Fiu al Eparhiei Romanului și Bacăului - Doctor în Teologie

În ziua de 25 februarie 2020, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iași a găzduit un eveniment științific de excepție. Redactorul coordonator al revistelor “Teologie și Viață” și “Candela Moldovei” din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a primit calificativul “Excelent” la susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Sărbătoarea Botezului Domnului - Perspectivă istorică. Elemente de teologie și de spiritualitate liturgică”.

Susținerea publică s-a bucurat de prezenţa unui public numeros, format din profesori universitari, doctoranzi, studenți, preoţi, monahi, dar și specialişti în diferite domenii de activitate. Coordonatorul ştiinţific al cercetării doctorale a fost Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, iar comisia de doctorat a avut următoarea componenţă: preşedinte - Pr. Prof. Univ. Dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, referenţi - Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu de la Universitatea „Babeş Bolyai“ din Cluj- Napoca, Arhim. Prof. Univ. Dr. Cristian (Teofil) Tia, tot de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Conf. Univ. Dr. Pr. Alexăndrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Coordonatorul lucrării, Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava a afirmat că “lucrarea de doctorat alcătuită de drd. Gabriel-Alin Piștea se impune în cercetarea teologico-liturgică din țara noastră ca una dintre cele mai temeinice lucrări științifice referitoare la o Sărbătoare Împărătească închinată Mântuitorului Hristos, în cazul nostru la Sărbătoarea Bobotezei. Această realizare este rodul unei munci temeinice și responsabile asumate deplin de către doctorand și al implicării colegilor profesori din Comisia de îndrumare. Lucrarea răspunde, cu prisosință, cerințelor științifice impuse cercetării la nivelul tezelor de doctorat. Din punct de vedere teologic, lucrarea ne oferă o analiză temeinică și profundă a imnografiei praznicului Epifaniei, elementele de istoriografie liturgică și cele de teologie și spiritualitate liturgică descoperindu-ni-l pe autorul lucrării a fi un cercetător de vocație, serios și cu un mare potențial intelectual și academic.” Analizând în detaliu lucrarea, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Cristian Tia, referent de specialitate în comisia organizată în vederea susținerii publice a tezei de doctorat afirma că proiectul “respectă normele metodologice academice în vigoare, fiind închegat după un plan sistematic și coerent, cu utilizarea unei bibliografii corespunzătoare, specifice Teologiei Practice. Lectura volumului ne conferă convingerea că există o deplină maturitate de abordare, de analiză și de interpretare a datelor”, iar lucrarea “poartă amprenta unui stil propriu”. Autorul lucrării a afirmat în concluzii că metodele de cercetare pe care le-a folosit l-au ajutat să realizeze “o lucrare consistent alcătuită cu informații puse într-o ordine firească, care să evidențieze profesionalism și competență în elaborarea unui studiu ce vrea să se ridice la nivelul unei teze de doctorat bine documentată și care să cuprindă toate etapele pe care o astfel de cercetare științifică le impune.” Autorul a reușit să ofere răspunsuri la tot complexul de elemente ce intră în alcătuirea praznicului dedicat Botezului Domnului. Punând sistematic piatră pe piatră la structura întregului ansamblu, a încercat și a reușit, într-o manieră științifică, realizatea unei întregi analize a structurii acestei sărbători. Toți membrii comisiei au ajuns la concluzia că proiectul lucrării prezentate întruneşte toate condiţiile regulamentare, criteriile ştiinţifice şi exigențele academice cerute pentru a fi acceptată ca teză de doctorat, iar autorul ei să primească titlul de Doctor în Teologie. La final, după sesiunea de întrebări și răspunsuri, membrii comisiei au deliberat și i-au acordat lui Gabriel-Alin Piștea titlul de Doctor în Teologie, cu calificativul „Excelent” (Summa Cum Laudae), apreciind lucrarea conștiincios alcătuită, cu informații consistente, care evidențieză profesionalism, competență și originalitate. După primirea titlului de Doctor în Teologie, candidatul a depus jurământul de credinţă în paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Pr. Bogdan-Ionel Piștea