Deschizând porțile Școlii Primare ,,Mușatinii”...

16 Noiembrie 2021

Sub sloganul „Suntem o echipă”, colectivul  Grădiniței P.P. „Episcop Melchisedec” și cel al unității școlare din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec”, într-un cadru colaborativ sigur și performant, dezvoltă, alături de părinți, un parteneriat bazat pe comunicare permanentă și susținere privind organizarea celor mai eficiente activități extrașcolare. Oferta este propusă, proiectată și planificată de colectivul didactic, ulterior fiind discutată, stabilită și desfășurată în colaborare cu părinții.

În acest an școlar se desfășoară variate activități extrașcolare, care îmbină în mod armonios muzica și dansul, comunicarea și gândirea, utilul și esteticul.

Gimnastica aerobică și dansul sunt susținute în unitățile școlare ale Fundației, de către un profesor de specialitate, cu multă  experiență în organizarea și desfășurarea de acțiuni cu elevii/copiii. Se transmit și se formează deprinderi, priceperi și calități motrice specifice activităților artistice și sportiv-recreative. Se urmărește promovarea unui stil de viață sănătos, bazat pe mișcare fizică, stimularea creativității, a imaginației și a expresivității.

Copiii talentați și mereu nerăbdători participă la Cercul de Canto. Elevii din clasa I, în fiecare săptămână, participă timp de două ore la activități derulate sub îndrumarea unui profesor de muzică, care urmărește pas cu pas, dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a unor cântece în colectiv, pe grupe, individual, cu acompaniament instrumental sau negativ. Astfel ca atunci când vor urca pe scenă, ca niște adevărați  artiști, cei mici să-și învingă emoțiile, să surprindă publicul (părinții, bunicii, cadrele didactice) printr-o atitudine pozitivă, relaxată, plină de încredere.

Șahul joacă un rol important în dezvoltarea intelectuală a copiilor care îl practică. Acest joc clasic de strategie îi face mai inteligenți, crește concentrarea, capacitățile intelectuale, memoria, dar și gândirea analitică și abstractă.

Este o activitate bazată pe dezvoltarea gândirii logice. În fața tablei de șah copilul devine un jucător responsabil, motivat să participe, competitiv și creativ. Unul dintre cele mai importante beneficii constă în creșterea capacității de atenție și concentrare. Șahul cere  atenție maximă la orice mișcare a adversarului pentru a putea gândi strategia și mutarea următoare.  Atât elevii Clasei Pregătitoare, cât și cei ai Clasei I, au răspuns cu mult entuziasm acestei provocări, pe care șahul a adus-o în viața lor.

Tot mai mulți părinți au început să conștientizeze cât de important este ca cei mici să studieze cel puțin o limbă străină, datorită șanselor pe care acest lucru le poate oferi în prezent și în viitor. 

Experții încurajează studiul limbilor străine la copii datorită modului în care are loc dezvoltarea creierului. Studiile au arătat cum creierul unui copil are câteva arii active în achiziția limbajului, capacitate diminuată semnificativ odată cu înaintarea în vârsta. Cu alte cuvinte, ei asimilează cu o mai mare ușurință limbile străine cu care intră în contact. Învățarea unei limbi străine încă din primii ani de viață îmbunătățește abilitățile cognitive și influențează, de asemenea, reușita în alte domenii, ducând la rezultate mai bune la testele de literatură, dar și matematică. Motivul ar fi faptul că, studierea unei limbi străine încurajează gândirea analitică, abstractă, orientată spre a face asocieri între diferite noțiuni și a găsi diferite abordări în rezolvarea unei probleme. Din aceste considerente, la Școala Primară „Mușatinii” și la Grădinița P.P. „Episcop Melchisedec” se studiază Limba Engleză și Limba Franceză. Copilașii care posedă o inteligență lingvistică puternică sunt capabili să memoreze o informație, să povestească, să vorbească coerent, cursiv, iar mai târziu să citească, să scrie într-o limbă străină.

În completarea demersurilor didactice obligatorii, profesorii pentru învățământ primar și preșcolar vin cu idei deosebite de antrenare a copiilor în activități recreative (desen, pictură, colaj, modelaj, jocuri de grup, jocuri de rol, teatru de păpuși etc).

       Suntem pregătiți ca și în anul școlar viitor (2022-2023) să continuăm proiectele noastre, așteptând elevi în clasa pregătitoare pe un număr de 18 locuri. Deținem condiții optime:

  • Clase cu spații generoase (în conformitate cu normativele impuse de legislația în vigoare) dotate cu:
  • mobilier specific;
  • materiale didactice adecvate care sușțin explorarea și învățarea într-un mediu sigur și atractiv;
  • echipamente TIC noi (tablă digitală care asigură condiții la standarde europene pentru desfășurarea activităților educativ-formative); 
  • 1 sală dotată pentru servirea mesei;
  • 1 spațiu interior pentru joacă, activități recreative, odihnă;
  • 1 teren exterior pentru educație fizică și activități outdoor;
  • 1 spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor;
  • 1 cabinet medical;
  • 1 cabinet de consiliere psihologică  -  logopedie.