Doi ierarhi au binecuvântat lucrările de reînnoire a ansamblului ecleziastic de la Bogata

Marți, 21 mai, în ziua de pomenire a Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și Preasfințitul Părinte Veniamin au resfințit lucrările de reabilitare și pictare a bisericii din comunitatea parohială Bogata, comuna Dofteana, Protopopiatul Onești, desfășurate între anii 2009-2023 sub coordonarea preoților Ionuț Mirodone și Victor Ifrim.

Încă de la primele ore ale dimineții zilei de 21 mai, credincioșii din Parohia Bogata, Protopopiatul Onești, au trăit bucuria întâlnirii în rugăciune cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu soborul preoților din parohiile învecinate. 

Apoi, la slujba de sfințire a lucrărilor realizate în cadrul ansamblului ecleziastic de la Bogata, sub coordonarea preotului Ionuț Mirodone și a preotului Victor Ifrim, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, alături de Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin. 

După săvârșirea slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt de învățătură pelerinilor în care, referindu-se la actul sfințirii unei biserici, a subliniat faptul că lăcașul de închinare este locul unde coboară Duhul Sfânt pentru a sfinți viața membrilor adunați în rugăciune și a pregăti întâlnirea duhovnicească a acestora cu Hristos:

„În toată lucrarea de sfințire a bisericii acesteia, ați observat că atunci când ne-am deplasat dintr-o parte în alta, am făcut această procesiune în jurul bisericii oprindu-ne în cele patru laturi ale ei, aceasta însemnând că am fixat spațiul unde locuiește Dumnezeu și spațiul care este o poartă a cerului. Biserica nu este altceva decât o poartă a cerului, căci spune Hristos: va intra și va ieși și pășune va afla. Deci atâta vreme cât ai conștiința că faci parte din Biserică înseamnă că ești oaie cuvântătoare, o ființă conștientă că face parte ca un mădular din trupul tainic al Bisericii și Biserica lui Hristos este locul unde coboară Dumnezeu de fiecare dată. De fiecare dată când facem un botez, când săvârșim o liturghie sau orice act liturgic într-o biserică, atunci cerul se deschide și Sfântul Duh coboară în chip nevăzut asupra celui care se botează, asupra celui care cere un lucru deosebit, spiritual, lui Dumnezeu prin Biserica Sa de pe pământ. Atâta timp cât am intrat prin poarta botezului în Biserică, ca renaștere, vom ieși pe poarta învierii, pentru că dincolo noi Îl găsim față către față pe Hristos pe care aici L-am simțit doar în ghicitură”. 

Totodată, Ierarhul a reliefat importanța conștientizării de către credincioși a prezenței lui Dumnezeu în viața comunității ecleziastice și a rolului pe care fiecare mădular al Bisericii îl are în activitatea ei misionară:

„Lăcașul de închinare este însemnat mai ales în comunitatea care este conștientă de prezența și lucrarea lui Dumnezeu pe pământ între noi și împreună cu noi. Fiecare credincios care are conștiința că face parte din Biserică cere ajutorul lui Dumnezeu în orice lucrarea a sa pozitivă și lucrarea sa pozitivă așa cum am început și noi slujba nu o faci în nume propriu, ci în numele Preasfintei Treimi. Este foarte important ca noi să avem conștiința prezenței lui Hristos în lucrarea noastră. După Sfânta Liturghie spunem acum slobozește pe robul tău stăpâne după cuvântul Tău în pace. Respectând canoanele și hotărârile Sfintei noastre Biserici înseamnă că te împărtășești de harul lui Dumnezeu și dobândești har peste har. Este importantă energia care vine de la Duhul Sfânt, Care le unește pe toate în chip nevăzut pentru că Duhul Sfânt este liantul care leagă cărămizile Bisericii între ele. Duhul Sfânt ne leagă între noi devenind un corp unic. Cât de mult ne iubește Dumnezeu, iar noi trebuie să răspundem acestei iubiri participând la viața Bisericii, în mod concret și lucrativ. Să nu participăm pasiv la viața Bisericii pentru că fiecare are un rol însemnat. Nu doar preotul în Sfântul Altar, ci fiecare credincios este chemat să împlinească taina a opta, adică taina fratelui, în ceea ce este cunoscut ca fiind liturghia de după liturghie”. 

La final, preotul paroh Victor Ifrim a mulțumit celor doi ierarhi pentru slujire, precum și preoților și diaconilor din sobor, dar și pelerinilor veniți pentru închinare în această zi de sărbătoare pentru comunitatea din localitatea Bogata.

Pentru implicarea în coordonarea lucrărilor de restaurare a lăcașului cult, a casei parohiale și a casei praznicale, preoților Ionuț Mirodone și Victor Ifrim le-a fost conferit rangul onorific de iconom stavrofor, enoriașilor și ctitorilor înnoitori le-au fost înmânate diplome de vrednicie, iar dlui primar Ioan Bujor i-a fost conferit Ordinul Melchisedec, clasa I, pentru mireni. 

Răsplata pentru efortul depus de credincioșii acestei parohii pentru desfășurarea și finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor ce întregesc ansamblul ecleziastic de la Bogata a fost cu atât mai mare cu cât slujba de resfințire a fost oficiată de cei doi ierarhi în însăși ziua hramului istoric al sfântului lăcaș, închinat Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena.

***

Între lucrările realizate în această parohie în perioada 2009-2024, amintim:

În 2009 sunt executate lucrări de reparație la casa parohială, situată în proximitatea bisericii. 

Timp de un deceniu, după incendiul din anul 2012 care a afectat Sfântul Altar al bisericii, prin contribuția enoriașilor și sprijinul Consiliului Local al comunei Dofteana (primar Ioan Bujor) s-au realizat refacerea acoperișului și montarea învelitorii de tablă lindab, montarea centralei termice și a sistemului de încălzire prin pardoseală, înlocuirea ușilor și a geamurilor bisericii cu tâmplărie de tip termopan, amenajarea parcării, refacerea gardului și a porților de acces, montarea unei troițe, refacerea fântânii, înlocuirea instalației electrice, achiziționarea și amenajarea unui teren pentru extinderea cimitirului.

Între anii 2021-2023, cu susținerea domnului primar Ioan Bujor, biserica a fost îmbrăcată în veșmânt iconografic în tehnica tempera de către pictorul Răzvan Sterea din Bacău.

Începând cu luna octombrie a anului 2023 a fost trimis în parohie, pentru dinamizarea lucrărilor, preotul Victor Ifrim, în calitate de preot paroh, iar de atunci a fost dotată biserica cu mobilier, a fost montat un sistem de sonorizare și alarmă, s-a placat pardoseala cu gresie și s-au turnat alei de acces spre și în jurul lăcașului de închinare. Totodată au fost executate și lucrări de lambrisare a casei praznicale.

(Pr. Valentin Băltoi)