Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

11 Octombrie 2013
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Diaconești

Împodobeşte cu zestrea ei duhovnicească Valea Trotuşului, între munţii Tarcăului şi Ciucului, pe traseul Comăneşti-Agăş, urmând de la şosea 2 kilometri de drum neasfaltat.

Împodobeşte cu zestrea ei duhovnicească Valea Trotuşului, între munţii Tarcăului şi Ciucului, pe traseul Comăneşti-Agăş, urmând de la şosea 2 kilometri de drum neasfaltat.

A fost înfiinţată în anul 1998 prin iniţiativa şi implicarea ieromonahului Amfilohie Brânză şi a preotului Viorel Anăstăsoaie.

Lor li s-au alăturat, ca principali ctitori, familiile Bran şi Merluşcă. Biserica mănăstirii are hramul „Adormirea Maicii Domnului”, iar paraclisul a fost pus sub ocrotirea „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Părţi componente ale ansamblului sunt două corpuri de chilii pentru cele 28 vieţuitoare, trapeza şi arhondaricul ce poate oferi găzduire pentru 30 pelerini. Proiectul a fost gândit de Nicolae Stroe, iar biserica de lemn, în stil moldovenesc, urmează a fi finalizată din punct de vedere pictural şi al împodobirii cu mobilier bisericesc.

Funcţionează un atelier de croitorie şi unul de pictură, rod al acestor osteneli, fiind icoanele din paraclis, realizate în tehnica tempera, stil neobizantin.

Există preocupări editoriale de carte duhovnicească şi memorialistică. Pe lângă ascultările obişnuite, s-a format un frumos grup coral care promovează muzica bizantină, cu un repertoriu inedit, în contextul unui program liturgic ce include slujbe de zi şi de noapte.

Responsabilitatea slujirii administrative şi duhovniceşti este împlinită de stareţa Evloghia Chirvase şi, respectiv, duhovnicul protosinghel Amfilohie Brânză.

Prin însăşi denumirea sa, diaconia acestei obşti monahale, îşi propune să imprime un dinamism al vieţii de rugăciune cât mai aproape de autentic, în spiritul înaintaşilor.

Contact:

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Diaconeşti,
Com. Agăş, jud. Bacău, 607009,
Stareţă: monahia Evloghia Chirvase,
Tel.: 0234.38.25.70, mobil: 0768.19.78.45