Finanțări nerambursabile de la Consiliul Județean Bacău pentru proiecte sociale și culturale ale eparhiei

În data de 30 august 2023, la sediul Consiliului Județean Bacău au fost semnate contractele de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes public județean în baza legii 350/2005, care au îndeplinit criteriile de calificare în urma evaluării Comisiei de selecție a proiectelor din fonduri nerambursabile.

În prezența Președintelui Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea și a celorlalți membri din comisiile de specialitate pentru aceste finațări nerambursabile, precum și ai reprezentanților ONG-urilor câștigătoare a selecției de proiecte au fost semnate toate documentele pentru demararea proiectelor pe care Autoritatea Contractantă le finanțează cu o valoare de până la 90%.

Din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au fost declarate câștigătoare 4 proiecte ale unor organizații care au depus solicitări de finanțare. Aceste organizații sunt: Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, Asociația „Treime de Arhierei” din Bacău, Asociația „Sfânta Anastasia Romana” Târgu Ocna, și Asociația „Suroti” Mănăstirea Cașin.

Aceste proiecte finanțate sunt atât din domeniile Social și  Cultură  și sunt de un real interes atât pentru ONG-uri cât și pentru comuniățile locale și județene.

Valoarea totală a contribuției Consiliului Județean Bacău pentru evenimentele culturale este de 300.000 de lei, sumă a ajuns la asociațiile declarate eligibile.

Pentru domeniul social, bugetul județului pentru anul 2023 a fost de 600.000 lei, pentru cele 8 proiecte câștigătoare din județul Bacău.

Pentru Asociația „Suroti” Mănăstirea Cașin, proiectul social cu titlul „Acordarea de sprijin social, educațional și moral pentru copii în cadrul Asociației Suroti Mănăstirea Cașin”, a urmărit obiectivul general :                                                                                                                                       Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din familii cu probleme sociale.

OS1: Susţinerea pentru recuperarea materiei, în urma numeroaselor absenţe sau abandonului școlar

OS2: Consilirea pentru readaptarea cu succes la viaţa  școlară

OS3: Dobândirea unui cod de valori spirituale

OS4: Prevenirea instituționalizării copiilor

OS5: Identificarea posibilităților de creștere a calității serviciilor furnizate familiilor prin schimb informațional cu instituții și persoane de interes, într-o perioadă de 3 luni.

OS6: Asigurarea vizibilității proiectului de cofinanțare, într-o perioadă de 3 luni.

 

Proiectul “Bacău- Targu Ocna: cultură, educație, valoare” al Asociației „Sf. Anastasia Romana” – Tg Ocna, cu care ne-am înscris în categoria Proiectelor de cultură,  are o durată de desfășurare de trei luni și cuprinde activități culturale pentru copii și tineri din comunitate și nu numai, dintre care amintim :

- organizarea și dezvoltarea unui centru de cultura, creație și arte;

- Tabăra Cuturală “Sarea în Bucate”, ediția a II-a

- Festival de Toamnă și Tradiții

- Concurs de Talente cu tinerii din Târgu Ocna

- Concurs de cultură generală: Vrei sa fii Smart?

- Atelierul și Expoziția: “Primul meu Vernisaj”

- Atelierul de icoană pe sticlă

Proiectul are ca susținători în comunitate Primăria Târgu Ocna și Scoala Gimnaziala Nr. 1.

Asociația „Treime de Arhierei” de la Parohia Sfinții Trei Ierarhi Bacău. A aplicat pentru proiectul cu titlul: ,,Servicii de calitate pentru gupuri vulnerabile: vârstnici și copii ".

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile- vârstnici și copii, oferind un răspuns integrat și cuprinzător la problematica persoanelor aflate în dificultate cuprinzând servicii sociale, psihologice, medicale,  de petrecere a timpului liber și de educație pentru promovarea vieții active.  

Obiectiv general: Creșterea calității vieții beneficiarilor, copii și vârstnici: direct - prin asigurarea complexității proceselor de abilitare și prevenție, care în cadrul centrului de servicii sociale al Asociației ,,Treime de Arhierei- Bacău”   se traduc prin terapie ocupațională, activități educaționale, recuperare medicală, terapie psihologică și terapie spirituală;

indirect – prin identificarea oportunităților și amenințărilor prezente în asistența socială intergenerațională.

Obiective specifice:

•        OS 1: Furnizarea de servicii de prevenire și recuperare medicală pentru vârstnici, cu scopul asigurarea demnității vârstnicilor, în special a celor aflați în situații de risc; 

•        OS 2: Furnizarea de servicii de terapie ocupațională, psihologică și socială pentru vâsrtnici, pentru recuperarea stimei de sine și a independenței emoționale și îmbunătățirea ADL-urilor (Activities of Daily Living - Activități de viață zilnică); 

•        OS 3: Furnizarea de servicii  psihologice, sociale și terapie ocupațională pentru copiii aflati in situatii de risc (abandon scolar, delincvență juvenilă, excluziune sociala, educație necorespunzatoare etc.); 

•        OS 4: Conștientizarea comunității asupra riscului de marginalizare a familiilor confruntate cu dificultăți prin intermediul unui schimb de bune practici dintre beneficiarii Centrului de Servicii Sociale și comunitatea mun. Bacău.

• OS 5: Furnizarea de servicii de terapie ocupațională:

realizarea unei reviste a Centrului, activități cusut, împletit, gătit produse tradiționale. 

Scopul este realizarea schimbului informațional intergenerațional dintre copii și vârstnici.    

 • OS 6: Asigurarea vizibilității proiectului de cofinanțare prin mediatizarea rezultatelor acestuia.

Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja a scris proiectul cu titlul „Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții”

Scopul proiectului constă în întărirea capacității Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” de a dezvolta şi diversifica serviciile sociale integrate oferite tuturor categoriilor de beneficiari cu care aceasta lucrează, de a implementa măsuri și acțiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare, nediscriminatorii și adecvate tendințelor moderne de îngrijire.

Obiectiv general: Creșterea calității vieții beneficiarilor și angajaților din cadrul celor 3 servicii  sociale oferite de Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” prin furnizarea de servicii de recuperare și de petrecere a timpului liber.

Obiective specifice: Îmbunătățirea stării de sănătate a vârstnicilor din cadrul centrul rezidențial și a angajaților Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” prin asigurarea unei noi terapii de recuperare și anume terapia prin elongații vertebrale.

Obiective specifice :

  • Promovarea comunicării și a acceptării nondisriminatorii prin diversificarea serviciilor de loisir pentru beneficiarii celor 2 centre de zi pentru copii ale Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, Centrul de zi pentru copii „Sf, Dionisie Exiguul” și Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii și tineret „Sf. Parascheva” Hârja;
  • Asigurarea unei bune comunicării intergeneraționale între cele 3 categorii de beneficiari, vârstnici, copii din medii defavorizate și copii și tineri cu tulburări din spectrul autist ai Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” prin dotarea unui spațiu de tip cinema.
  • Promovarea proiectului de cofinanțare și a serviciilor oferite de Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” prin intermediul celor trei servicii sociale, Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul” Hârja și Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii și tineret „Sf. Parascheva” Hârja.

(Pr. Silviu Butucaru)