Programul eparhial social-educațional „Luna copilăriei” în Eparhia Romanului și Bacăului

Sectorul Social - Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, lansează Programul eparhial social-educațional „Luna copilăriei”, prilej pentru care copiii centrelor de zi, și nu numai, pot fi implicați în activitățile socio-educaționale derulate pe parcursul lunii iunie, proclamată de noi „Luna copilăriei”. Primul eveniment va fi prilejuit de serbarea Zilei internaționale a copilului, 1 iunie, ce va marcată de protopopiatele, mănăstirile, parohiile si ONG-urile eparhiale. Pe tot parcursul lunii iunie, angajații și voluntarii instituțiillor de cult și cele sociale din Eparhia Romanului și Bacăului, vor oferi clipe deosebite pentru cel puțin 1000 de copii, prin multe jocuri, ieșiri în aer liber, pelerinaje, tabere de vară, școli de vară, acțiuni sociale de întrajutorare (oferirea de haine și încălțăminte noi, alimente, consultații medicale  gratuite, și altele), meditații gratuite oferite de cadrele didactice voluntare, cât și alte multe surprize plăcute oferite copiilor participanți. 

Titlul proiectului

„Luna copilăriei”

 

Locul de desfăşurare a proiectului

Protopopiat/ parohie / Mănăstire/ ONG eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

 

Durata proiectului

Activitățile se vor desfășura pe toată perioada lunii iunie.

 

Rezumatul proiectului

Participarea copiilor din parohiile rurale și urbane la activități de socializare și ateliere tematice,  pentru îmbunătățirea abilităților de relaționare, de comunicare și pentru a deveni mai motivați să se implice în viața comunității.

Primul eveniment va fi prilejuit de serbarea Zilei internaționale a copilului, 1 iunie, ce va marcată de protopopiatele, parohiile si ONG-urile eparhiale. Pe tot parcursul lunii iunie, angajații și voluntarii instituțiillor de cult și cele sociale din Eparhia Romanului și Bacăului, vor oferi clipe deosebite pentru cel puțin 1000 de copii, prin multe jocuri, ieșiri în aer liber, pelerinaje, tabere de vară, școli de vară, acțiuni sociale de întrajutorare (oferirea de haine și încălțăminte noi, alimente, consultații medicale  gratuite, și altele), meditații gratuite oferite de cadrele didactice voluntare, cât și alte multe surprize plăcute oferite copiilor participanți. 

 

2. Descrierea Proiectului

Luna iunie a anului curent

 

Justificarea proiectului

În urma încheierii perioadei pandemice, s-a constatat un deficit în dezvoltarea normală și armonioasă a copiilor din mediul rural, lucru constatat prin comportamente de tip: abandon școlar crescut, rezultate școlare slabe comparative cu anii anteriori (mai ales prin rezultatele obținute la evaluările naționale și examenul de bacalaureat), scăderea motivației elevilor față de școală, analfabetism funcțional, probleme de comportament, dezinteresul față de ceea ce îi înconjoară.

Cu prilejul „Lunii copilăriei”, ne propunem să acordăm un plus de atenție către copiii comunităților noastre prin participarea acestora la o zi de ateliere tematice, jocuri de socializare, activități de agrement și culturale, spre a scoate din carapace sufletul curios al copiilor, dorința de implicare, de a învăța lucruri noi prin intermeiul jocurilor, activităților deschise, prin interacțiunea cu alți copii și prin observarea modelelor din Biserică (voluntari, coordonatori, preot).

 

Argument statistice

Pentru prima dată în ultimii cinci ani, riscul sărăciei sau excluziunii sociale în rândul copiilor români a crescut. În 2020, 36% dintre copii erau incluși în categoria de risc, cu 0,5% mai mult față de 2019. Așa se face că 3 din 10 copii ai României cresc în sărăcie, iar categoriile cele mai vulnerabile sunt copiii cu dizabilități, copiii de etnie romă, copiii instituționalizați și cei cu părinți plecați la muncă în străinătate. Peste 45.000 de copii erau la finalul anului 2020 în orfelinate sau în familii de asistenți sociali, și peste 75.000 de copii aveau unul sau ambii părinți în altă țară, fiind crescuți de bunici sau de alte rude.[1]

