Jertfa eroilor – patrimoniu și fundament al națiunii române

Motto

Carpații noștri sunt cetate, pentru români, un sfânt simbol,
Căci bogăția lor perenă sunt oasele de la subsol.
 

Români, în ziua Înălțării, cu cel mai sacru zel în voi,
Veniți să facem pomenire de-ai României bravi eroi!

 

*Mesaj adresat de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim cu prilejul Zilei Eroilor, 2 iunie 2022*

 

Dragi români,

 

În această zi de mare sărbătoare, în care Ortodoxia universală serbează Înălțarea la Cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sunt pomeniți eroii români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea națională, scriind cu propriul sânge istoria  neamului românesc. Faptele lor de vitejie și idealurile pentru care au luptat cu prețul sacrificiului suprem reprezintă patrimoniul pe care ni l-au lăsat ca testament și totodată ca motivație de a conserva și promova valorile care ne definesc identitatea între celelalte națiuni ale lumii.

Cu arma în mână și gândul înălțat la Dumnezeu, Eroul român a luptat nu doar pentru păstrarea integrității granițelor țării, ci mai ales pentru apărarea valorilor care i-au constituit identitatea spirituală: familia, credința, libertatea și binele comun. Pe toate acestea le-a purtat în suflet și ele l-au îmbărbătat pe câmpul de luptă, în clipele grele și în momentele de slăbiciune fiindu-i alinare și sprijin. Înveșmântate în tricolor, sufletele lor s-au înălțat de pe câmpul de luptă în veșnicia lui Dumnezeu și veghează asupra noastră mijlocind în rugăciune la altarul Preasfintei Treimi.

Între toate actele comemorative pe care românii le-au închinat memoriei eroilor, sărbătoarea de astăzi este cea mai încărcată de semnificații teologice, ea conducându-ne cu gândul la moartea pe cruce a lui Hristos, din iubire pentru om, și la sacrificiul suprem al soldatului român pentru libertatea conaționalilor săi. Astfel, jertfa soldaților români, alături de cea a martirilor și mărturisitorilor, își are izvorul în Jertfa lui Hristos, și împreună cu Hristos, în această zi a Înălțării la Cer, inimile răstignite ale acestor ctitori de conștiință națională au fost înălțate de Dumnezeu în Cerul făcătorilor de pace, spre nemuritoare aducere aminte.

Pomenindu-i în rugăciune și prezentându-le onorul militar, arătăm astăzi că inimile lor continuă să bată în trupul țării și în piepturile noastre, iar sacrificiul lor nu va fi niciodată șters din conștiința românilor, ci va rămâne simbolul unității și independenței țării pe care au iubit-o mai presus de propria lor existență.

Ecoul faptelor eroilor ne responsabilizează astăzi, în contextul noilor mutații geo-politice mondiale, să păstrăm mereu vii faptele uimitoare pe care ostașul roman căzut la datorie le-a așezat la edificiul acestei țări binecuvântate de Dumnezeu.

Generația românilor de astăzi are datoria sfântă de a comemora cu recunoștință sacrificiul eroului român, de a lupta pentru păstrarea și promovarea patrimoniului material și spiritual național și de a arăta că faptele sale actuale sunt întruchiparea idealurilor pentru care el s-a jertfit.

Să ne înălțăm simțirea și să purtăm pe buze și în inimi neprețuitele nume și fapte ale eroilor neamului. Să ne rugăm pentru păstrarea demnității naționale și să purtăm în inimi idealul pentru care au luptat eroii români!

Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care o înălțăm astăzi și să ocrotească România și pe români!