Pr. Iulian Lazăr, duhovnicul românilor din Muntele Athos, a trecut la cele veșnice

Astazi 10 martie 2023, Parintele Iulian Prodromitul a trecut la Domnul. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l primească în Împărăţia Sa! Înmormântarea va avea loc mâine după Sfânta Liturghie.​

​Arhiepiscop Ioachim Giosanu:

Mare bucurie am avut când, cu prilejul pelerinajului meu în Muntele Athos, la finalul lunii noiembrie a anului 2010, l-am revăzut pe Părintele Iulian, pe care-l cunos̗team din Sihăstria anilor 1969. Doar culoarea părului se schimbase, însă chipul său mi s-a părut as̗a de tânăr, încât se putea distinge nu numai reînnoirea Duhului în el, ci s̗i reînnoirea Ortodoxiei în lume. (Panteonul sufletului meu: portrete de monahi s̗i monahii, Editura Filocalia, 2016)

***

Părintele Iulian Prodromitul a viet̗uit în Schitul Prodromu, în Sfântul Munte Athos. Mult̗i monahi români, dar nu numai, cât s̗i mireni care ajungeau în Athos, îs̗i găseau în părintele Iulian de la Prodromu duhovnicul plin de dragoste, de care are nevoie orice suflet mergător spre Împărăt̗ie.Ioan Lazăr, cum se numea înainte de a deveni ieromonahul Iulian, părintele s-a născut la data de 8 ianuarie 1926, în localitatea Vorona, judet̗ul Botos̗ani. Părint̗ii săi, Ilie s̗i Elisabeta, oameni simpli s̗i credincios̗i, nu l-au împiedicat pe tânărul Ioan să îmbrăt̗is̗eze viat̗a monahală.Astfel, în anul 1946, la numai 20 de ani, el va fi închinoviat la Mănăstirea Sihăstria, judet̗ul Neamt̗. În anul 1950, el va termina armata, lucru obligatoriu la acea vreme.Petrecând zece ani, în rugăciune s̗i ascultare, în anul 1956, Domnul l-a învrednicit de a fi hirotonit diacon, iar mai apoi, preot.
În anul 1977, împlinind vârsta de 50 de ani, părintele Iulian de la Sihăstria va merge în Sfântul Munte Athos, loc unde va s̗i rămâne. Viet̗uind vreme de patru ani la Schitul Lacu, abia mai apoi, în anul 1981, el va ajunge la Schitul Prodromu, unde va fi pus duhovnic.