Întâlnirea de lucru a consilierilor sociali din Mitropolia Moldovei și Bucovinei

În data de 15 iunie 2021, la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Cuvioasa Nazaria” de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, a avut loc întâlnirea semestrială a consilierilor sociali din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Întâlnirea a fost prezidată de Pr. Narcis Axinte, Consilierul social al Arhiepiscopiei Iașilor și a avut ca invitați speciali pe Pr. Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social – Filantropic și reprezentanții Companiei TZMO Romania, partener în proiectele sociale derulate de furnizorii sociali din Patriarhia Română. Evenimentul a reunit consilierii sociali din Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Episcopia Hușilor.

Părintele Narcis Axinte de la Iași a prezentat situația actuală a serviciilor sociale din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, nevoia acută de comunicare și colaborare între eparhii pe zona socială, cât și necesitatea accesării finanțărilor nerambursabile locale, naționale și europene pentru menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale existente, dar și a celor ce se vor inființa de acum înainte.

Părintele Ilarion Mâță, consilier social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat o sinteză a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), document care este format din 1350 de pagini și a Strategiei Naționale (2021-2027), pe componenta socială. Au fost evidențiate liniile de finanțare din cadrul  planului, prioritățile sociale naționale și europene, cât și oportunitățile la nivel local, prin parteneriatul public-privat, pentru persoanele cu dizablități, vârtnici și copii.

După această prezentare sinteză , părintele Ilarion Mâță a evocat propunerea de plan cadrul pentru viitorul Ghid al reței naționale de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu, care cuprinde următoarele capitole:

  1. Îngrijirea de lungă durată (ÎLD);
  2. Legislație specifică;
  3. Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu;
  4. Acreditarea furnizorului social;
  5.  Licențierea serviciului de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu;
  6. Perspective europene și naționale cu privire la implementarea serviciului de îngrijire a vârstniclor la domiciliu;
  7. Surse de finanțare pentru îngrijirea vârstnicilor la domiciliu;
  8. Resuse umane în cadrul serviciuliu;
  9. Parteneriatul public-privat.

Fiecare capitol al acestui ghid are mai multe subcapitole care vor fi elaborate de specialiștii tuturor eparhiilor mitropoliei, prin echipele multidisciplinare formate din asistent social, psiholog, coordonator de centru și asistent medical.

Părinții consilieri au agreat faptul că cei 4 speciliști din fiecare eparhie se vor întâlni periodic și, timp de trei luni, sub coordonarea părintelui Ilarion Mâță, vor elabora ghidul sau manualul de procedură pentru rețeaua națională de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu, document care va putea deservi tuturor furnizorilor din Patriarhia Română.

Părinții consilieri au formulat diferite propunei pentru Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, coordonată de pr. Narcis Axinte, care va oferi o imagine clară asupra posibilității de menținere și dezvoltare a serviciilor socio-medicale și educaționale din Regiunea Nord-Est.

Parintele Consilier Patriarhal Ciprian Ion Ioniță a exprimat dorința cooperării între mitropolii și capacitatea profesioniștilor angajați în structurile sociale ale Patriarhiei Române de a lucra unitar pentru binele semenului aflat în dificultate, arătând disponibilitatea sa de a coopera în permanență pentru ca toate aceste strategii să devină modele de bună practică pentru toți furnizorii sociali din Biserica Ortodoxă  Română.

Părintele Consilier Narcis Axinte a concluzionat toate cele înfăptuite și a multumit Maicii Starețe Iosefina Giosanu și Maicii Filumena, coordonatoarea Centrului rezidențial al mănăstirii, pentru gazduirea întâlnirii și implicarea în procesul de îngrijire pe termen lung a vârstnicilor instituționalizați și a celor de la domiciliu.

La sfârșit, Maica Stareță Iosefina a prezentat invitaților centrul rezidențial, un edificiu model, atât prin generozitatea și multitudinea spațiilor de cazare și terapie, cât și prin calitatea superioară a serviciului oferit. (Ana – Rodica Butucaru)

 

 

 

-