Program eparhial social-educațional „Remediale în parohie”

Sectorul Social - Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitui Părinte Arhiepiscop Ioachim, implementează în perioada 2022-2025, pentru cel putin 500 de elevi din 100 de parohii, Programul eparhial social-educațional „Remediale în parohie”, cu sprijinul protopopiatelor și ONG-urilor eparhiale.

1.Informaţii generale

Titlul proiectului

„Remediale în parohie”

Locul de desfăşurare a proiectului

Protopopiat/ parohie / ONG eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Durata proiectului

Cel puțin trei ani, cu posibilitatea de prelungire.

Rezumatul proiectului

Participarea copiilor din parohiile rurale și urbane la ore suplimentare de Limba și literatura română, Matematică și alte materii importante, pentru a ridica nivelul educațional al copiilor.

2. Descrierea Proiectului

Justificarea proiectului

Argumente educaționale

Din cauza condițiilor educaționale impuse de perioada pandemică, când mulți elevi din mediul rural nu au avut acces la invățământul online, rata de abandon școlar a fost în creștere evidentă, efectele acestui tip de învățămând fiind vizibile la toți elevii, mai ales prin rezultatele obținute la evaluările naționale și examenul de bacalaureat.

Această situație se regășeseste în realități dezechilibrate ale actului de educație din școli, respectiv:

1.scăderea motivației în invățare generată de lipsa perspectivelor pe piața muncii, a lipsei de posibilități în autoîmplinirea vocațională;

2. analfabetismul funcțional exprimat in rezultatele majoritare in aria mediocrității obținute la evaluările naționale sumative;.analfabetismul funcțional care e in relație vicioasă cu actul lecturii, cu actul comunicării de calitate , verbal si scris;

3. lipsa de timp de calitate a părinților pentru copiilor lor, preocupare superficială pentru evoluția lor școlara generată de propria lor educație, de lipsa unor repere solide de cultură, moralitate si viață socială;

4. numărul tot mai mare a copiilor proveniți din familii temporar dezorganizate si din familii monoparentale.

DE CE SĂ SE FACĂ EDUCAȚIE REMEDIALĂ PRIN ACTIVITAȚILE DIN PAROHIILE ORTODOXE?

In primul rând, Biserica, prin educația spirituală realizată este locul recomandat pentru reparare, remediere. În spațiul care promovează empatia, compasiunea, ajutorul, daruirea, actul remedial este in firescul lui, copiii cu probleme de evoluție școlară nefiind stigmatizați, marginalizați, ci li se acordă timp, atenție, sprijin si încurajare. Educație remedială nesusținută de o dezvoltare emoțională, de echilibrare emoțională,  e sortită eșecului.

 

Argument statistice

În ultimii ani s-a observant un regres al învățământului în județul Bacău, în principal în zonele rurale. Sute de elevi abandonează studiile în fiecare an, mulți dintre ei ajunși chiar la liceu.

Potrivit informatiilor de la Inspectoratul Scolar Judetean, în anul școlar 2019 – 2020, 510 elevi din Bacău au abandonat școala. În următorul an scolar, 2020-2021, numărul a crescut la 626 – creștere cu 22%.[1]

Inspectoratul Școlar Județean explică această creștere prin 3 factori: socio-economic, familial și școlar-educațional.

[1]https://www.bacau.net/scoala-online-a-crescut-cu-22-abandonul-scolar-in-judetul-bacau-in-anul-2020-2021/.

Factori sociali precum: sărăcia, lipsa oportunităților, a infrastructurii și accesul limitat la dispositive pentru a face școala online, au mărit anul trecut discrepanța dintre elevii din mediul rural și cei de la orașe. Astfel, amintim faptul că 37% dintre elevii de la sate au lua tsub nota 5 la Evaluarea Națională în anul 2021 – și doar 4% au obținut peste 9. În mediul urban, ponderea celor cu medii mari e mai mare.

Mai mult, 380.000 de copii cu vârsta între 3-17 ani nu urmau nicio formă de învațământ la începutul anului 2019. De asemenea, 38,1% din copii se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar aproape o cincime din copiii sub 6 ani trăiesc în condiții de deprivare materială severă, conform datelor Eurostat, citate într-un studiu realizat de World Vision România. În plus, 17% din copiii de la țară merg zilnic pe jos peste 8 kilometri ca să ajungă la școală.[https://spotmedia.ro/stiri/educatie/prapastia-dintre-elevii-de-la-sate-si-cei-de-la-orase-se-adanceste-cum-putem-stopa-acest-fenomen.]

Cum 70% din populaţia cea mai săracă trăieşte în mediul rural, există o puternică corelare între inechităţile educaţionale înregistrate în România şi disparităţile dintre mediul rural şi cel urban, arată și un studiu realizat de UNICEF. Judeţele nord-estice, predominant rurale, au cea mai mare pondere a populaţiei expuse riscului de sărăcie. Elevii din mediul urban se descurcă mult mai bine decât colegii lor din mediul rural atât ca performanţe, cât şi ca abilităţi //spotmedia.ro/stiri/educatie/prapastia-dintre-elevii-de-la-sate-si-cei-de-la-orase-se-adanceste-cum-putem-stopa-acest-fenomen.

Rezultatele învăţării mai slabe din mediul rural sunt însoţite de un nivel mai ridicat al fenomenului de părăsire a şcolii şi al ratei de abandon şcolar. Rata de cuprindere în şcolile urbane este mai mare decât cea din mediul rural, la toate nivelurile de învăţământ, decalajul fiind şi mai însemnat la nivelul liceului.

