Lansarea Programului social eparhial „Vrei să fii bun de Crăciun?”, ediția a IV-a

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, în perioada Postului Nașterii Domnului, Sectorul social - filantropic și misionar implementează ediția a IV-a a Programului social eparhial „Vrei să fii bun de Crăciun?” care, cu sprijinul protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor, ONG-urilor eparhiale și a voluntarilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, are în vedere oferirea a minim 6000 de cadouri copiilor care provin din familii defavorizate și a minim 2000 de pachete cu alimente neperisabile pentru seniorii încadrați într-un grad ridicat de vunerabilitate, mai ales în contextul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, o parte dintre copiii beneficiari ai acestui proiect, jucând rolul de voluntari ai activităților intergeneraționale, implicându-se în alinarea singurătății și a suferinței provocate de lipsa celor dragi din viața lor, a bolilor cu care se confruntă și a neajunsurilor materiale regăsite cu preponderență în viața fiecărui senior din România.

Sinteza proiectului:

 

În preajma sărbătorilor de Crăciun, fiecare copil din întreagă lume așteaptă un mic dar. Cum în România sunt foarte mulți copii săraci care nu primesc nimic sub bradul de Crăciun, vă invităm să vă alăturați inițiativei Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, de a face o bucurie copiilor săraci și de a le oferi un mic dar direct acestora. Această bucurie de a oferi poate fi trăită chiar de copiii care pot „rupe” din „ceea cred ce li se cuvine lor” si dărui celor de vârsta lor care nu vor primi nimic sub bradul de Crăciun, dacă acesta va exista în casa lor, drept urmare dorim să bucurăm minim 6000 de copii care provin din familii defavorizate de pe cuprinsul eparhiei. Anul acesta, iubirea milostivă se îndreptă și spre bătrânii neajutorați, cu pachete de alimente pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, dorind să sprijinim minim 2000 de seniori, mai ales în contextul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Copiii vor sprijini vârstnicii prin acțiuni intergeneraționale de voluntariat social, implicându-se în alinarea singurătății și a suferinței provocate de lipsa celor dragi din viața lor, a bolilor cu care se confruntă și a neajunsurilor materiale regăsite cu preponderență în viața fiecărui senior din România.

 

  1. Argumentele programului pentru sprijinul copiilor și a vârstnicilor:

a. Argumente psiho-sociale

Pentru copiii defavorizați, Riscul de abandon școlar și marginalizare socială, mai ales a celor din mediul rural, este din ce în ce mai crescut. Diferența dintre familiile sărace și cele cele bogate (sau care au un trai decent) se reflectă în calitatea vieții și în bunăstarea membrilor ce compun familia contemporană. Discrepanța socială este mai evidentă și se manifestă în mod special în interacțiunea dintre copii, la școală sau la grădiniță, atunci când, după sărbători, se reîntâlnesc și povestesc ceea ce au primit de la Moș Crăciun. Din punct de vedere emoțional, copilul care nu primește nimic și aude de ceilalți copii contrariul, va deveni frustrat și va dezvolta sentimentul urii și a nedreptății sociale.

 

Idealizată şi respectată sau considerată o perioadă fragilă a vieţii[1], vârsta a treia a fost studiată pluridisciplinar, existand contribuţii importante de natură psihologică, ce au fost corelate cu cercetarea inevitabilului regres fiziologic. Îmbătranirea este un proces care are loc şi la nivel psihologic, fiind o modificare calitativă a structurilor personalităţii umane, ca urmare a deteriorării funcţiilor cerebrale, ce stau la baza vieţii psihice.[2] Această transformare are loc sub influenţa factorilor de natură internă, intrinseci, precum şi a celor externi, reprezentaţi de mediul sociocultural şi de evenimentele de viaţă ale individului.

