Curs de formare profesională - Antreprenor de economie socială - din cadrul proiectului FORTE

30 August 2013

Cu binecuvântarea Prea Sfințitului Ioachim Băcăuanul, în perioada 19-27 august 2013 la Protopopiatul Bacău, s-a derulat cursul de formare profesională Antreprenor de economie socială (acreditat ANC), din cadrul proiectului "FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social" implementat în perioada septembrie 2010-august 2013 de către FEDERAŢIA FILANTROPIA în parteneriat cu PATRIARHIA ROMÂNĂ, INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL şi SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L.

Beneficiarii cursului de formare profesională au fost reprezentați 14 preoți și angajați ai ONG-urilor ce funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Aceasta activitate face parte din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Sectorului Social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și are drept scop dezvoltarea unui sistem de economie socială care să asigure sustenabilitatea serviciilor sociale oferite de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului pentru perioada 2013-2016.

Competențele profesionale specifice dezvoltate prin intermediul cursului de formare profesională Antreprenor de economie socială au vizat: formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive în domeniul managementului economiei sociale; formarea și dezvoltarea competențelor de planificare strategică în economia socială; formarea și dezvoltarea capacităților necesare realizării studiilor de prefezabilitate și fezabilitate; formarea și dezvoltarea capacităților necesare planului de afaceri.

Scopul cursului de formare a fost de a cunoaşte şi valorifica practic elementele teoretice de bază ale economiei sociale.

Obiectivele specifice cursului de formare profesională Antreprenor de economie socială s-au referit la: asimilarea aparatului conceptual specific domeniului managementului economiei sociale şi exersarea utilizării sale autonome şi adecvate în contexte variate; formarea unei reprezentări globale şi sistemice asupra modelelor de întreprinderi sociale; formarea și dezvoltarea abilităților de planificare strategică în economia socială; formarea capacităţilor de a elabora studii de prefezabilitate și fezabilitate; formarea capacității de realizare a planului de afacere.

Cursul a fost susținut de dna. Iulia Dămian, formator, membru în echipa extinsă a proiectului FORTE și Coordonator Proiecte Educaționale și Formare Profesională din cadrul Asociației Creștine de Caritate şi Ajutor Ovidenia Bacău 2005.

Certificarea cursanților a constituit un prim moment în inițierea și dezvoltarea a 6 întreprinderi sociale, câte una pentru fiecare protopopiat din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

La nivelul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, derularea cursului de formare profesională Antreprenor de economie socială, s-a încadrat în obiectivul de dezvoltare a unui sistem de formare profesională iniţială şi continuă prin Centrul de Excelență în Dezvoltarea Resurselor Umane Bacău privind oferirea de servicii sociale de calitate de către Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Proiectul "FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social" a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă și a avut ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din 9 eparhii şi din cadrul Administrației Patriarhale pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.