Întrunirea Comisiei Județene de Incluziune Socială Bacău

La solicitarea Instituției Prefectului Județului Bacău și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS)Bacău, a fost generată Comisia Județeană de Incluziune Socială cu scopul de a analiza, dezbate, monitoriza și implementa Strategia Județeană de Dezvoltare Serviciilor Sociale 2014 - 2023, versinea 2019.
Arhiepiscopia Romanului și Bacaului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a delegat ca membru permanent în această comisie pe Pr. Ilarion Mâță, Președintele Asociației „Sf Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” și Coordonator al Departamentului Ong din cadrul Sectorului Social Filantropic.

Comisia Județeană de Incluziune Socială este formată din reprezentanți ai multor instituții publice și private și se reunește anual sau atunci când Prefectul, Președintele Comisiei, dispune de urgență, în ședința extraordinară, convocarea membrilor consultativi. In data de 12 aprilie 2018, în sală de ședințe a Prefecturii Bacău, au fost analizată și votată Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, cât și Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC ) Bacău. Documentul prezentat a evidențiat importante date statistice referitoare la: educație, sănătate, sărăcie și recluziune socială pe mai multe componente: protecția și promovarea drepturilor copilului și a familiei, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, protecția persoanelor vârstnice, prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice și a violenței bazată pe deosebirea de gen și nu în ultimul rând, sistemul județean de servicii sociale. Pentru fiecare componentă, în raport cu finalul anului 2018, s-au prezentat și așteptările pentru următorii ani, 2019-2023. Totodată a fost analizat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Bacău, organizate în subordinea DGASPC Bacău, pentru anul 2019. În ultima parte a întâlnirii au existat dezbateri pe teme de interes general care să crească calitate vieții persoanelor cu un risc accentuat de vulnerabilitate. Părintele Ilarion Mâță a transmis urările de bine și aprecierea Înaltpreasfintitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru nobila misiune socială asumată de instituțiile publice și private ale județului Bacău. Totodată coordonatorul Departamentului ONG eparhial a evidențiat importanța parteneriatului public - privat, a reactivării la nivel județean a comisiilor de dialog social pentru fiecare grup vulnerabil. Sectorul Social - Filantropic a inițiat înființarea în mai multe parohii centre de zi pentru vârstnici și crearea unei rețele de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu. În final, Pr. Ilarion a dat garanția faptului că Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin preoții din mediul rural și urban, este mereu alături de oamenii aflați în suferință, fiind singura instituție care este prezentă în toate comunitățile, cunoscând în detaliu toate realitățile sociale.