Îmbătrânirea psihologică este rezultanta modificărilor induse de vârstă în planul biostructurilor, care constituie suportul material al vieţii psihice şi în acela al desfăşurării propriu-zise al funcţiilor psihice. La baza acestor modificări stau factori interni (ereditatea, „uzura” sistemului vieţii psihice) şi factori externi, ai mediului ambiant (ecologici, sociali, culturali). Evenimentele din mediul social (socio-profesional, socio-cultural, relaţional), care intervin în mod particular în existenţa vârstnicului au răsunat în psihismul acestuia, aflându-se la baza unor modificări psihologice sau îmbolnăviri psihice caracteristice involuţiei. Între acestea evidenţiem următoarele: retragerea din activitate; renunţarea la unele activităţi; scăderea potenţialului biologic; îmbolnăviri somatice, invalidări; scăderea numărului membrilor familiei (plecarea copiilor deveniţi adulţi, decesul partenerului); dispariţia vechilor prieteni.[3]

 

b. Argumente statistice

Conform Atlasul zonelor marginalizate[4] indicele zonei de marginalizare este 90,4%  pentru 9,6 % dintre copii care provin din mediul rural din categoria de vârstă 0-17 ani.

 

 Deprivarea materială severă, ce caracterizează persoanele în vârstă de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor financiare, nu îşi pot permite un anumit standard de viaţă decent.

Persoanele în stare de deprivare materiala severă datorita lipsei resurselor financiare, nu își pot permite cel putin patru dintre următoarele situații:

- achitarea la timp, fară restanțe, a unor utilități și a altor obligații curente;

- asigurarea plății unei încălziri adecvate a locuinței.

 - plata unei vacanțe de o săptămână pe an, departe de casă;

 - consumul de carne, pui , peste (sau alt echivalent de proteină) cel puțin o dată la două zile;

 - posibilitatea de a face fața, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de sărăcie):

- deținerea unui telefon fix sau mobil;

 - deținerea unui televizor color;

 - deținerea unei mașini de spălat;

 - deținerea unui autoturism personal;

 

          România se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, pe de o parte cauzată de emigrarea accentuată a populației tinere către vestul Europei, iar pe de altă parte de scăderea natalității și creșterea speranței de viață.  În prezent, în România există aproximativ 3,7 milioane de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste, reprezentând aproximativ 19,2% din populație. Se preconizează că procentul de populație adultă mai în vârstă din România, cu vârsta de 65 de ani sau peste va continua să crească până la 27,7% până în anul 2050. În aceeași perioadă, procentul de persoane cu vârsta de 80 de ani și peste este proiectat să crească de la nivelul actual de 4,8% până la 8,5%. (Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Studiu de fundamentare pentru elaborarea Strategiei de îngrijire pe termen lung 2023-2030 și potențialele reforme ale cadrului legislativ care guvernează asistența socială pentru persoanele vârstnice, 2022, pp 9-10).

 

c. Argumente sociologice:

          Conform Malcolm Payne, una din teoriile cu care operează sistemul de asistența socială este psihologia socială și constructele sociale. În cadrul acesteia, Teoria rolurilor are un istoric îndelungat în contextul asistenței sociale, pentru că este preocupată de interacțiunile noastre cu ceilalți și de felul în care așteptările și reacțiile acestora ne determină să reacționăm în moduri caracteristici. Teoria rolurilor structural-funcționale pornește de la premisa că oamenii ocupă poziții în structurile sociale. Fiecărei poziții îi este asociat un rol. Rolurile sunt seturi de așteptări și comportamente asociate pozițiilor din structurile sociale.[6]

          Copiii care provin din familiile mai înstărite sau care duc un trai decent pot să își asume rolul de mesager al lui Moș Crăciun, al unui personaj pozitiv care aduce ceea ce trebuie pentru ca sărbătorile de Crăciun să devină mai frumoase.

