Mica Unire – fundament al României Mari*

Manifestările cultural-religioase închinate marelui eveniment consacrat în istorie la data de 24 ianuarie 1859 au o importanță fundamentală în iconomia istoriei noastre naționale, deoarece ele vorbesc despre un prim pas pe care românii l-au făcut spre împlinirea unui ideal pentru care au luptat și la care au sperat: unirea geo-politică într-un singur principat a Moldovei cu Țara Românească.

Acest act istoric nu este doar împlinirea unui ideal politic, cât mai ales expresia unei unități fraterne și spiritual-religioase existente în viața românilor din principatele Moldova și Țara Românească, care se rugau lui Dumnezeu în același dulce grai al limbii române, aveau o singură Evanghelie și o singură credință.  Astfel, Mica Unire rămâne un reper simbolic în șirul faptelor mărețe ale marilor oameni pe care i-a născut națiunea română în încercarea de a așeza împreună românii de pretutindeni, de-a lungul secolelor.

Istoria unui neam nu se rezumă la faptele consemnate în cronici de-a lungul timpului, ci este reactualizarea continuă a memoriei veacurilor în spiritul timpurilor actuale, fiecare generație având datoria de a purta în profunzimile simțirii ei mărturia identității naționale câștigate cu prețul suprem de străbuni.  Privind retrospectiv în istorie la faptele corifeilor acestei țări, vom înțelege că fiecare generație și-a consumat existența pentru împlinirea idealurilor de unitate, integritate și independență, așezând România între statele demne ale lumii, gândind și muncind cu responsabilitate pentru siguranța și binele generațiilor viitoare de români. Fiecare român, fiu sau fiică a acestui neam, este chemat să poarte în suflet chipul nemuritor al României unite, să păstreze integritatea istoriei neamului și identitatea românească în contextul pluralist actual, iar în minte gândul înălțat în rugăciune către Dumnezeu, Care de douăzeci de veacuri ocrotește și binecuvântează acest neam de sfinți și de eroi.

În această zi de sărbătoare națională, când se împlinesc 165 de ani de la Mica Unire, îndemn pe fiii și fiicele duhovnicești ai Eparhiei Romanului și Bacăului, români și creștini deopotrivă, să nu uite niciodată idealurile pentru care au luptat părinții acestui neam, să-și iubească țara, să păstreze cu demnitate moștenirea spirituală străbună și să rămână recunoscători celor care, jertfindu-și viața, ne-au lăsat moștenire un pământ binecuvântat de Dumnezeu și sfințit de sângele martirilor.

Dumnezeu să binecuvânteze România și pe români păstrându-i în unitate de credință și de neam!

 

*cuvânt la Ziua Unirii Principatelor, 24 ianuarie 2024

 

***

În ziua de 24 ianuarie 2024, ierarhii, preoţii şi diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de Te Deum în toate bisericile din Patriarhia Română. La sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut. (Biroul de presă al Patriarhie Române)