Fundația „Episcop Melchisedec” Roman implementează programul social „Bătrânii comunității”

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, la iniţiativa Pr. Vicar Eparhial Arhim. Pimen Costea, preşedintele Fundaţiei „Episcop Melchisedec” din Roman, judeţul Neamţ, se lansează un nou proiect social comunitar „Bătrânii comunității”, pentru vârstnicii aflaţi în dificultate din comunităţile romaşcane vulnerabile.

Scopul acestui proiect este identificarea nevoilor de către personalul fundației a 100 de vârstnici vulnerabili ai comunității şi oferirea unui sprijin adecvat în baza protocolului încheiat între Protopopiatul Roman, Direcția de Asistență Socială Roman și Fundația Episcop Melchisedec’’. Aceşti bătrâni vor primi medicamente, haine, hrană, dispozitive medicale, alte servicii absolut necesare traiului de zi cu zi.

Obiectivul general al proiectului este oferirea sprijinului adecvat nevoii identificate în viața vârstnicilor pentru ameliorarea situației medicale, sociale, psihologice, materiale și spirituale, provocată de pandemie și de creșterea alarmantă a prețurilor la alimente, medicamente și utilități.

Care este procedura?

Parohiile urbane din Protopiatul Roman au completat anexa din care a rezultat o situatie reală. Se va completa o anexă (Anexa nr. 1 a programului „Bătrânii comunității”), din care va rezulta situația reală a 100 de vârstnici vulnerabili din comunitate (vârsta și genul, medicamente, haine, alimente etc). Prin intermediul email-ului se vor transmite aceste anexe pe adresa socialfem@yahoo.com, după care vor fi  preluate de responsabilii acestui proiect, urmând a se întocmi un centralizator cu nevoile fiecărui vârstnic și un program (dată și interval orar) când poate fi oferit sprijinul persoanelor vârstnice identificate.

Care sunt criteriile de selecție?

Vârstnicii cu venituri foarte reduse, cu boli incurabile, dizabilități, fără posibilitatea de a-și prepara sau achiziționa hrana și fără aparținători.

Ce indicatori ne propunem?

Ne propunem oferirea unui suport material (haine, hrană, medicamente, dispozitive medicale) și consilierea psiho-socială și spirituală unui număr minim de 100 de persoane vârstnice vulnerabile din comunitate.

(Pr. Ilarion Mâță – Manager servicii sociale, Fundaţia „Episcop Melchisedec” Roman)