IPS Ioachim a resfințit biserica Parohiei “Sf. Gheorghe” din Roman

12 Septembrie 2021

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare, restaurare, înfrumusețare și înnoire a bisericii parohiale cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Gheorghe Pelerinul și Duminica Tuturor Sfinților, din Roman, Protopopiatul Roman, județul Neamț, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a resfințit lăcașul de cult. Alături de Ierarh a fost prezent la slujba de binecuvântare părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, părintele Alexandru Daniel Zamfir, consilier administrativ, părintele arhimandrit Nicodim Bițic - exarh, părintele Dan-Alexandru Antoce, protopop al Protoieriei Roman, părinți consilieri și inspectori eparhiali, un sobor de preoți și diaconi, reprezentanți ai autorităților județene și locale, domnul primar Leonard Achiriloaei, precum şi mulţime de credincioși din urbea romașcană.

 

Părintele Arhiepiscop Ioachim a vorbit celor prezenți despre importanța sfințirii unei biserici.

În această zi frumoasă și senină, ca o primăvară, am săvârșit Paștele personal al acestei Sfinte biserici. Acum, către sfârșitul acestei frumoase ceremonii de târnosire a bisericii, am aprins de pe candela Altarului pe care l-am pecetluit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și în felul acesta am considerat că am pecetluit mormântul Domnului Iisus Hristos la plinirea vremii. Ei bine, de acolo am aprins lumânările acestei zile de Înviere și le ținem aprinse ca niște candele care s-au aprins ca atunci când în biserică am fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt.

Arhipăstorul a îndemnat credincioșii la trăirea iubirii în duh filocalic, arătând că iubirea adevărată este cea trăită și asumată, având ca finalitate întâlnirea cu Dumnezeu.

Din cauza păcatelor uneori ne îndepărtăm și întoarcem spatele lui Hristos într-o manieră sau alta. Biserica vine din nou cu botezul pocăinței pentru ca noi să fim permanent curățiți și să fim vrednici de al primit pe Mântuitorul care se dăruiește în careul acesta sfânt, consacrat ca și poartă a Cerului, unde Dumnezeu coboară în chip nevăzut, tainic și sfințește darurile pe care dumneavoastră le aduceți, și pe voi care veniți cu iubire și cu dragoste către frumusețea Casei Sale. Dumnezeu vine din transcendentul Său, coboară în imanent, în Biserică, în chip nevăzut și autentic în inimile noastre, care sunt astăzi deschise ca o floare, și acolo va picura o picătură de har care vă va da acea energie să sionați prin labirintul acestei lumi.

În cuvântul de final, preotul paroh Ioan Gherasimescu a mulțumit Ierarhului pentru prezență și binecuvântare, vorbind despre finalizarea restaurării acestui chivot din municipiul Roman.

Cu aprobarea Părintelui Arhiepiscop Ioachim biserica a renăscut printr-un proiect cu fonduri europene, prin Agenția de Dezvoltare Regională N-E Piatra-Neamț. În anul 2018 au început lucrările de renovare și de reabilitare a bisericii prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Investiția a fost de peste 5 milioane de Lei, cu o contribuție la cheltuielile eligibile de 98% din partea Comisiei Europene și a Guvernului României, iar procentul de 2%, la care s-au adăugat cheltuielile neeligibile de aprox. 700.000 Lei, fiind în sarcina parohiei. Lucrările de restaurare, consolidarea zidurilor, refacerea acoperișului, construirea clădirii anexă, împrejmuiri, instalația de încălzire, iluminatul arhitectural și de siguranță, au fost întocmite de domnul arhitect Ovidiu Dorin Alexievici din Iași. Pentru restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric s-au făcut următoarele lucrări: Consolidarea zidăriei portante în zonele cu degradări, refacerea punctuală a zonelor deplanate și degradate evident, chituiri și injectări ale fisurilor, injectări în masă a zidăriei și refaceri de zidărie; reabilitarea unor componente ale șarpantei și refacerea integrală a învelitorii și accesoriilor din tablă de zinc, instalații de încălzire, instalații de protecție; refacerea cofinărilor la turle; reabilitarea picturii la iconostas.

La finalul slujbei, Chiriarhul a oferit părintelui Ioan Gherasimescu distincția Crucea Moldavă, iar preoții Bogdan Gherasimescu și Vlad Samoilă au primit distincția onorifică de iconom stavrofor. Toți ctitorii au primit distincții de vrednicie. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Armonia de la Constanța.

  A fost acordată o atenție deosebită refacerii și punerii în valoare a mediului natural înconjurător, acesta reprezentând o componentă importantă în acțiunea de creștere a atractivității monumentului istoric. De asemenea, un rol important pentru sfântul lăcaș îl constituie implementarea Planului de marketing și implicit a activităților de promovare turistică inclusiv digitizarea monumentului restaurat. Proiectul Reabilitarea și integrarea turistică a monumentului istoric biserica „Sfântul Gheorghe” a însemnat și includerea bisericii în categoria edificiilor religioase promotoare ale valorilor culturale românești.

(pr. Daniel Marari)