de cazare și masă fiind suportate, până în momentul de față, de instituțiile bisericii, furnizoare de servcii socio-medicale.

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, ca de alftel toate eparhiile din cadrul Patriarhiei Române, au depus eforturi considerabile, fiind unul dintre cei mai solizi parteneri sociali ai comunităților afectate de răspândirea pandemiei. Deși locașurile de cult au fost închise pentru credincioși, iar preoții au fost limitați în activitățile directe față de enoriași totuși, Biserica Ortodoxă Română, a arătat fidelitate față de credincioșii ei, cu sacrificii și riscuri foarte mari din punct de vedere financiar, social și chiar medical.

(Pr. Ilarion Mâță - Consilier eparhial la Sectorul de Asistență socială și medicală)