Scopul proiectului

 • Recuperarea culturală și educațională a elevilor din mediul rural prin participarea la ore suplimentare la materiile obligatorii, mai ales Limba și literatura română și Matematica;
 • Creșterea prezenței școlare și reducerea analfabetismului funcțional în parohiile Eparhiei Romanului și Bacăului prin implicarea voluntară a preoților, a cadrelor didactice din școli și a studenților din organizațiile de tineret ortodoxe ale eparhiei.

Obiectivele proiectului

 • Identificarea copiilor din școlile mediului rural care prezintă un regres educațional;
 • Implicarea cadrelor didactice din parohie dispuse să ofere servicii voluntare pentru efectuarea orelor suplimentare la materiile obligatorii, mai ales la Limba și literatura română și Matematică;
 • Identificarea spațiului adecvat unde se pot ține orele în fiecare parohie, de preferat așezamintele social-filantropice parohial și cladirile ONG-urilor eparhiale, mai ales centrele de zi pentru copii cu risc de abandon școlar și marginalizare socială;
 • Stabilirea  și respectarea unui program pentru a putea observa îndeaproape efectul acestor activități asupra elevilor implicați.

 

Activităţi remediale la Limba și Literatura Română:

Motivarea

Pentru început copiilor li se va citi pentru a descoperi emoția trăită prin personajele textului citit.

Vor audia texte citite cursiv, coerent și expresiv pentru a înțelege ce mare importanță are cititul corect al unui conținut.

Vor înțelege că actul citirii  ajută la:

 • Îmbogățirea cunoștințelor (vor învăța lucruri);
 • Dezvoltarea limbajului (vor învăța cuvinte și construcții lingvistice noi);
 • Dezvoltarea gândirii și a imaginației;
 • Exprimare care face comunicarea eficientă.

Această motivație se întărește prin:

 • Demonstrații;
 • Jocuri;
 • Vizionări proiecții.

Activități remediale, mai ales pentru nivelul primar:

 • Citirea pe silabe;
 • Unirea silabelor în cuvinte;
 • Unirea cuvintelor în propoziții;
 • Unirea propozițiilor în text;
 • Citirea conform semnelor de punctuație.

Recuperare congnitivă (limbaj scris):

 • Jocuri;
 • Recunoașterea literelor;
 • Gruparea literelor în silabe;
 • Gruparea silabelor în cuvinte;
 • Gruparea cuvintelor în propoziții;
 • Gruparea propozițiilor în text.

Activităţi remediale la Matematică

Cauze:

 1. Slaba dezvoltare a logicii aritmetice;
 2. Necunoașterea terminologiei specifice in vederea operării cu ea;
 3. Însuțirea puținelor cunostințe prin asimilare mecanică, fară înțelegerea relației cauză-efect;
 4. Incapacitatea înțelegerii, a deslușirii exercițiilor aritmetice exprimate in conținuturi verbale;
 5. Lipsa de exercițiu, de aplicare in situații similare a proprietăților matematice învățate;
 6. Slaba motivație în învățare, lipsa curiozității.

Activități propuse:

1. exerciții pentru însușirea terminologiei specifice aritmeticii și exersarea lor în exerciții diversificate ca și cerințe;

2. exersarea operațiilor de baza în vederea dobândirii siguranței în calcul;

3. învățarea tablei înmulțirii prin adunare repetată;

4. învătarea tablei împarțirii prin scadere repetată;

5. învătarea algoritmului de rezolvare a problemelor cu 2, 3, 4 aflări;

5. aflarea termenului necunoscut la operațiile învățate;

6 .ordinea operațiilor;

7. matematica distractivă.

Beneficiari:

Beneficiari direcţi:

 • Elevii școlilor din parohiile rurale cu risc de abandon școlar, marginalizare socială, nivel crescut de sărăcie și și cu acces limitat la educație.

Beneficiari indirecţi:

 • familiile elevilor
 • unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi elevii.
 • Comunitatea
 • Parohiile rurale  de pe teritoriul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Locul de desfășurare:

 • Așezămintele social – filantropice din parohiile rurale;
 • Centrele sociale ale ONG-urilor eparhiale, mai ales centrele de zi pentru copii cu risc de anadon școlar și centrele de socio-culturale și educaționale;
 • Unitățile de învățământ ale ONG-urilor eparhiale;
 • Unitățile de învățământ publice din zona rurală;
 • Căminele culturale și bibliotecile comunale;
 • Locașurile de cult, folosind temporar prindovorul ca spațiu alocat acestui proiect, atunci când în comunitatea nu deține un alt spațiu adecvat;
 • Casele parohiale care dețin un birou parohial sau un spațiu potrivit activității;
 • Alte spații particulare (pensiuni sau case personale) care pot găzdui aceste activități.

 Durata proiectului:

 Pe o perioada de cel puțin trei ani de zile, cu posibilitatea de prelungire.

Indicatori:

 • Cel puțin 500 de elevi ai școlilor din parohiile rurale cu risc de abandon școlar;
 • Vor fi implicate cel puțin 100 de parohii și 10 ONG-uri eparhiale, alături de parteneri precum: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași - Specializarea Asistentă Socială (30 de studenți voluntari) primării (cel puțin 30), unități de învățământ (cel puțin 50), organizații de tineret (cel puțin 10) și alți colaboratori publici și privați din comunitățile rurale și urbane.