          Autosuficiența copiilor care „cred că li se cuvine totul” determină conflictul social între copiii din aceeași generație, alimentată de grija excesivă a părinților de a oferi copiilor lor mai mult decât au avut aceștia în copilărie, o atitudine greșită, în condițiile în care, de foarte multe ori, copiii lor nu mai experimentează „cultura muncii” și a coresponsabilității sociale sau civice.

 

Protecţia persoanelor vârstnice, a drepturilor şi libertăţilor acestora, a făcut obiectul preocupărilor diverselor organisme şi comisii ale Naţiunilor Unite încă din 1948 când, celei de-a treia Sesiuni a Adunării Generale O.N.U i-a fost propusă un proiect de declaraţie privind persoanele vârstnice. Problematica persoanelor vârstnice s-a aflat pe ordinea de zi a comisiilor O.N.U. pentru probleme sociale şi pentru drepturile omului şi în paralel, la studierea acesteia s-au asociat Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii precum şi alte instituţii specializate, în vederea realizării unui raport complex care să conţină principiile directoare ale politicilor sociale naţionale şi ale acţiunilor internaţionale”( Denizia GAL, Asistența socială a persoanelor vârstnice.Aspecte metodologice, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 2003, p.6.  ).

 

2. Obiectivul general

Identificarea unui număr de minim 6000 de copii cu risc de abandon școlar și marginalizare socială și 2000 de vârstnici cu lipsuri financiare și sănatate precară care să primească un mic cadou de la alți copii de vârsta lor, respectiv seniorii pachete de alimente, pentru a-i sprijini cu prilejul celei mai așteptate perioade din timpul anului, Nașterea Domnului, bucurie și mângâiere a tuturor oamenilor din întreaga lume.

 

3. Instituțiile implicate și pașii specifici pentru îndeplinirea proiectului

a) Protopopiatele din Eparhia Romanului și Bacăului:

- vor distribui programul social eparhial tuturor parohiilor de pe cuprinsul protopopiatului;

- vor asigura transparența și punerea în funcțiune a programului;

- vor centraliza informațiile din parohii prin Birourile de asistență socială.

 

b) Parohiile de pe cuprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului:

-  preoții parohi vor identifica copiii defavorizați din comunitate care să își dorească un cadou și cei din familiile cu potențial financiar care să poată cumpăra  darul de Crăciun;

 - vor evalua situația din comunitate și vor alege cei mai în nevoie seniori care să primească cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului un dar, constând în alimnte pentru masa de Crăciun;

- vor distribui desenele care reprezintă grafic cadoul dorit de copilul sărac;

- vor înlesni (dacă este cazul) distribuirea cadoului la casa copilului nevoiaș și la bătrânii lipsiți de ajutor din comunitate.

 

c) ONG-urile eparhiale:

 -  se vor implica în identificarea copiilor cu risc de abandon școlar și marginalizarea socială dintre beneficiarii serviciilor socio - educaționale și culturale;

 - vor selecta beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire a vârstniclor la domiciuliu și a centrelor de socializare;

- colectarea de informații cu referire la copiii provenind din medii defavorizate;

- identificarea copiilor sau familiilor care pot suporta costul unui cadou pentru un copil ce provine din familia dezavantajată[7];

 

d) Mănăstirile din eparhie, care vor comunica acest proiect pelerinilor, vor realiza colecte de alimente neperisabile pentru vârstnici și se vor implica în sprijinirea unor copii din comunitățile aflate în proximitatea mănăstirilor.

 

e) Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, care va sprijini prin studenții teologi voluntari demersurile legate de acest proiect, distribuirea cadourilor pentru copii și a pachetelor de alimente pentru vârstnici în cadrul parohiilor și a ONG-urilor de pe cuprinsul eparhiei.

