Post vacant de preot în structurile militare

Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de preot militar din cadrul Secției de Asistență Religioasă a Ministerului Apărării Naționale.

În vederea depunerii dosarelor candidaților, potrivit reglementărilor Sfântului Sinod,ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca pentru fiecare post vacant să se acorde binecuvântarea de participare la concurs la cel puțin doi candidați, aceștia trebuie să fie preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8.50 (media obținută din suma mediilor anilor I, II, III și IV de studiu, plus nota de la examenul de licență, împărțită la 5), cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu ținută morală și situaţie canonică ireproșabilă.

Pentru constituirea dosarelor de candidare și acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații ce provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cererea de înscriere la concurs;
 3. Copii acte de studii (diplomă de licențiat în Teologie și foaie matricolă);
 4. Copie act de identitate;
 5. Fișă personală eliberată de eparhie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Fișă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vita;
 9. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competență operare pe calculator.

 

Perioada de candidare este de 30 de zile, începând cu 17 ianuarie a.c. După expirarea perioadei de candidare, dosarele preoților care vor primi binecuvântare de participare la concurs vor fi transmise la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, prin intermediul Sectorului Administrativ al Centrului eparhial, urmând ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, să fie organizat concursul de selecționare.