Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din județul Bacău

Consfătuirea anuală a profesorilor pentru disciplina Religie din județul Bacău, activitate metodică desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-a desfășurat anul acesta online, vineri, 24.09.2022.

În deschidere, părintele profesor dr. Adrian Alexandrescu, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, a mulţumit Ierarhului pentru binecuvântarea și grija părintească arătată față de profesorii care predau disciplina Religie. De asemenea, au fost aduse mulțumiri domnului prof. univ. dr. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației, precum și doamnei profesoare Ana-Maria Egarmin, inspector școlar general în cadrul ISJ Bacău, pentru susținerea oferită activității didactice a profesorilor de Religie din județul Bacău.

Doamna inspector școlar general Ana-Maria Egarmin s-a adresat „formatorilor de suflet” care, „într-o societate care și-a pierdut reperele, insuflă copiilor în școală și în Biserică binele, adevărul, frumosul și moralitatea. În societatea grăbită de azi, foarte importantă a rămas iubirea de aproapele și de Dumnezeu. Lumea de azi nu mai are răbdare, îi auzim adesea pe cei din jur, dar nu îi mai ascultăm. Profesorul ar trebui însă să simtă durerile copiilor, neajunsurile, suferințele, să treacă dincolo de aparențe și să ajungă la sufletele acestora. Într-o lume care își pierde reperele, este datoria morală a profesorilor de a le indica elevilor direcția de dezvoltare”. În finalul cuvântului său, doamna inspector școlar general a apreciat activitatea dinamică a școlilor de vară organizate de parohii și școli, care influențează pozitiv comunitățile din județ.

Domnul inspector Vasile Timiș a afirmat, în alocuțiunea domniei sale, că „dincolo de pragmatismul științelor reale, pornind de la cuvintele Mântuitorului, profesorii de Religie pot și trebuie să îi ajute pe elevi să caute un sens al existenței. Dar și profesorii trebuie să își identifice propriul sens al existenței. Când știm că Dumnezeu este Proniator față de toți, atunci putem veni cu un mesaj de speranță. Profesorul trebuie să transmită din perspectiva Noului Testament că există un loc al binecuvântării, că fiecare om are o cărare a lui și că există un loc în veșnicie pregătit pentru fiecare dintre noi de la începutul lumii. De asemenea, profesorul trebuie să observe impactul activităților la clasă din perspectivă psiho-emoțională și cognitiv-comportamentală. Activitatea didactică ar trebui să se inspire și din practica bisericească, plecând de la liniștirea de la începutul slujbei, prin predarea noilor cunoștințe din cuvântul Evangheliei, prin momentul de înălțare spirituală în timpul orei corespunzător momentului culminant al invocării Duhului Sfânt, spre bucuria acelui Cu pace să ieșim, ca să ne putem îndrepta cu pace spre oră și să ieșim cu pace și cu responsabilitate de la oră. De asemenea, activitatea didactică ar trebui să se inspire și din viețile și învățăturile marilor personalități biblice, aghiografice, istorice sau culturale pentru a identifica cele mai potrivite strategii de comunicare pedagogică. Nu în ultimul rând, profesorii trebuie să identifice expectanțele elevilor, având conștiința că sunt mesagerii lui Dumnezeu către tineri. Profesorii trebuie să cultive în rândul elevilor empatia, cu atât mai mult cu cât, din perspectiva psihologiei comportamentale, o persoană care cultivă empatia devine mai puternică, trece printr-un proces de imunizare. De asemenea, profesorii trebuie să fie empatici și cu ei înșiși, conștienți fiind, din Pilda tânărului bogat, că trebuie să ne schimbăm în primul rând pe noi înșine pentru a schimba lucrurile din jurul nostru. Profesorii operează cu haruri primite de la Dumnezeu și oferă dar din darul lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să conlucreze, întrucât reușitele depind de modul în care facem echipă”.

Părintele inspector școlar diecezan Petru Sebastian Tamaș, reprezentant al  Diecezei Romano-Catolice de Iași, a adus profesorilor de Religie, alături de binecuvântarea ierarhului, un mesaj de recunoștință pentru „darul lui Dumnezeu de a putea să ne adresăm copiilor, o rugăminte de a face tot ce putem pentru a fi la înălțimea chemării noastre printr-o pregătire intelectuală și o viață morală, precum și o propunere - îndemn la unitate și solidaritate cu cei veghează la binele disciplinei Religie și la binele Bisericii”.

În partea a doua a întâlnirii, responsabilii de cerc pedagogic au prezentat rapoartele de activitate, evidențiind aspectele cele mai importante ale activităților didactice și culturale ale cadrelor didactice, precum și ale implicării tinerilor în cadrul proiectelor educaționale, al concursurilor școlare, al școlilor și taberelor de vară, sau în diferite alte împrejurări din timpul anului școlar sau al vacanței de vară.

Doamna profesoară Teodora Plăeșu a prezentat raportul de activitate al Asociației Profesorilor de Religie „Sfânta Paraschiva” din Bacău, invitând colegii să participe la activitățile Asociației, precum și la Simpozionul Județean „Școală și rugăciune” ce se va desfășura pe data de 14 noiembrie 2022.

Părintele inspector școlar Adrian Alexandrescu a realizat diagnoza procesului educațional din anul școlar precedent, cu evidențierea activităților metodice. Consfătuirea a continuat cu prezentarea aspectelor legale privind predarea disciplinei Religie, a structurii modulare a anului școlar 2022-2023, a prevederilor noului ROFUIP, a reperelor metodologice pentru clasa a X-a și a noutăților privitoare la gradele didactice. În încheiere a fost lansată invitația de participare la un concurs interjudețean dedicat personalității episcopului Melchisedec Ștefănescu, de la a cărui naștere se împlinesc anul viitor 200 de ani.

 

Prof. Adrian-Viorel Nechita

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău