De ziua îngerilor*

În candida lumină a lunii lui Brumar,
Desprind a opta filă din vechiul calendar.
Cu slove roșii scrie că cele pământești
Sărbătoresc pe îngeri din sferele cerești.

Închid ochii telurici, deschid pe cei de gând
Și văd  întru lumină mulți îngeri sfinți, zburând.
Cereștile ființe coboară azi din cer
Să umple tot pământul de slavă și mister.

Noi știm că Domnul slavei, în semn că ne iubește,
Ne-a dat spre pază îngeri și-n noi Se odihnește.

Oh, minunat ești, Doamne, Tu, Sfânt Proniator,
Ne-ai dat la fiecare un înger păzitor.
De-l ascultăm în toate, pe Tine Te-ascultăm
Și toată viața noastră ție noi o dăm.

Ne ocrotește, Doamne, pe toti, cu sfinții îngeri,
Ca sa scăpăm de Gheena și veșnicile plângeri!

 

*meditație lirică la sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri, 8 noiembrie