Mesaj pastoral la Praznicul Învierii Domnului 2022

Iubiţi fii duhovniceşti,

Hristos a înviat!

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morți este cea mai importantă și mai încărcată de semnificații minune săvârșită de-a lungul activității Sale mesianice, fiind încununarea iubirii răstignite a lui Dumnezeu revărsate peste taina lumii. Ea este piatra fundamentală așezată de Hristos la edificiul învățăturii de credință creștine, pe care sunt zidite viețile sfinților martirizați, nevoințele cuvioșilor, lacrimile pustnicilor și scrierile teologilor.

Ce moment ar putea fi mai adecvat trăirii prezenței lui Hristos în viața noastră decât Sărbătoarea Sărbătorilor pentru care ne-am ostenit de-a lungul postului și pe care am așteptat-o cu atâta speranță? Pentru creștinul actual, care își consumă existența în lumina noilor mutații culturale și a globalizării, Învierea rămâne reperul teologic fundamental care dă sens oricărui efortul duhovnicesc și este garanția învierii personale la sfârșitul veacurilor, când Fiul lui Dumnezeu, îmbrăcat întru slavă, va veni să judece viii și morții.

Trăim timpuri de mare criză, încercând să găsim răspuns la întrebări care tulbură multe inimi, însă, oricât am căuta soluții pentru a rezolva fricile și crizele actuale ocolind importanța prezenței lui Dumnezeu în viața omului, vom ajunge la aceeași concluzie: pacea interioară nu poate fi câștigată punând mâna pe arme, ci pregătindu-ne ființa pentru a deveni casă a lui Dumnezeu, iar când Dumnezeu va locui în inima noastră, atunci vom gândi și simți dumnezeiește, cuvintele vor izvorî binecuvântare, iar faptele vor fi mărturia prezenței Duhului Sfânt în lăuntrul nostru.

De aceea, în această zi de mare sărbătoare, vă îndemn părintește să nu vă lăsați copleșiți de frică și îndoială, ci să priviți cu speranță spre Hristos, Care a învins puterea morții prin propria Sa moarte și Înviere, Care a împăcat pe om cu Dumnezeu, a adus bucurie în inimile tuturor și așază lumină în sufletele celor ce prin rugăciune curată caută liniștea binecuvântată, pe care nicio instanță omenească nu o poate oferi sau garanta în lumea aceasta.

Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă bucurii duhovnicești, unitate și pace, gânduri de aleasă trăire creștină, iar de la Noi părintească binecuvântare!

Hristos a înviat!