O nouă etapă de inventariere a bunurilor mobile și imobile în Eparhia Romanului și Bacăului

Cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Centrul eparhial de la Roman, a avut loc astăzi, 13 decembrie, întâlnirea reprezentanților comisiilor de inventariere din cuprinsul Eparhiei, sub coordonarea părintelui Paleu Gheorghe, consilier eparhial.

Desfășurată după un program foarte bine stabilit, de către Sectorul Patrimoniu și Construcții bisericești al Centrului Eparhial Roman, cea de-a doua etapă a procesului de inventariere a tuturor bunurilor mobile și imobile din parohiii și mănăstiri, de pe cuprinsul administrativ canonic al Eparhiei Romanului și Bacăului, a reușit să actualizeze inventarul bunurilor bisericești.. Dacă în prima parte a întrevederii s-a luat act de toate modificările și actualizările efectuate, în partea a doua a şedinţei, protopopiatele Roman, Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Sascut, prin părinții protopopi sau delegații acestora, au prezentat câte un  exemplar de inventar (verde) reactualizat cu dosarul care va trebui să conţină fișele BOR, procesul verbal al comisiei de inventariere, precum și alte documente specifice procedurii.

În cadrul întâlnirii, fiecare protopopiat a prezentat Stadiul etapei a II-a de inventariere (numărul de fișe tip BOR întocmite la nivelul protopopiatului, câte dintre acestea au fost întocmite în anul 2016, numărul de inventare reactualizate până la această dată, câte  obiective au mai rămas de inventariat şi care sunt acestea). Tot acum a fost prezentat modul în care au fost reactualizate inventarele și anexele acestora.  Au avut loc, de asemenea, discuții în cadrul cărora au fost subliniate și identificate detalii cu privire la metoda de lucru, greutățile întâmpinate, date statistice privind stadiul activității de inventariere și termenele finale de predare în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu legislația în vigoare. La această întrunire a fost prezent și IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, care a binecuvântat pe toți participanții la sesiunea de lucru, dăruindu-le  daruri cu prilejul Crăciunului”, a explicat părintele Gheorghe Paleu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Patrimoniu și Construcții.

(Pr. Daniel Marari)