Importanța limbajului și a conținutului învățăturii ortodoxe în predarea Religiei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, marţi, 26 noiembrie 2019, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. conf. univ. dr. Adrian Lucian Dinu, pr. conf. univ. dr. Dan Sandu, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae” din Iaşi, și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ a domnului Tudor Cojocaru, profesor pentru disciplina Religie în cadrul Școlii Gimnaziale „Ioniţă Sandu Sturdza” din localitatea  Săuceşti, judeţul Bacău.

Lucrarea metodică, ce uneşte armonios acrivia cercetării ştiinţifice cu preocuparea sufletului uman spre frumuseţe şi armonie, intitulată ”Limbaj şi conţinut în învăţătura ortodoxă. Importanţa lor în predarea religiei la ciclul gimnazial”, alcătuită sub coordonarea pr. conf. univ. dr. Dan Sandu, se constituie a fi o pledoarie pentru  limbajul îngrijit şi duhovnicesc, inteligibil şi vindecător, într-o lume a violenţei verbale, agresiunii publicitare şi vulgarizării vieţii.

Într-un cadru festiv, după prezentarea de către candidat  a conținutului tezei, cu accent pe afirmarea contribuției personale și pe latura aplicativă a investigațiilor efectuate, în care s-a putut  insista asupra faptului că limbajul teologic face parte din misterul prezenţei tainice a lui Dumnezeu şi este exprimarea în cuvinte a capacităţii omului de cunoaştere, a avut loc expunerea referatului alcătuit de către îndrumătorul științific, care a înfățișat sintetic atât contribuția lucrării pentru literatura de specialitate, dar și argumentele acordării de către comisia de evaluare a notei maxime:“…prin folosirea unui limbaj religios, adaptat intelectului elevilor, ora de religie va avea un randament mai bun… prin adaptarea conținutului religios, elevii vor fi mai atrași de disciplina religie ortodoxă și de adevărurile ei, căci omul este o ființă comunicativă și, de aceea, limbajul este un factor cheie în legătura dintre oameni precum și în legătura acestora cu Dumnezeu. În cazul tinerilor, este foarte importantă adaptarea limbajului și a cuvintelor pentru ca aceștia să înțeleagă adevărurile de credinţă.”