IPS Ioachim prezent la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” Berzunți

Unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din Eparhia Romanului și Bacăului, Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” de la Berzunți, a îmbrăcat veșminte de sărbătoare în ziua de 6 august a.c. La bucuria duhovnicească a obștii monahale a participat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească. În cadrul slujbei a avut loc și o hirotonie întru ieromonah. 

Curtea mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor care au participat la sărbătoarea hramului acestui așezământ monahal. În cadrul Liturghiei a fost săvârșită slujba Parastasului pentru părintele Arsenie Voaideș, fostul stareț și ctitor al mănăstirii.

 În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Ierarhul a vorbit importanța trăirii autentice a Sfintei Liturghii.

În Liturghie ne rugăm ca Dumnezeu să înnoiască sufletele noastre. Căutați înlăuntrul vostru Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Dacă ai conștiința că Hrisots s-a instalat permanent în inima ta și faci din inima ta un scaun al Cerului , ei bine, tu devii fiu al lui Dumnezeu după har. Rămâneți în dragostea lui Hristos, pentru că fără El nu  puteți face nimic. Rămâneți pe Taborul inimilor voastre. 

Părintele Arhiepiscop a explicat că nu există diferențe între parohie și mănăstire, arătând că doar prin Chiriarhul locului ca reprezentare a Arhiereului Veșnic  au identitate în Hristos.

Mănăstirile sunt oaze de spiritualitate. între mănăstire și parohie este o conlucrare.Un Ierarh, care este de fapt călugăr, atunci când vine pentru a se ruga, el simte starețul aceleia, adică preia în mod simbolic conducerea acelei mănăstiri sub toate aspectele ei. Starețul vizualizează prezența Ierarhului său într-o mănăstire. Pelerinii care vin la mănăstire, fiecare fac parte din niște parohii. Ei bine, și acelea aparțin de același Episcop, care este pomenit la slujba din bisericile mănăstirilor. Și unii și alții au aceeași lucrare. Călugării se roagă pentru lumea pe care au părăsit-o într-un mod sau altul. 

Tot acum, a explicat semnificația profund teologică, mistică și tradițională a sărbătorii din această zi.

Transfigurarea taborică a lui Hristos nu trebuie ruptă de contextul vetero-testamentar, hermeneuţii biblici găsind o legătură directă între acest eveniment şi Sărbătoarea ebraică a corturilor. Sărbătoarea Schimbării la faţă este, din această perspectivă, o împlinire mesianică a ei. Câteva amănunte relatate de sinoptici amintesc modul cum fiii poporului ales serbau acest eveniment ce le aducea aminte de peregrinarea strămoşilor în pustiul Egiptului şi care era în acelaşi timp o manifestare a bucuriei, în aşteptarea timpului mesianic. Precizarea evanghelistului Matei, conform căreia urcarea pe Tabor a avut loc ”după şase zile” (cf. Matei 17, 1), veşmintele albe ale Domnului, urcarea pe munte pentru rugăciune (cf. Neemia 8, 15), îndemnul lui Petru de a face trei colibe, toate demonstrează faptul că prezenţa taborică a Mântuitorului este o împlinire a sărbătorii ebraice, aşa cum de altfel toată Legea şi proorocii, dar şi manifestările ritualice mozaice şi-au găsit sensul şi împlinirea în El. Textul de la 2 Macabei, 2, 8 e poate cel mai semnificativ în a arăta că Schimbarea la faţă este împlinirea aşteptărilor mesianice ale Sărbătorii corturilor, când evreii, prin atitudinea lor, anticipau venirea lui Moise şi a lui Ilie, precum şi vederea norului slavei: ”Atunci... se va arăta slava lui Dumnezeu şi norul, precum s-a arătat şi lui Moise”. Astfel, ceea ce se anticipa atunci în sărbătoarea evreiască a fost experiat deplin pe Tabor. 

La finalul slujbei, părintele stareț Benedict Carp a mulțumit Ierarhului pentru prezență și binecuvântări și a oferit acestuia un buchet de flori. De asemenea, toți pelerinii au primit din partea mănăstirii pachete cu alimente, fiind respectate normele sanitare în vigoare.

...

Mănăstirea „Schimbarea la Față” - Sf. Sava este unul din cele mai vechi așezăminte monahale existente în cuprinsul Eparhiei noastre. A fost ridicată în anul 1829 de ieromonahul Varlaam şi ieroschimonahul Vasile, considerat cel mai de seamă ctitor al aşezământului eclesial și al cărui mormânt este aşezat în naosul bisericii. Edificiul monahal a fost închis în anul 1962 şi lăsat în paragină în timpul regimului comunist, iar după anul 1990 a fost redeschis, încredinţându-i-se Părintelui Protosinghel Arsenie Voaideş conducerea şi administrarea acestuia. Actualmente, mănăstirea ”Schimbarea la Față” - Sf. Sava Berzunți este unul dintre cele mai frumoase și căutate locuri de pelerinaj din Eparhia Romanului și Bacăului. (pr. Daniel Marari)