Procesiune cu icoane în Parohia Valea Șoșii, Protopopiatul Moinești

În Duminica Ortodoxiei, s-a organizat în Parohia Valea Șoșii tradiționala Procesiune cu Sfintele Icoane, care a ajuns anul acesta la a IX-a ediție.

Această procesiune, care are o dublă semnificație, pe de o parte de a mărturisi credința ortodoxă în cetate, iar pe de altă parte de a manifesta bucuria de a fi ortodox, prin purtarea cu evlavie a odoarelor sfinte, este un răspuns smerit la chemarea adresată în versuri, de părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, de mărturisire a  Ortodoxiei și în afara lăcașului Bisericii: „Ieșiți astăzi din casă, veniți, iubiți creștini, / Purtând în mâni icoane, în minte rugăciunea, / În inimi având pacea. Cu toată-nțelepciunea / Să mulțumim Treimii că ne-am născut români.”

Această chemare a avut ecou și în Parohia Valea Șoșii, unde după participarea la Sfânta Liturghie și primirea Sfântei Euharistii, credincioșii au mers în paraclisul de vară cu hramul „Sf. Ierarhi Nicolae și Nectarie și Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare”, unde s-au sfințit icoanele pe care le-au primit în dar de la preot, și au făcut o procesiune cu icoanele în mâini, cântând și slăvind pe Dumnezeu. Pe parcursul procesiunii s-au intonat cântări de întărire a credinței și de biruință asupra patimilor și necazurilor vieții (Troparul Ortodoxiei, Troparul Sfintei Cruci, Apărătoare Doamnă, Născătoare de Dumnezeu), rostindu-se ectenii la troițe. 

Evenimentul, la care a participat preotul paroh Hereș Ovidiu Daniel, preotul pensionar Petre Moraru și credincioși de toate vârstele, a dat prilejul mărturisirii credinței ortodoxe pe ulițele satului Valea Șoșii, într-un duh de bucurie și emoție sfântă. 

 (Pr. H. O. D.)