 

f) Alte persoane fizice sau juridice care doresc să se implice în a oferi daruri simbolice copiilor care nu primesc un cadou de Crăciun:

 - pot apela la numărul de telefon 0756.11.66.55  (în intervalul 8.00-16.00) sau la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com și vor primi informații concrete cu modalitatea de săvârși fapta de milostenie. Pot fi contactate direct și Birourile de asistență socială din protopopiate care vor facilita accesul la scrisorile copiilor și pot organiza evenimente în cadrul cărora anumite parohii care s-au pregătit cu cadouri ce le pot oferi altor copii fără posibilități din parohiile din zonele defavorizate ale eparhiei.

 

Indicatorii de performanță:

- minim 6000 de copii provenind din medii defavorizate care vor primi cadouri simbolice cu prilejul sărbătorilor de iarnă;

- minim 6000 de copii si familiile acestora care vor dona un mic cadou copiilor care de obicei nu primesc daruri de Crăciun. Sunt beneficiari deoarece copiilor care oferă un dar i se dezvoltă sentimentul coresponsabilității sociale și a bucuriei de a dărui, cu dorința de a-i scoate din autosuficiență;

- minim 2000 de vârtnici cu posibilități materiale foarte reduse și cu starea de sănătate precară, vor primi pachte cu alimente neperisabile pentru masa de Crăciun;

 - cunoașterea acestui program social prin minim 3 căi virtuale de informare: site (www.eprb.ro), paginile de Facebook și Instagram ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, website-ul platformei umanitare din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (www.ajutamimpreuna.ro) și ale protopopiatelor.

- oferirea posibilității de a face bine printr-un gest minim de solidaritate a minim 6000 de familii care pot oferi un dar unui copil în valoare de cel puțin 20 de lei;

- realizarea unui album care să adune toate pozele cu desenele realizate de copiii defavorizați. Aceste desene stau la baza achiziționării cadoului de Crăciun.

 

DETALII DE INTERES GENERAL:

- Acest program social eparhial are și rolul de a inventaria nevoile celor mai săraci copii din comunitățile păstorite de preoții Eparhiei Romanului și Bacăului și a vârstnicilor încadrați  într-un grad ridicat de vulnerabilitate;

 - În fiecare protopopiat, prin parohii si ONG-uri, se va disemina acest proiect social eparhial;

- Copiii provenind din familii dezavantajate vor fi identificați cu ajutorul preoților parohi sau a reprezentanților ONG-urilor eparhiale. Acești copii vor scrie o scrisoare sau vor realiza un desen cu obiectul care vor să îl primească de Crăciun, iar pe spatele acestui desen își va scrie numele, vârsta și localitatea. Tot în cadrul aceleiași comunități sau în alte parohii, se vor identifica și copiii sau familiile care vor avea posibilitate să ofere un mic dar copiilor care nu vor primi de sărbători cadouri. Spre exemplu, in parohia x, preotul paroh face un apel la biserică și anunță (dacă este cazul) acest proiect spunând că dorește să implice copiii care au posibilitatea de a oferi celor mai săraci un cadou de Crăciun. Dacă preotul afla 10 copii care nu vor primi mai nimic de sărbători,  el va avea în vedere să găsească alți copii sau familii cu posibilități care să ofere acest sprijin. Dacă o familie își va permite să ofere cadouri pentru 2 copii, nu este nicio problemă. Preotul / reprezentantul ONG-ului va întocmi această evidență, va aduna într-o cutiuță toate scrisorile / desenele realizate de copiii săraci și apoi le va oferi celor cu posibilități materiale. Există și posibilitatea ca o parohie din oraș sau comunele mai mari să ofere un anumit număr de cadouri copiilor din parohiile mai sărace în cadrul unor evenimente organizate la sediile protopopiatelor, ONGurilor eparhiale sau la biserica care oferă acest sprijin.

