Gând duhovnicesc la începutul Anului Nou (2023)

Când ultima clipă din anul cel vechi se stinge tăcută în van,

Alta mai nouă, în creierul nopții, anunță maiestuos Noul AN.

Pe ramura vremii apare frenetic un mugur plin de lumină.

E semnul că viața pulsează în toate din nou energie divină.

 

Anul începe să-și depene firul în ritm de sfânt sinaxar,

Iar mergerea lui, dac-o răscumperi, vei primi har peste har.

Dar noaptea aceasta-i trăită în zgomot, că lumea exultă ad-hoc,

Alții profită de sărbătoare, cu gesturi în bătaie de joc.

 

Unii creștini, puțini, dar cucernici, aleg să trăiască misterul

În liniște sfântă și-n rugă fierbinte, măsurând cu genunchii tot cerul.

Ei sunt avangarda de Domnul ascunsă în lumea purtată de val,

Și n-au plecat capul zeiței Astarte sau zeului sumbru, Baal.

 

O, Doamne, ajută ca în anul acesta să avem lumină și ploi

Să curgă năvalnic, din aval în amonte, ca Iordanul întors înapoi.

Dar anul începe când Logosul veșnic primește un nume frumos

Și vrea ca tot omul ce vine în lume prin botez să devină hristos.

 

Să nu uitați, totuși, lucrarea satanei în tot acest timp trecător,

Ca voi să rămâneți smeriți și irenici, având pe Hristos protector.

Din clipa aceasta luați pavăză Duhul, ca El să vă fie prielnic.

Păstrați unitatea Bisericii-Una în timpul acesta-ndoielnic.