Pomenirea deținuților mărturisitori din temnița Târgu Ocna

Joi, 15 februarie 2018, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a parohiei Poieni, a avut loc comemorarea anuală închinată lui Valeriu Gafencu și tuturor pătimitorilor din temnița Târgu Ocna.

Ca în fiecare an, și anul acesta, la poalele Măgurei - munte al eroilor, în Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a parohiei Poieni a fost săvârșită Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului spre comemorarea și veșnica pomenire a celor ce au pătimit pentru dreapta credință în temnița din imediata vecinătate.
La inițiativa Părintelui Vicar Arhim. Pimen Costea, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Fundația „Profesor George Manu”, au organizat acest eveniment, prima comemorare de la Târgu Ocna de acest fel având loc în 1991. Sub protia părintelui protopop Ioan Bârgăoanu s-au alăturat în rugăciune părintele Prof. Vasile Gordon de la Biserica „Sfântul Ilie Gorgan” din București, părintele Inspector Eparhial Ilarion Mâță și alți preoți din împrejurimi. Pomelnicul cu toți cei adormiți comemorați astăzi a fost pomenit mai întâi în cadrul Sfintei Liturghii, semn al neuitării jertfei lor pentru mărturisirea lui Hristos.
La finalul slujbei, părintele prof. Vasile Gordon a salutat gestul celor prezenți de a participa la acest eveniment comemorativ, apreciindu-l ca fiind o recunoștință pentru jertfele tuturor foștilor deținuți politici din toate închisorile și din toate timpurile:
„... Sigur că ne gândim fiind aici, cu prioritate, la cei care au pătimit la Târgu Ocna, dar ei au fost și au rămas în comuniune cu toți pătimitorii din toate lagărele și din toate închisorile, așa cum pomenim la Sfânta Liturghie. În Evanghelia ce s-a citit astăzi ni s-au amintit pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos până la jertfa Sa pe Cruce. Cu toți cei care au pătimit în temnițe s-a împlinit un cuvânt al Mântuitorului Hristos care a spus că «dacă pe Mine M-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni». Și au fost într-adevăr prigoniți, în primul rând pentru credința lor și pentru dragostea lor față de neam și de aceea ne exprimăm toată recunoștința. ... Aș vrea să adresez un cuvânt de mulțumire pentru Întâistătătorul acestei eparhii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului cu a cărui binecuvântare se desfășoară această ceremonie. De asemenea, mulțumiri din toată inima celor care au organizat acest eveniment, Părintelui Vicar Pimen și tuturor colaboratorilor săi, părintelui paroh Cristian Mazilu care s-a ostenit și tuturor părinților care au slujit astăzi cu dragoste”.
Toți cei prezenți au ieșit apoi în curtea bisericii, iar în apropierea monumentului închinat mărturisitorilor a fost oficiată slujba de pomenire în cadrul căreia din nou s-a dat citire pomelnicului cu numele tuturor celor ce au pătimit în temniță pentru Hristos și pentru credința strămoșească. În cele din urmă, părintele protopop Ioan Bârgăoanu a adresat de asemenea mulțumiri organizatorilor, părintelui profesor și tuturor celor prezenți, menționând că în semn de adâncă recunoștință pentru mărturisitori, se va publica o lucrare ce va aminti pe scurt biografia tuturor celor pomeniți.
Pomenirea s-a încheiat la umbra crucii din cimitir, ridicată spre pomenirea deținuților mărturisitori, unde preoții au stropit mormintele cu vin, simbol al sângelui și al vieții veșnice în Hristos.

Preot Alexandru Pânzaru