Lansarea Programului social eparhial „Vrei să fii bun de Crăciun?”

În preajma sărbătorilor Nașterii Domnului, fiecare copil din întreagă lume așteaptă un mic dar. Cum în România sunt foarte mulți copii săraci care nu primesc nimic sub bradul de Crăciun, vă invităm să vă alăturați inițiativei Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, de a face o bucurie copiilor săraci și de a le oferi un mic dar direct acestora. Această bucurie de a oferi poate fi trăită chiar de copiii care pot „rupe” din „ceea ce li se cuvine lor” și dărui celor de aceeași vârstă care nu vor primi nimic sub bradul de Crăciun, dacă acesta va exista în casa lor.

1. Argumentele programului:

a. Argument psiho-social

Riscul de abandon școlar și marginalizare socială pentru copiii defavorizați, mai ales a celor din mediul rural, este din ce în ce mai crescut. Diferența dintre familiile sărace și cele cele bogate (sau care au un trai decent) se reflectă în calitatea vieții și în bunăstarea membrilor ce compun familia contemporană. Discrepanța socială este mai evidentă și se manifestă în mod special în interacțiunea dintre copii, la școală sau la grădiniță, atunci când, după sărbători, se reîntâlnesc și povestesc ceea ce au primit de la Moș Crăciun. Din punct de vedere emoțional, copilul care nu primește nimic și aude de ceilalți copii contrariul, va deveni frustrat și va dezvolta sentimentul urii și a nedreptății sociale.

b. Argumente statistice

Conform Atlasului zonelor marginalizate (http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016.pdficele zonei de marginalizare este 90,4%  pentru 9,6 % dintre copii care provin din mediul rural din categoria de vârstă 0-17 ani.

Deprivarea materială severă (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table)., ce caracterizează persoanele în vârstă de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor financiare, nu îşi pot permite un anumit standard de viaţă decent.

Persoanele în stare de deprivare materiala severă, din cauza lipsei resurselor financiare, nu își pot permite cel putin patru dintre următoarele situații:

- achitarea la timp, fără restanțe, a unor utilități și a altor obligații curente;

- asigurarea plății unei încălziri adecvate a locuinței.

 - plata unei vacanțe de o săptămână pe an, departe de casă;

 - consumul de carne, pui, pește (sau alt echivalent de proteină) cel puțin o dată la două zile;

 - posibilitatea de a face față, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de sărăcie):

- deținerea unui telefon fix sau mobil;

 - deținerea unui televizor color;

 - deținerea unei mașini de spălat;

 - deținerea unui autoturism personal;

c. Argumente sociologice:

            Conform Malcolm Payne, una din teoriile cu care operează sistemul de asistența socială este psihologia socială și constructele sociale. În cadrul acesteia, Teoria rolurilor are un istoric îndelungat în contextul asistenței sociale, pentru că este preocupată de interacțiunile noastre cu ceilalți și de felul în care așteptările și reacțiile acestora ne determină să reacționăm în moduri caracteristici. Teoria rolurilor structural-funcționale pornește de la premisa că oamenii ocupă poziții în structurile sociale. Fiecărei poziții îi este asociat un rol. Rolurile sunt seturi de așteptări și comportamente asociate pozițiilor din structurile sociale (Malcom Payne, Teoria modernă a asistenței sociale, ed. Polirom, Iași, 2011, p. 190).

            Copiii care provin din familiile mai înstărite sau care duc un trai decent pot să își asume rolul de mesager al lui Moș Crăciun, al unui personaj pozitiv, care aduce ceea ce trebuie pentru ca sărbătorile de Crăciun să devină mai frumoase.

            Autosuficiența copiilor care „cred că li se cuvine totul” determină conflictul social între copiii din aceeași generație, alimentată de grija excesivă a părinților de a oferi copiilor lor mai mult decât au avut aceștia în copilărie, o atitudine de multe ori nejustificată, în condițiile în care, de obicei copiii lor nu mai experimentează „cultura muncii” și a coresponsabilității sociale sau civice.

 

2. Obiectivul general

Identificarea unui număr de minim 500 de copii cu risc de abandon școlar și marginalizare socială care să primească un mic cadou de la alți copii de vârsta lor, care să își permită alocarea unei sume modice pentru achiziționarea unui cadou de Crăciun.

