Liturghie arhierească în Parohia Bucium

În Duminica a 7-a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Bucium, Protopopiatul Roman, județul Neamț.

Lucrările realizate în ultimii șapte ani în cadrul parohiei Bucium, din Protopopiatul Roman, au fost încununate astăzi prin rugăciunea adusă înaintea lui Dumnezeu de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Astfel, capela mortuară și noul Așezământ Social Filantropic, ridicate prin strădania părintelui Ștefan Matei cu sprijinul credincioșilor au îmbrăcat haina harului sfințitor.

Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie și a vorbit despre importanța Sinoadelor Ecumenice pentru păstrarea dreptei credințe. „Astăzi prăznuim pe Sfinții Părinți care au participat la Sinodul I Ecumenic, atunci când s-a fixat adevărul de credință, s-au statornicit pentru totdeauna, pe care le ținem și noi astăzi și le promovăm la fiecare liturghie. Toate acestea sunt niște dogme, dragii mei, care s-au statornicit între timp, biblia, pe care o știți fiecare, este un izvor al revelației dumnezeiești, dar nu numai biblia, ci și anumite hotărâri ale Sfintelor Sinoade care au urmat unul după altul atunci când a fost nevoie. Astăzi este o sărbătoare deosebit pentru comunitatea aceasta pentru faptul că ne-am adunat împreună ca să slăvim pe Dumnezeu în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea de o Ființă și nedespărțită. Sfânta Treime este viața noastră, este viața tuturor, este sensul absolut al vieții și al nemuririi care există prin sine și prin care existăm și noi și tot ceea ce este în lume. Atunci când Iisus Hristos a adunat pe Apostoli el a întemeiat într-un fel prima Biserică, și după aceea S-a răstignit, a fost îngropat și a înviat. Dar înainte de răstignirea Sa, în Ghetsimani, în locul acela frumos care era o pădure de măslin, pe vremea aceea, a îngenunchiat și s-a rugat întru sine să treacă paharul acela, stabilit poate din eternitate. Dumnezeu știa că El va pătimi pentru umanitate, se va întrupa, se va smeri și se va înălța.”

Părintele paroh, Ștefan Matei a primit pentru activitatea desfășurată în parohie rangul onorific de iconom. Acesta a mulțumit ierarhului pentru toată dragostea arătată, oferind din partea parohiei o icoană cu Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, realizată în mozaic. Răspunsurile la stană au fost oferite de Grupul Psaltic Sfântul Gheorghe Pelerinul, din Piatra Neamț.

Pr. Bogdan Palcău