Conform datelor statistice, cea mai acută nevoie a copiilor din mediul rural este dezvoltarea activităților formatoare extrașcolare. Componenta extracurriculară este utilă pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor, pentru compensarea lipsei atenției primite din partea părinților și pentru integrarea lor în comunitate spre a deveni viitori adulți asumați și responsabili. Activitățile de acest tip, chiar dacă se desfășoară sub formă de joc, curs, lecție de dans, sau efectuarea temelor pe lângă un voluntar, joacă adesea și alte roluri: after school, consiliere psihologică și spirituală (în biserică) sau pregătire suplimentară. Copilul sau tânărul din mediul rural nu este numai o persoană care are dezavantaje educaționale, ci și unul al cărui talent artistic nu este remarcat, care nu știe cum să acceseze în mod util internetul, care nu știe cum să socializeze în mod adecvat.

Scopul proiectului

Oferirea unei alternative de petrecere a „Lunii copilăriei”, pentru copiii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului într-un mod cât mai plăcut, prin participarea la activități recreative, ateliere tematice, dansuri, seară de film, atelier ,,Întreabă preotul” și altele. Se vor organiza activități de socializare menite să îmbunătățească interacțiunea dintre copii – tineri- biserică.

Obiectivele proiectului

 • Identificarea copiilor din parohie care să participe la activitate;
 • Identificarea și implicarea  voluntarilor (cadre didactice, tineri voluntari, preot) din parohie dispuși să ofere servicii voluntare;
 • Identificarea spațiului adecvat unde se pot desfășura activitățile în fiecare parohie/ așezământ social-filantropic parohial/ ONG-urilor eparhiale, mai ales centrele de zi pentru copii cu risc de abandon școlar și marginalizare socială;
 • Îmbunătățirea calității petrecerii timpului liber al copiilor din parohie;
 • Apropierea copiilor de Biserică prin intermediul posibilităților de dezvoltare personală, educațională și spirituală;
 • Organizarea unor acțiuni sociale de întrajutorare (oferirea de haine și încălțăminte noi, alimente, consultații medicale  gratuite, și altele);

 • Oferirea de meditații gratuite oferite de cadrele didactice voluntare, cât și alte multe surprize plăcute oferite copiilor participanți. 

 

Modele de activități:

 • Ateliere de lucru hand-made și de creații;
 • Vizionare de film;
 • Ateliere artistice (dansuri, pictură, teatru);
 • Atelier de discuții ,,Întreabă preotul”;
 • Jocuri de grup, de dezvoltare personală și de societate;
 • Atelier culinar;
 • Atelier de orientare în natură;
 • Concurs de șah/ remy;
 • Concurs de geografie;
 • Grafitty cu cretă;
 • Jocurile copilăriei: Șotron, Lapte gros, Rațele și vânătorii, Țară, țară vrem ostași;
 • Spectacole pentru copii.

 

Beneficiari:

Beneficiari direcţi:

 • Copiii din parohiile rurale și urbane cu risc de abandon școlar, marginalizare socială, nivel crescut de sărăcie și cu acces limitat la educație.

Beneficiari indirecţi:

 • familiile elevilor;
 • unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi elevii;
 • Comunitatea;
 • Parohiile rurale și urbane de pe teritoriul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;
 • Mănăstiri din eparhie;
 • ONG-urile eparhiale.

 

Locul de desfășurare:

 • Așezămintele social – filantropice din parohiile rurale;
 • Centrele sociale ale ONG-urilor eparhiale;
 • Unitățile de învățământ ale ONG-urilor eparhiale;
 • Căminele culturale și bibliotecile comunale;
 • Locașurile de cult;
 • Casele parohiale care dețin  un spațiu potrivit activităților;
 • Alte spații particulare (pensiuni sau case personale) care pot găzdui aceste activități.

 

 Data desfășurării: 01-30 iunie

 

Indicatori:

 • Cel puțin 1000 de copii din medii dezavantajate din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;
 • Vor fi implicate cel puțin 100 de parohii și mănăstiri și 10 ONG-uri eparhiale, alături de parteneri precum: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași - Specializarea Asistență Socială (studenții vor deveni voluntari ai instituțiilor sociale și ai unităților de cult), primării, unități de învățământ, organizații de tineret și alți colaboratori publici și privați din comunitățile rurale și urbane.