Întâlnire de lucru a profesorilor de Religie din zona Municipiului Onești

28 Noiembrie 2023

Luni, 27 noiembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Școala Gimnazială Nr. 1 din orașul stațiune Târgu Ocna a avut loc o întâlnire de lucru a profesorilor de Religie ce fac parte din Cercul pedagogic „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, din zona Municipiului Onești.

Activitatea, la care au luat parte și doamna profesoară Otilia – Anuca Bârgăoanu, responsabilul cercului pedagogic, doamna profesoară Elena Voicu, directoare a școlii gazdă, părintele Ioan Bârgăoanu, protoiereu al Protoieriei Onești, a fost împărțită în trei momente: susținerea unei lecții demonstrative de către doamna profesoară Oana Chiticaru, cadrul didactic ce predă disciplina Religie în școala menționată, prezentarea referatului cu titlul „Principii didactice specifice predării disciplinei Religie: principiul hristocentric și principiul eclesiologic” de către doamna profesoară Paula Cautiș, de la Școala Gimnazială Nr. 1, din Onești, discuții pe marginea lecției demonstrative și a referatului.

Lecția susținută cu elevi de clasa a VIII-a, având titlul „Iisus Hristos, Lumina lumii”, a fost una de evaluare a cunoștințelor, realizată prin prezentarea unor proiecte pe care elevii le-au pregătit în prealabil, fiind grupați în echipe. Aceștia, după ce au exprimat diferite înțelesuri ale cuvântului „lumină”, au oferit profesorilor prezenți exemple de personalități istorice, artistice, literare care, prin activitatea lor, au lăsat în urmă o dâră de lumină.

Partea a doua a ședinței, cea în care a fost prezentat referatul despre principiile didactice specifice predării disciplinei Religie a fost la fel de atractivă, ca și cea dintâi. Cadrelor didactice li s-a reamintit astfel cât de importantă este valorizarea acestor două principii în activitatea de la catedră, care presupun fidelitate față de Mântuitorul lumii, față de Evanghelia Sa și față de Biserica Sa, păstrătoarea Evangheliei. Toate acestea cer din partea celui care Îl transmite tinerilor de la catedră pe Hristos o viață autentică, trăită în duhul învățăturii creștine.

În ultima parte a întâlnirii, profesorii prezenți au făcut aprecieri asupra modului în care s-a desfășurat lecția demonstrativă și asupra conținutului referatului susținut, felicitând doamnele profesoare care le-au realizat.

Cuvinte de apreciere au venit și din partea doamnei directoare Elena Voicu, care și-a manifestat bucuria de a fi participat, pentru prima oară, la o întâlnire a profesorilor de Religie, față de care și-a exprimat o stimă aparte, întrucât lucrează direct cu sufletul copilului, dar și din partea responsabilului de cerc, doamna Otilia – Anuca Bârgăoanu. Aceasta a felicitat în mod deosebit pe doamna profesoară Oana Chiticaru pentru felul în care a proiectat lecția și pentru faptul că este un profesor de vocație, dedicat misiunii sale, lucru reliefat de activitatea sa din școală, dar și de cea extracurriculară.

Un cuvânt aparte, de apreciere a lecției, a referatului susținut și a întregii activități a profesorilor de Religie a rostit și părintele protoiereu Ioan Bârgăoanu. Sfinția sa a mulțumit acestora pentru toate activitățile frumoasele și ziditoare de suflet în care îi implică pe elevi, pentru dragostea și jertfelnicia de care dau dovadă la catedră. De asemenea, părintele protoiereu a lăudat buna colaborare a cadrelor didactice ce predau disciplina Religie cu părintele paroh în a cărei parohie se găsește școala în care acestea predau.

Ca semn al recunoștinței sale față de munca celor care sunt apostoli în școli ai Cuvântului dumnezeiesc, părintele protoiereu a oferit în dar fiecărui cadru didactic o icoană cu chipul Sfântului Simeon Noul Teolog și volumul „Taina Omului - firescul Rugăciunii. Experiența isihastă în mileniul al III-lea”, volum apărut la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române și proaspăt lansat, în contextul prăznuirii Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.   

Mai multe exemplare ale acestui volum au fost donate bibliotecii din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Târgu Ocna pentru a putea fi citite de elevii și cadrele didactice ale acesteia.

(Pr. Florin Robert Blănaru)