Fundația „Episcop Melchisedec” Roman angajează asistent social

Fundația ”Episcop Melchisedec” anunță scoaterea la concurs a unui post de ASISTENT SOCIAL în vederea angajării.

Condițiile de angajare impun studii superioare de specialitate, deținerea atestatului de liberă practică în asistență socială, înscrerea în Colegiul Național al Asistenților Sociali, abilități specifice de comunicare și interrelaționare.

Dosarele se vor depune până la data de 12 august și vor conține: CV-ul candidatului, copii după actele de studii și înscrisurile doveditoare îndeplinirii condițiilor sus-amintite, alături de o scrisoare de intenție.
Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0728880510 monahia Dionisia Șchiopu, director al Fundației "Episcop Melchisedec", Filiala Roman.