Fundația „Episcop Melchisedec” din Roman va implementa Programul social eparhial „Darul Vlădicăi”

Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, va implementa programul social eparhial „Darul Vlădicăi” în cele 7 localități din comuna Stănița, județul Neamț.

Prin acest program social Inaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va ajunge personal și prin intermediul angajaților fundației, la minum 200 de familii defavorizate din această comună, oferindu-le hrană, îmbrăcăminte, medicamente, dispozitive medicale, kituri școlare și altele, în funcția de nevoile identificate de către specialiștii fundației și preoții din comuna Stăniță, în parteneriat cu primăria locului.

Fundația „Episcop Melchisedec” din Roman, coordonată de Vicarul eparhial Arhim. Pimen Costea, a dezvoltat și implementat în ultima perioadă mai multe programe și proiecte sociale comunitare, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, grupul țință fiind vârstnicii foarte vulnerabili ai comunității, familiile dezavantajate și copiiii cu risc de abandon școlar, în acest moment beneficiind constant de serviciiile sociale un număr de peste 500 de persoane vulnerabile.

Sprijinul este oferit prin cele trei servicii sociale licențiate (cantina socială, centrul de zi pentru copiii aflați în risc de abandon școlar și centrul de socializare vârstnici), cât și prin toate cele 7 proiecte și 8 programe sociale eleborate de Sectorul Social - Filantropic și Misionar și implementate prin intermediul protopopiatelor și ONG-urilor eparhiale.

Argumentele programului

România se doreşte a fi o ţară în care toţi cetăţenii beneficiază de şanse egale de a participa la nivelul societăţii, în care sunt acoperite nevoile de bază şi sunt respectate diferenţele, în care toţi oamenii se simt apreciaţi şi trăiesc demn. Societatea noastră e încă departe de acest ideal. Unul din cinci români se confruntă cu sărăcia relativă (sărăcie monetară). Sărăcia monetară din România este în mare parte persistentă, adică trei sferturi din populaţia săracă se afla în această situaţie. Aproape o treime din populaţie (30%) suferă de lipsuri materiale severe și nu îşi poate permite bunurile și serviciile pe care le consideră a fi necesare pentru a avea un stil de viaţă corespunzător.

România se confruntă actualmente cu un exod de populație nemaiîntâlnit, rata de migrație fiind de 5%, adică aproximativ 4,5 milioane de români (apriximativ 20 %) trăiesc astăzi în afara granițelor țării, iar o parte importantă provine din mediul rural. Astfel, fenomenul depopulării satelor este cu atât mai accentuat cu cât migrației externe i se adaugă și cea internă, din mediul rural în mediul urban. Dacă la nivel de țară există o tendință accentuată de îmbătrânire a populației, aceasta este cu atât mai puternică în mediul rural. Pe lângă numărul redus de locuitori, populația de la sate mai prezintă și un fenomen avansat de îmbătrânire, adică în general cei rămași în sate sunt oameni de vârsta a treia care nu au mai putut pleca, iar odată cu plecarea lor dintre noi, satele riscă să se stingă de tot.

Despre Comuna Stănița, jud. Neamț, se vorbește ca despre un complex de așezări situate pe o mare suprafață de teren, unii i-au dat denumirea de “raion Stănița”. Asezata în plin ținut deluros, dealuri de podis din vechiul podiș al Moldovei, ferăstruit de ape și intemperii de-a lungul a mii si mii de ani, comuna se prezintă cu toate satele și cătunele dispuse în formă de inflorescență în jurul nucleului, satul de reședință. Apoi de o parte și de alta a șoselei apar “Puii Stăniței”, satele componente așezate pe platoul urmând limitele podișurilor ce coboarâ în depresiuni mai line sau mai abrupte, ferindu-se parcă de văi:  ChicereaGhidionPoienile OanceiStănița (reședința), TodireniVeja și Vlădnicele. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Stănița se ridică la 1.966 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.249 de locuitori

          În acest context al  deprivării materiale, a îmbătrânirii populației, a agravării stării de sănătate,  Înaltpreasfințitul Părinte IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu sprijinul logistic al Fundației Episcop Melchisedec,  vine în sprijinul persoanelor cu probleme de sănătate severe, persoanelor cu un nivel de sărăcie ridicat sau familiilor ce au nevoie de susținere în creșterea copiilor,  prin implementarea programului social „Darul Vlădicăi”.

          Programul  social eparhial Darul Vlădicăiare următoarele caracteristici:

 

Scopul:

În baza protocolului dintre Fundația Episcop Melchisedec și Primăria Comunei Stănița, câte 30 de familii vulnerabile din fiecare sat al comunei vor primi sprijinul adecvat nevoilor identificate de personalul primărie: medicamente, haine, hrană și alte servicii absolut necesare traiului de zi cu zi.

         

         

          Obiectivul general:

Oferirea sprijinului adecvat nevoii identificate pentru ameliorarea situației medicale, sociale, psihologice, materiale și spirituale, provocată de creșterea alarmantă a prețurilor la alimente, medicamente și utilități.

 

          Care este procedura?

          Se va completa o anexa (Anexa nr. 1 a programului Darul Vlădicăi )  din care va rezulta situația reala persoanelor vulnerabile din comunitate (vârsta și genul, medicamente, haine, alimente, etc) . Prin intermediul emailului se vor transmite aceste anexe pe adresa socialfem@yahoo.com, vor fi  preluate de responsabilii acestui proiect, apoi se va întocmi un centralizator cu nevoile fiecărui persoane și un program ( data și interval orar) când poate fi oferit sprijinul persoanele identificate. Personalul angajat și voluntarii Fundației „Episcop Melchisedec”, se vor deplasa frecvent în localitățile Comunei Stănița, și vor oferi darurile Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

 

          Care sunt criteriile de selecție?

          Persoane/ familii  cu venituri foarte reduse, cu boli incurabile, dizabilități, familii numeroase,  fără posibilitatea de a-și prepara sau achiziționa hrana.

 

          Ce indicatori ne propunem?

          Ne propunem oferirea unui suport material (haine, hrană, medicamente, dispozitive medicale ) și consiliere  psiho-socială și spirituală unui număr aproximativ de  200 familii vulnerabile din comunitate.