 

3. Instituțiile implicate și pașii specifici pentru îndeplinirea proiectului

a) ONG-urile eparhiale:

 -  se vor implica în identificarea copiilor cu risc de abandon școlar și marginalizarea socială dintre beneficiarii serviciilor socio-educaționale și culturale;

- colectarea de informații cu referire la copiii provenind din medii defavorizate;

- identificarea copiilor sau familiilor care pot suporta costul unui cadou pentru un copil ce provine din familia dezavantajată (este o forma deviantă a familiei nucleare și se caracterizează prin maternitate solitara, divort, concubinaj. (Catalin Zamfir - coord., Lazar Vlasceanu -coord.,  “Dictionar de sociologie”, Editura Babel, Bucuresti, 1998, pp. 235, 236);

b) Parohiile de pe cuprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului:

-  preoții parohi vor identifica copiii defavorizați din comunitate, care să își dorească un cadou și cei din familiile cu potențial financiar, care să poată cumpăra  darul de Crăciun;

- vor distribui pe pagina de whatsapp/facebook / instagram/ twitter, etc, desenele care reprezintă grafic cadoul dorit de copilul sărac;

- vor înlesni (dacă este cazul) distribuirea cadoului la casa copilului nevoiaș (în contextul pandemiei, preoții vor îndruma copilul/ familia care oferă darul să o facă direct sau mai debrabă prin poștă ori altă formă de curierat;

- vor facilita participarea la concertul de colinde online a copiilor din comunitate, din data 22 decembrie 2020. Sectorul Social – Filantropic va face invitația din timp pe platforma ZOOM.

c) Protopopiatele din Eparhia Romanului și Bacăului:

- vor comunica programul social eparhial tuturor parohiilor de pe cuprinsul protopopiatului;

- vor asigura transparența și punerea în funcțiune a programului;

- vor centraliza informațiile din parohii prin Birourile de asistență socială.

d) Alte persoane fizice sau juridice care doresc să se implice în a oferi daruri simbolice copiilor care nu primesc un cadou de Crăciun:

 - pot apela la numărul de telefon 0749.66.65.81 (în intervalul 8.00-16.00) sau la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com și vor primi informații concrete cu modalitatea de săvârși fapta de milostenie.

 

Indicatorii de performanță:

- minim 500 de copii provenind din medii defavorizate care vor primi cadouri simbolice cu prilejul sărbătorilor de iarnă;

- minim 500 de copii si familiile acestora care vor dona un mic cadou copiilor care de obicei nu primesc daruri de Crăciun. Sunt beneficiari deoarece copiilor care oferă un dar i se dezvoltă sentimentul coresponsabilității sociale și a bucuriei de a dărui, cu dorința de a-i scoate din autosuficiență.

 - cunoașterea acestui program social prin minim 3 căi virtuale de informare: site (www.eprb.ro), paginile de Facebook și Instagram ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, website-ul platformei umanitare din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (www.ajutamimpreuna.ro).

- oferirea posibilității de a face bine printr-un gest minim de solidaritate a minim 500 de familii care pot oferi un dar unui copil în valoare de cel puțin 20 de lei;

- organizarea unui concert de colinde online, în apropierea Crăciunului (22 decembrie 2020), în care copiii care vor primi daruri, dar și cei care oferă să poată vesti Nașterea Domnului Hristos;

- realizarea unui album foto electronic care să adune toate pozele cu desenele realizate de copiii defavorizați. Aceste desene stau la baza achiziționării cadoului de Crăciun.

DETALII DE INTERES GENERAL:

- Acest program social eparhial are și rolul de a inventaria nevoile celor mai săraci copii din comunitățile păstorite de preoții Eparhiei Romanului și Bacăului;

 - În fiecare protopopiat, prin parohii si ONG-uri, se va disemina acest proiect social eparhial;

