Lumină și har peste Buhuși

Peste 3000 de credincioși au participat astăzi, 28 septembrie, la slujba oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, cu ocazia resfințirii Catedralei ”Sf. Nicolae” din Buhuși.

Orașul Buhuși s-a îmbrăcat în lumina sacră a bucuriei resfințirii uneia dintre cele mai frumoase biserici din această zonă a Eparhiei Romanului și Bacăului. În Duminica a XVIII-a după Rusalii, comunitatea ortodoxă s-a adunat la Catedrala ”Sf. Nicolae”, acolo unde peste 3.000 de credincioși împreună cu reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, au luat parte alături de Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul la evenimentul duhovnicesc ce a încununat jertfa și eforturile comunității buhușene. ”Astăzi ne-am adunat pentru slujba de resfințire a lăcașului de cult închinat sfântului Nicolae, care se va îmbrăca în haină de lumină și de har. Mulțumim pentru florile recunoștinței și pâinea dragostei cu care ne-ați întâmpinat. Binecuvântând ofrandele ospitalității românești am binecuvântat toată suflarea care aparține acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu”, au fost cuvintele ierarhului la debutul slujbei. De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de restaurare a Catedralei orașului Buhuși, după care, arhidiaconul Ciprian Ignat, secretar eparhial, a dat citire Hrisovului de sfințire.

După târnosirea bisericii, Preasfinția Sa a explicat celor prezenți semnificațiile teologice și liturgice ale acestui moment, amintind totodată de evenimentul din anul 1947 când, în perioada secetei care a cuprins întreaga țară, racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva au fost aduse în procesiune la Buhuși, iar astăzi, racla cu moaștele sfinților din catedrala din Roman a fost adusă pentru ziua resfințirii și revigorării spirituale a bisericii vii. În cadrul sfintei Liturghii, preotul Eduard Cozma, profesor la Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” din Roman și slujitor la biserica ”Sf. Nicolae” din Bacău a fost hirotesit duhovnic.

A urmat apoi evocarea proiectului ”Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți”, derulat în întreaga eparhie a inițiativa Preasfințitului Părinte Ioachim Băcăuanul și dialogul cu copiii prezenți care au rostit rugăciuni pentru părinții și învățătorii lor și au primit daruri din partea ierarhului. În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Ioachim a precizat: ” Ceea ce ați împlinit aici este o lucrare dinamică ce oglindește o biserică vie în care Dumnezeu este prezent. De aceea văd în frățiile voastre biserica statornică ce va fi dusă mai departe de tinerii entuziaști prezenți aici. Textul evangheliei de astăzi ne vorbește despre puterea cuvântului lui Dumnezeu ce cheamă pe om, ce zidește pe om și îl integrează în Biserica Sa. Acest cuvânt rămâne valabil peste timp și are putere restauratoare. El restaurează ființial și duce la asemănarea cu Creatorul, Logosul întrupat. Noi suntem biserica vie, spirituală, suntem cărămizi vii la acest edificiul în care Cuvântul lui Dumnezeu restaurează și dă speranță”.

La final, preotul paroh Vasile Cozma a  adus în amintire perioada în care a fost zidită inițial această biserică. Lucrările de construcţie ale Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Buhuşi au început în anul 1930 şi s-au finalizat în anul 1947, când a fost oficiată slujba sfinţirii. Părintele paroh Vasile Cozma a menţionat că momentul târnosirii sfântului lăcaş a fost la acea vreme „un eveniment şi un moment important pentru buhuşeni, de care se leagă două lucruri importante. În primul rând, cu o seară înainte, au fost aduse în procesiune moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Un alt lucru important legat de sfinţirea acestei catedrale este că au participat doi viitori patriarhi. Este vorba despre Patriarhul Iustinian Vasluianul, pe atunci vicar la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, şi Patriarhul Teoctist Arăpaşu“, a amintit pr. paroh Vasile Cozma. Odată cu trecerea timpului, s-au făcut lucrări la acoperişul şi exteriorul bisericii. Lucrările ample, atât în interior, cât şi în exterior, au început în luna ianuarie a anului 2012. A fost restaurată pictura în interior, s-a reconfigurat intrarea în biserică, s-au placat scările cu marmură, s-a placat cu marmură interiorul bisericii, s-a refăcut încălzirea centrală, s-au schimbat geamurile şi tâmplăria, s-a făcut o anexă, un veşmântar şi s-a construit o nouă Sfântă Masă. „Cu prilejul demontării Sfintei Mese, s-a găsit documentul original pe care îl păstrăm cu sfinţenie şi în care sunt trecute toate însemnările timpului şi ale vremii de atunci. Oraşul Buhuşi a dat dovadă că este viu şi sensibilizat de finalizarea acestei lucrări, întrucât cea mai mare contribuţie la realizarea acestor lucrări au adus-o credincioşii din oraşul nostru. Ne-au mai ajutat şi autorităţile locale, dar, în proporţie de 90%, fondurile au venit din donaţiile şi contribuţiile credincioşilor noştri. Slujba de resfinţire a Bisericii «Sfântul Nicolae» din Buhuşi, unul dintre cele mai reprezentative lăcaşuri de închinare din Protopopiatul Buhuşi, a încununat munca şi strădania depusă timp de doi ani şi jumătate“, s-a exprimat parohul catedralei din Buhuşi.

Pictura bisericii a fost executată de pictorul Dumitru Irimescu, iar restaurarea s-a făcut de către pictorul Aurel Roşcan de la Galaţi. Cea mai importantă parte a picturii interioare este catapeteasma, care s-a păstrat intactă. „La catapeteasmă, pictată tot de pictorul Dumitru Irimescu, s-au făcut mici intervenţii, aceasta fiind de o frumuseţe rară. În tot acest proces amplu de restaurare, care nu a fost uşor, cel mai important sprijin l-am avut din partea Preasfinţitului Episcop Ioachim Băcăuanul, care ne-a sfătuit şi ne-a îndrumat pe parcursul întregii lucrări“, a amintit pr. paroh Vasile Cozma. După ce în anul 1947 moaştele Sfintei Parascheva au poposit în catedrala din Buhuşi, credincioşii au sporit evlavia pentru Ocrotitoarea Moldovei. Mai mult de atât, al doilea hram al sfântului lăcaş este închinat Sfintei Parascheva. „În oraşul Buhuşi, credincioşii au o mare evlavie la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Întrucât este al doilea ocrotitor al bisericii noastre, am amenajat în partea dreaptă a bisericii un spaţiu unde se află o icoană pictată de pictorul Dumitru Irimescu“, a adăugat pr. paroh Vasile Cozma.

În semn de prețuire, pentru implicarea deosebită în derularea lucrărilor de restaurare a bisericii ”Sfântul Nicolae” și buna organizare a lor, preotului Vasile Cozma i s-a înmânat Crucea Moldavă pentru clerici, iar celor care l-au sprijinit, distincții de vrednicie.