IPS Ioachim a sfințit biserica schitului Cireșoaia din județul Bacău

23 August 2020

La ceas de aleasă sărbătoare, pelerinii și slujitorii sfintelor altare s-au rugat împreună duminică, 23 august 2020, la schitul cu hramurile „Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare" și „Sfântul Mucenic Claudiu" din localitatea Cireșoaia, Protopopiatul Onești, județul Bacău, unde au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a bisericii de lemn.

După efortul continuu și constant din ultimii zeci de ani, slujba de sfințire a bisericii schitului monahal a fost săvârșită de IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a fost succedată de slujba Sfintei Liturghii, săvârșită pe o scenă frumos împodobită în aer liber sub protia P.Cuv. părinte Andrei Ioniță, exarh cultural.

 În cadrul slujbei, au fost pomeniți şi s-au înălţat rugăciuni pentru odihna sufletelor eroilor neamului și mai ales pentru cei care așteaptă învierea cea de obște pe acele meleaguri.

După impresionanta întâmpinare a Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, acesta a fost condus de soborul slujitor până în faţa bisericii, unde a fost sfințită biserica de lemn a schitului, care a primit ca și al treilea ocrotitor pe Sfântul Gheorghe Pelerinul.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop au fost prezenţi P Cuv. Arhim. Nicodim Biţic, exarh, P. Cuv. Arhim. Andrei Ioniță, exarh cultural, P.C. Pr. Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial, PC Pr. Ioan Bârgăoanu, protopop al Protoieriei Oneşti, reprezentanţi ai Armatei Române, ai autorităţilor centrale, judeţene şi locale, preoţi din Protoieria Oneşti, precum şi numeroşi credincioşi din comunităţile învecinate şi nu numai, care au urcat acest munte binecuvântat. Hrisovul a fost citit de P.C. părinte Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial.

După slujba de sfințire, IPS Părinte Ioachim a mulțumit părintelui stareț protosinghelul Claudiu Panţâru pentru minunata organizare și pentru implicarea plină de responsabilitate, precum și credincioșilor pentru că au participat la acest eveniment duhovnicesc aparte, adresând un cuvânt de învățătură tuturor celor prezenți.

Vă mulțumim, iubiți credincioși, pentru primirea frumoasă pe care ne-ați făcut-o, pentru florile recunoștinței cu care ne-ați întâmpinat, pentru pâinea dragostei pe care, ca o premisă a ospitalității românești, ați oferit-o și pe care am binecuvântat-o considerând că în ea sunteți toți cei care iubiți podoaba casei lui Dumnezeu și așteptați de la El milă și dreptate. Mulțumim Sfinților și Eroilor a căror duhuri au venit cu noi în chip nevăzut și slăvesc împreună pe îngeri, care sunt prietenii lui Dumnezeu, lăudând pe cel care este Domnul Istoriei, Creatorul Cerului și al Pământului. Toate acestea se vor slăvi dacă și noi adăugăm contribuția noastră omenească la evlavia înaintașilor, la jertfa eroilor și la sfințenia sfinților a căror suflete sunt în mâna lui Dumnezeu și au devenit prietenii și casnicii Săi.

Părintele Arhiepiscop Ioachim a vorbit și despre importanța acestui nou altar de slujire pentru pomenirea eroilor neamului românesc.

Astăzi, toate acestea le veți primi într-o picătură de har dacă sufletul vostru se va deschide și va intra Duhul Sfânt care vă va oferi roadele Sale: credința, bunătatea, facerea de bine, înfrânarea poftelor. Orice virtute este o floare care se adaugă sufletului nostru și care la sfârșitul vieții într-un buchet le vom depune înaintea majestății lui Dumnezeu, adică înaintea Prea Sfintei Treimi. Despre istoria acestor locuri, despre ceea ce sa întâmplat aici, mai ales în conflagrațiile mondiale, unde noi ne-am statornicit și ne-am statuat ceea ce trebuie să fim noi în contextul popoarelor Europei. Faptul că aici sa ridicat un altar și în preajma lui sunt crucile care amintesc de jertfa eroilor neamului nostru, acestea vor fi ca niște simboluri împodobesc istoria neamului, cade dau viabilitate acestor locuri care vor străjui acești munți, totdeauna ca o cetate în mijlocul cetății românilor pentru faptul că Munții Carpați nu sunt la marginea țării ci sunt în mijloc, iar de aici pornește toată seva, toată răcoarea, toată puterea Duhului Sfânt. Tocmai de aceea, poporul român este unic în istorie și el nu va pieri niciodată identitatea noastră dacă reușim să promovăm valorile noastre care împodobesc sfânta credință ortodoxă.

Părintele stareț a primit din partea IPS Părinte Mitropolit Teofan la propunerea IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim distincția Crucea Moldavă.

Tot acum, la îndemnul părintelui protopop Ioan Bărgăoanu părintele slujitor Paul Benone Văsâi a fost hirotesit întru iconom.

De asemenea, au fost oferite din partea Ierarhului distincții de vrednicie și medalii reprezentanților Statului Major al forțelor terestre și reprezentanților Brigăzii 61 Vânători de munte „G-ral Virgil Bădulescu”, Miercurea Ciuc.

Ca semn de apreciere din partea Ministerului Apărării Naționale, reprezentat de colonel Cristea Vasile, locțiitorul Brigăzii 61 Vânători de munte, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a primit Emblema de onoare a forțelor terestre.

La slujba Sfintei Liturghii și la slujba de sfințire au luat parte credincioşi care au respectat măsurile de protecție sanitară și care au stat la rând și pentru a trece prin Sfântul Altar, într-un mod foarte bine organizat.

....

Pe culmea Cireşoaiei, la celebra cota 772 şi nu numai, soldaţii din Brigada 27 de infanterie Bacău (în mod special vânătorii de munte), cei din Regimentul 15 Infanterie Războieni sau cei din Regimentul 4 Artilerie Roman, au scris cu propriul sânge o pagină poate mai puţin mediatizată din istoria Primului Război Mondial.

De istoria schitului se leagă mai multe activități emblematice, între care amintim:

  • Vechile cruci de mesteacăn (multe căzute şi putrezite) ce marcau  locurile unde fuseseră îngropaţi bravii ostaşi au fost reabilitate (trei cruci situate la circa 1,5 km distanţă de schit care conţine numele a 220 de eroi şi şase morminte îngrădite cu grilaj fier).
  • De asemenea, după anii 2000, au fost înălţate patru monumente reprezentative. Monumentul Infanteriştilor (pe piscul Cireşoaiei – 2017, prin contribuţia Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”-Iaşi), Monumentul Vânătorilor de Munte (pe esplanada de la intrarea în curtea schitului – 2019, prin contribuţia Brigăzii 61 Vânători de Munte „Virgil Bădulescu”-Miercurea Ciuc şi Troiţa martirilor Revoluţiei Române (pe drumul de acces către schit la circa 1 km – 2019).
  •  Derularea prin Biroul de catehizare eparhial alături de protopopiatul Onești a concursului „Toacă şi Ie Moldovenească” (ediţia a II-a, a III-a, a IV-a şi a V-a)
  •  Sfinţirea Monumentul dedicat eroilor Regimentului 15 Infanterie de către IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim alături de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

(pr. Daniel-Ionel Marari)