IPS Parinte Ioachim a sfințit ansamblul eclesial al Parohiei Țârdeni din Protoieria Bacău

Sâmbătă, 11 noiembrie 2023, cu prilejul programului cultural-religios derulat în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Țârdeni, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost prezent în mijlocul comunității pentru a binecuvânta lucrările de înnoire, înfrumusețare și zidire derulate de către credincioșii încredințați spre păstorire părintelui paroh Andrei Teslariu.

Din inițiativa părintelui paroh, ajutat de către enoriași și consiliul local al Primăriei Blăgești, la biserica pusă sub ocrotirea Sfinților Arhangheli din Țârdeni s-a desfășurat o serie de lucrări menite să răspundă nevoilor misionar-pastorale ale comunității. Astfel au fost ridicate un altar de vară, o capelă mortuară și un birou parohial, iar casa de prăznuire a fost renovată și modificată, pentru ca un număr mai mare de credincioși să poată participa la activitățile cultural-duhovnicești ce se vor derula aici.

Evenimentul a debutat cu întâmpinarea icoanei Maicii Domnului „Ierusalimitița”, adusă de la Parohia Măgura, pentru ca mai apoi să fie săvârșită slujba Vecerniei de către un sobor de preoți, sub protia părintelui protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche.

La finalul slujbei, în răsunetul clopotelor, clerul și credincioșii au ieșit în întâmpinarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, care a binecuvântat pe toți cei prezenți și a rostit lângă icoana Maicii Domnului aflată în pelerinaj la parohia buhușeană, imnul acatist compus  pentru acest cinstit odor.

În cuvântul său ierarhul a vorbit despre dinamica Bisericii, precum și despre lucrarea destoinică a părintelui paroh alături de comunitatea de credincioși:

„Preoții destoinici ai eparhiei noastre, precum și părintele Andrei, răspund nevoilor duhovnicești ale frățiilor voastre, dar și acoperă lucrări gospodărești spre slava lui Dumnezeu. În parohia aceasta s-a făcut o lucrare frumoasă, cu ajutorul oamenilor conștienți care asigură dinamica Bisericii. Spune Apostolul Pavel că noi suntem mădulare ale Trupului lui Iisus Hristos, deci fiecare are rolul său în lume. Duhul Sfânt s-a pogorât și peste comunitatea aceasta asemeni unui vânt subțire care peste tot este prezent, ca Unul Care niciodată nu se sfârșește, arătând prin aceasta puterea Bisericii. Am venit și noi să ne adăugăm lucrării misionare a acestui preot, pe care a făcut-o de dragul lui Dumnezeu și al oamenilor, iar pentru aceasta vă mulțumim și vă sărutăm sufletele nobile, pentru osteneala adusă în sânul casei lui Dumnezeu.”

Părintele protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche a apreciat activitatea părintelui paroh și a expus câteva dintre direcțiile de lucru pe care se vor axa activitățile ce se vor desfășura în noile edificii ale parohiei:

„Părintele paroh, alături de credincioșii parohiei, se află astăzi sub omoforul Maicii Domnului pentru a încununa lucrările derulate cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre. După puțin peste un an suntem în contextul inaugurării și binecuvântării celor ce s-au săvârșit la Țârdeni, unde un părinte hirotonit de doar patru ani, după ce a semănat Cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor, a găsit de cuviință ca astăzi, în Duminica Samarineanului milostiv să înnoiască aceste așezăminte cărora, cu osteneala enoriașilor și a Consiliului Local, a reușit să le dăruiască o direcție duhovnicească și educațională, aici urmând să fie puse în activitate un centru catehetic pentru copii și un centru de socializare pentru vârstnici.”

Părintele protopop misionar Vasile Cozma a expus una din definițiile Bisericii care în mod tainic se regăsește pusă în fapt la Parohia Țârdeni:

„Biserica este comuniunea de viață și iubire a oamenilor cu Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt și iată că în Parohia Țârdeni se desăvârșește întru totul valoarea acestei definiții a Bisericii. Aici este într-adevăr viață și iubire. Viață în sensul că Biserica trăiește și este vie, iubire în sensul că oamenii sunt, iată, iubitori și împreună lucrători pentru binele și folosul Bisericii. Înaltpreasfinția Voastră ați binevoit să veniți în această parohie pentru a sfinți lucrările atât de frumoase pe care părintele Andrei le-a făcut într-un timp atât de scurt, deși zi de zi lucrați cu timp și fără timp în ogorul și via Bisericii, iar pentru aceasta Vă mulțumim.”

Părintele paroh Andrei Teslariu a mulțumit ierarhului pentru vizita în parohie și a mulțumit credincioșilor pentru dragostea manifestată față de Biserica lui Hristos:

„Mă gândeam în timpul slujbei divine de astăzi ce cuvinte aș putea să spun pentru a cuprinde bucuria sfântă a acestei seri. Așa că voi recurge la cuvintele Sfântului Apostol Pavel care văzând Lumina Taborului a mărturisit că – bine este nouă să fim aici! Cu adevărat putem spune și noi acest lucru atunci când în mijlocul nostru este Înaltpreasfinția Voastră. Mulțumim Bunului Dumnezeu, pentru că fără de ajutorul Lui nu putem face nimic, precum și credincioșilor mult iubiți, pentru că de când am venit în mijlocul lor m-au primit cu brațele deschise și au răspuns precum o familie atunci când am inițiat orice lucrare de înnoire.”

Pentru zelul misionar-pastoral manifestat în exercitarea mandatului încredințat de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, prin lucrările de înfrumusețare derulate, ierarhul a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele paroh, oferindu-i însemnele specifice acestei trepte: Crucea, bedernița și brâul roșu.

De asemenea, pentru implicarea și dragostea arătată față de biserica Parohiei Țârdeni, chiriarhul a oferit domnului Laurențiu Munteanu, primarul Comunei Blăgești, Ordinul „Melchisedec” Clasa I, în semn de mare prețuire pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de semeni, prin cuvânt și prin fapte, întru adevăr, nădejde, credință și dragoste. (Pr. Răzvan-Dimitrie Radu)