Înaltpreasfinţitul Teofan
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei și Locțiitor de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului
nov 2014 - ian 2015

A urmat școala generală de opt ani în comuna natală și a continuat studiile la Seminarul Teologic din Craiova (1974-1979), urmând apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din București (1980-1984), pe care l-a absolvit cu teza de licență „Voturile monahale în lumina desăvârșirii creștine“.

Între 1986-1990, a studiat la Institutul Teologic „Saint Serge“ din Paris, obținând titlul de doctor în Teologie, cu lucrarea „Divino-umanitatea lui Hristos și îndumnezeirea omului în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul“.

În anul 1984 a devenit monah la Schitul Crasna (Prahova), iar în 1985 a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah. Între anii 1987 și 1990 a fost duhovnicul Mănăstirii „Acoperamântul Maicii Domnului“ din Bussy-en-Othe, Franța, iar în 1990 s-a întors în țară, fiindu-i încredințată funcția de secretar al Cabinetului Patriarhal până în 1991, când a fost ales episcop-vicar patriarhal.

A ocupat această funcție până în anul 2000, îndeplinind în același timp mai multe atribuții. A fost responsabil cu relațiile externe bisericești, secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, responsabil cu probleme de învățământ teologic universitar și preuniversitar, coordonator al sectorului „Biserica și Societatea“, coordonator al sectorului de caritate „Diaconia“ etc. Între 1992-1997, a fost membru în Comitetul Central al Conferinței Bisericilor Europene din Geneva; între 1995-1997, membru în Adunarea Generală a Comisiei Ecumenice Europene „Biserica și Societatea“ (Bruxelles). A fost, de asemenea, corespondent național al Departamentului pentru Burse din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

În anul 2000, a fost ales Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. În cadrul slujirii de Arhiepiscop al Craiovei, Înaltpreasfințitul Teofan a inițiat înființarea Episcopiei de Severin și Strehaia, a unor noi protopopiate, a Tipografiei Eparhiale, a Centrului de Pelerinaj, a Ocolului Silvic Eparhial, a unor așezăminte sociale etc.

Înaltpreasfințitul Teofan a publicat mai multe articole și studii în reviste și ziare din România și străinătate, în domenii ca: teologie patristică, spiritualitate ortodoxă, ecumenism, analize ale fenomenului religios actual etc. Între 1997-2000, a coordonat periodicul de limbă engleză al Sectorului pentru relatii externe bisericești News Bulletin. A fost presedintele colegiilor de redacție ale publicațiilor Arhiepiscopiei Craiovei: „Mitropolia Olteniei“, „Cetatea Creștină“, „Studii“ (Centrul de Studii de Teologie Aplicată al Arhiepiscopiei Craiovei), a înființat postul de radio „Logos“ al Mitropoliei Olteniei.În același timp cu exercitarea misiunii propriu-zise de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, împlinește, din încredințarea Patriarhiei Române, responsabilitatea de Președinte al Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină a Sfântului Sinod. A fost Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada (2001), Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Severinului și Strehaiei (1 noiembrie 2003 - 25 aprilie 2004) și Locum-tenens de Episcop al Episcopiei de Slatina (1 februarie - 25 martie 2008). Printre alte ordine și decorații, Înaltpreasfințitul Teofan a primit, în anul 2000, Ordinul pentru Merit în grad de „Mare Cruce“ din partea Instituției Președintelui României.

În data de 5 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Olteniei în demnitatea de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În data de 8 iunie 2008 a fost întronizat Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.