- Copiii provenind din familii dezavantajate vor fi identificați cu ajutorul preoților parohi sau a reprezentanților ONG-urilor eparhiale. Acești copii vor realiza un desen cu obiectul care vor să îl primească de Crăciun, iar pe spatele acestui desen își vor scrie numele și vârsta. Ei vor poza acest desen și il vor trimite preotului de parohie. Dacă nu au posibilitatea de a poza, desenul va ajunge fizic la preot și acesta il va poza pentru a-l trimite celor care doresc să ofere un acest dar. Tot în cadrul aceleiași comunități, se vor identifica și copiii sau familiile care vor avea posibilitate să ofere un mic dar copiilor care nu vor primi de sărbători cadouri. Spre exemplu, in parohia x, preotul paroh face un apel la biserică (sau pe grupul de whatsapp, facebook, etc., dacă normele sanitare impuse de autorități nu ne va permite să ne vdem cu credincioșii)  și comunică acest proiect spunând că dorește să implice copiii care au posibilitatea de a oferi un dar celor mai săraci. Dacă preotul afla 10 copii care nu vor primi mai nimic de sărbători,  el va avea în vedere să găsească alți copii sau familii cu posibilități care să ofere acest sprijin. Dacă o familie își va permite să ofere cadouri pentru 2 copii, nu este nicio problemă. Preotul / reprezentantul ONG-ului va întocmi această evidență, va poza (sau primi pozele) cu toate desenele realizate de copiii săraci și apoi le va oferi celor cu posibilități materiale.

- cadoul poate fi trimis direct la domiciliu copilului defavorizat, personal, prin preot sau prin poștă(de preferat, in aceste condiții de pandemie);

- în acest program eparhial se pot înscrie și copii / familii care vor să doneze un cadou, fiind trecuți într-o bază de date. Aceste persoane pot apela numărul de telefon al Sectorului Social – Filantropic 0749.66.65.81 (în intervalul 8.00-16.00) sau la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com;

- dacă vor fi părinți care nu își permit să cumpere un cadou de Crăciun  pentru copii lor, pot solicita ajutor pentru aceasta, apelând la numărul 0749.66.65.81 sau la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com. Principiul va fi același, vor realiza un desen și îl vor poza / scana și trimite cu toate datele poștale la adresa de mail sectorsocialarb@yahoo.com, nu mai târziu de 15 decembrie, pentru a trimite în timp util cadourile la adresa precizată anterior;

- vom încuraja achiziționarea unui singur dar (pentru a nu fi costuri mari) și a unui singur dulce (neperisabil). Jucăria / hăinuța etc și dulcele (o ciocolățică) vor compune cadoul;

- cadourile vor fi ambalate de copilul / familia care oferă darul;

- grupul de vârstă pentru care se poate cumpăra un cadou este: 1-17 ani;

Calendarul programului social eparhial

- 06.11-09.11.2020: aprobarea și binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului;

- 09.11: difuzarea informației în protopopiate, parohii și ONG-uri eparhiale;

- 10.11 – 20.11.2020: culegerea informațiilor din parohii / ONG-uri prin părinții protopopi din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Vom ști un număr de copii care au nevoie de cadouri și un număr de copii care pot oferi aceste cadouri. De preferat să fie aproape sau chiar identic numărul celor care au nevoie cu a celor care pot dărui.

 - 21-28.11.2020 – copiii care doresc un cadou vor realiza un desen pe care îl vor preda / poza și trimite preotului / reprezentantului ONG-ului (personal sau electronic – de preferat, pe spate fiind trecut numele,vârsta lui și adresa);

 - 29.11 – 06.12.2020 – desenele vor ajunge în format fizic sau electronic (de preferat), prin preot (care trimite tot electronic) la copiii care vor achiziționa cadoul;

 - 07.12 – 13.12.2020 – vor fi achiziționate cadourile de către familiile care doresc să facă această bucurie;

 - 14.12-21.12.2020 – vor fi distribuite cadourile personal (de preferat prin poștă sau curier) părinților copiilor care le vor pregăti pentru noaptea de Crăciun;

 - 22.12.2020, de la ora 17.00 – un concert de colinde online în care copiii, atât cei care au primit daruri, cât și cei care au oferit, pot colinda sau interpreta un moment artistic cu specificul sărbătorii Nașterii Domnului Hristos. La acest eveniment va participa și IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Cu acest prilej, la finalul concertului, vom încheia programul social eparhial.

Date de contact:

Sectorul Social – Filantropic și Misionar, Str. Alexandru cel Bun, nr. 5, Roman, jud. Neamț.

www.eprb.ro

email : sectorsocialarb@gmail.com

Telefon : 0749.66.65.81 

Pr. Ilarion Mâță (Consilier eparhial la Sectorul Social - Filantropic și Misionar)