- cadoul poate fi trimis direct la domiciliu copilului defavorizat, personal, prin preot sau prin poștă, cât și în  cadrul unor evenimente special organizate la biserică;

- în acest program eparhial se pot înscrie și copii / familii care vor să doneze un cadou, fiind trecuți într-o bază de date. Aceste persoane pot apela numărul de telefon al Sectorului Social – Filantropic 0756.11.66.55  (în intervalul 8.00-16.00), la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com, cât și la datele de contact ale protopopiatelor eparhiei;

- dacă vor fi părinți care nu își permit să cumpere un cadou de Crăciun  pentru copii lor, o pot face, apelând la numărul 0756.11.66.55, la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com și la Birourile de asistență socială din eparhiei: Roman, Bacău, Onești, Moinești și Sascut. Principiul va fi același, vor realiza o scrisoare și / sau un desen și îl vor poza / scana sau aduce personal la preotul din parohie. În situația în care nu pot ajunge personal la preotul paroh, scrisorile/desenele pot fi expediate cu toate datele poștale la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com, nu mai târziu de 10 decembrie, pentru a trimite în timp util cadourile la adresa precizată anterior;

- vom încuraja achiziționarea unui singur dar (pentru a nu fi costuri mari) și a unui singur dulce (neperisabil). Jucăria / hăinuța, etc și dulcele (o ciocolățică), vor compune cadoul;

- cadourile vor fi ambalate de copilul / familia care oferă darul;

- grupul de vârstă pentru care se poate cumpăra un cadou este: 1-17 ani;

- vârstncii vor fi identificați din rândul enoriașilor și a beneficiarilor serviciilor sociale oferite de ONG-urile eparhiale, prin centrele rezidențiale, îngrijirea la domiciliu și centrele de socializare.

 

 

Calendarul programului social eparhial:

- 15.11 – 18.11.2023: difuzarea informației în protopopiate, parohii și ONG-uri eparhiale;

- 19.11 – 29.11.2023: culegerea informațiilor din parohii / ONG-uri prin părinții protopopi din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Vom ști un număr de copii care au nevoie de cadouri și un număr de copii care pot oferi aceste cadouri. De preferat să fie aproape sau chiar identic numărul celor care au nevoie cu a celor care pot dărui. Totodată, vom cunoaște și vârstnicii care necesită un pachet de alimente pentru masa de Crăciun.

 - 30.11-07.12.2023– copiii care doresc un cadou vor realiza o scrisoare / desen pe care îl vor preda preotului / reprezentantului ONG-ului (personal sau electronic, pe spate fiind trecut numele si vârsta lui);

 - 07.12 – 12.12.2023 – desenele vor ajunge în format fizic sau electronic prin preotul paroh la protopopiate / preoți din parohiile urbane / comunele mai mari, la copiii / familiile care vor achiziționa cadoul;

 - 13.12 – 16.12.2023 – vor fi achiziționate cadourile;

 - 17.12-24.12.2023 – vor fi distribuite cadourile în cadrul unor evenimente, personal prin poștă sau curier.

Date de contact:

Sectorul Social – Filantropic și Misionar, Str. Alexandru cel Bun, nr. 5, Roman, jud. Neamț.

www.eprb.ro

email : sectorsocialarb@gmail.com

Telefon : 0756.11.66.55 

 

[1]  Ursula ȘCHIOPU, Emil VERZA, Psihologia vârstelor. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1997, p. 34.

[2] Denizia GAL, Dezvoltarea umană şi îmbătrânirea, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, p. 56.

[3] Pr. Ilarion MÂȚĂ, Terapia spirituală – Necesitate și actualitate în tratarea și consilierea persoanelor vârstnice, Editura Filocalia, Roman, 2015, p. 28.

[6] Malcom Payne, Teoria modernă a asistenței sociale, ed. Polirom, Iași, 2011, p. 190.

[7] Familia dezavantajată - este o forma deviantă a familiei nucleare și se caracterizează prin maternitate solitara, divort, concubinaj. (Catalin Zamfir - coord., Lazar Vlasceanu -coord.,  “Dictionar de sociologie”, Editura Babel, Bucuresti, 1998, pp. 235, 236)

 

Pr. Ilarion Mâță