Federația Filantropia, partener legislativ al dialogului social din România

În perioada  5-6 mai 2022, în localitatea Slănic Prahova, a avut loc ultima ședință de lucru a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011, la care a participat și Federația Filantropia a Patriarhiei Române, ca partener în procesul legislativ actual.

La acest dialog legislativ inițiat în aprilie 2021, Federația Filantropia a participat, încă de la început, la procesul de modificare și completare a celei mai importante legi din domeniul asistenței sociale.

Invitația de a participa la aceste dezbateri a venit direct de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Patriarhia Română fiind recunoscută ca cel mai important și larg răspândit actor social, prin cele peste 800 de servicii și instituții sociale din România oferite de ONG-urile eparhiale, protopopiatele și unitățile de cult.

La aceste dezbateri, alături de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, au participat cele mai reprezentative instituții publice și private din domeniul social din România.

Cele două zile au constituit o oportunitate de a dezbate, completa și modifica cele 146 de articole ale Legii 292 / 2011. Totodată, fiecare partener de negociere a propus amendamente pentru actualizarea legii, dar și armonizarea cu celelalte legi specifice din asistența socială pentru persoanele vulnerabile, beneficiari direcți ai serviciilor de asistență socială.

La propunerea și cu sprijinul preotul consilier patriarhal Ciprian Ioniță, Președintele Federației Filantropia, și cu  binecuvântarea Patriarhului Daniel, delegat la acest eveniment a fost Consilierul social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preotul Ilarion Mâță, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, Specializarea Asistență Socială.

Părintele Ilarion a propus grupului de lucru câteva amendamente importante, legate de implicarea mai consistentă a clericului în procesul de identificare, evaluare și sprijin direct al beneficiarului, preotul ortodox fiind cel mai cunosc și implicat om în comunitate, clericul regăsindu-se în toate comunitățile urbane și  rurale din România.

Astfel, după specificarea dreptului nediscriminatoriu la pachetul de bază la asistența socială a tuturor cetățenilor țării și după evocarea tipurilor de servicii sociale oferite persoanelor aflate în vulnerabilitate, la art. 37, între furnizorii de servicii sociale se regăsesc și unitățile de culte (Art. 37, alin. 3, lit. b),  cu drepturi egale față de toți ceilalți furnizori publici și privați, articol regăsit și în textul inițial al Legii din 2011. Pe tot parcursul legii, prezența unităților de cult se regăsește în mod evident, respectându-se implicarea fără echivoc.

La propunerea delegatului Patriarhiei Române, la Art. 56 (1), în noua formă a legii se va regăsi unitatea de cult ca fiind cea care va avea posibilitatea de a notifica autoritățile publice competente și alte instituții abilitate, starea de vulnerabilitate și situația de risc în care se află orice persoană din comunitate, aspect care oricum se întâmpla în mod neoficial. Specificându-se acest detaliu în legea cadru a asistenței sociale, Biserica va putea face parte, prin clericul angajat, din rețeaua socială a comunității.

Diaconia socială pe care o împlinește clericul, va deveni un element de resursă comunitară, mail ales în contextul în care criza de personal de specialitate (asistent social), în momentul de față, în România, fiind un deficit de peste 10.000 de asistenți sociali, raportat la numărul de cetățeni și de beneficiari ai serviciilor sociale.

Totodată, din partea Patriarhiei Române a venit propunerea de a actualiza Protocolul de colaborare dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Patriarhia Română, cel anterior fiind semnat în anul 2007.

În acest sens, o comisie interinstituțională, sub coordonarea Părintelui Patriarh și a Ministrului Muncii, va începe de luna viitoare să lucreze la o formă actualizată a acestui Protocol, urmând ca după finalizarea acestuia să poate fi organizat un eveniment oficial când se va parafa acest document de către conducătorii celor două instituții.

Ministerul Muncii va pune la dispoziție, în colaborare cu alți parteneri precum Ministerul Educației și Colegiul Național al Asistenților Sociali, un plan de pregătire profesională a clericilor pentru ca lucrarea lor socială să fie una recunoscută, având atribuțiile tehnicianului social, ulterior având pregătirea și capacitatea de a se implica ca profesionist în echipele pluridisciplinare și în proiectele comunitare, finanțate la nivel local, central sau european.

La sfârșitul primei zile, specialiștii prezenți la grupul de lucru au mers la Asociația Pro-Vita de la Valea Plopului, coordonată de Pr. Nicolae Tănase, unde au putut vedea această lucrare socială impresionantă și unde au regăsit grupul de refugiați ucrainieni, cei 36 de copii proveniți din Sistemul de Protecție socială (din centrele de plasament din Ukraina), cei 49 de vârstnici și cele 9 familii cu copii, toți aflându-se din luna martie sub grija asociației ortodoxe de la Valea Plopului.

La propunerea Domnului Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale Peter Ianos Makkai, moderatorul întâlnirii, evenimentul a început și s-a încheiat cu o rugăciune rostită de preotul Ilarion Mâță, care a transmis binecuvântarea Patriarhului Daniel, aprecierea și deschiderea Bisericii Ortodoxe Române de a fi prezentă la toate întâlnirile care vor urma pe componenta legislativă din domeniul asistenței sociale și la proiectele social-comunitare, Patriarhia Română reafirmându-și cu fermitate rolul de actor social relevant și providențial în toate comunitățile din România.

La întoarcerea în Eparhia Romanului și Bacăului, preotul consilier Ilarion Mâță a fost felicitat de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim care a apreciat activitatea și prestanța sa ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment: „Preaiubite părinte Ilarion, îti mulțumesc și te felicit pentru maniera elegantă și profesionalismul de a fi desemnat  reprezentant B.O.R. la dezbaterile care au avut loc la ministerul muncii în vederea completării și modificării legilor în domeniu social. Mă bucur mult pentru aceasta, pentru că te-ai afirmat ca un foarte bun cunoscător al sectorului social filantropic, ridicând, în fapt, reputația administrației noastre eparhiale, unde te-ai format”.

Basilica.ro