Conferința națională „Sisteme integrate în îngijirea pe termen îndelungat. Filatropie și Asistență socială”

În perioada, în perioada 12-13 mai 2022, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a avut loc Conferinta națională „Sisteme integrate în îngrijirea pe termen îndelungat. Filatropie și Asistență socială”, la care au participat cadre didactice universitare, asistenți sociali, preoți, medici  și practicieni în domeniul social, din mai multe regiuni ale țării.

Conferința, aflată la a șasea ediție, a reunit mediul academic și practicieni din domeniul asistenței sociale din toată țara.

Prima zi, în Sala Senatului a Universității „Alexandru Ioan Cuza” , a debutat evenimentul cu intervenția gazdei conferinței, reprezentantul Universității din Iași, Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu, Decanul Facultatății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, care a anunțat programul, organizatorii și partenerii acestei conferințe naționale. Cuvântul de deschidere a mai aparținut și celorlați reprezentanți ai organizatorilor, precum Prof.univ.dr. pr. IoanTeşu, reprezentantul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru Staniloae”, Conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu – Decan al  Facultății de Teologie Romano-Catolică, Elena Dobre – Director Direcţia Politici şi Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale, Lucian Bala - Director General al TZMO România SRL și Ionel Armeanu, Preşedinte al Federaţiei Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung.

Partener al acestui eveniment a fost si Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim fiind Pr. Ilarion Mâță, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social – Filantropic.

În plen, în Sala Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, moderatorul primei sesiuni de comunicări, Prof. Univ. Dr. Daniela Șoitu, care a susținut tema  Oglinzi ale abordării integrate în îngrijirea pe termen îndelungat. Persoane şi contexte culturale, a dat cuvântul mai multor invitați precum: Pr. Vladimir Beregoi (Consilier economic si social-misionar – Episcopia Hușilor)-Serviciile sociale din cadrul “Filantropiei Ortodoxe” Huși, Pr. Ilarion Mâță  (Preşedinte Asociația “Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Hârja)  - Rugăciunea, întâlnirea vârstnicului cu Dumnezeu și expresie a filantropiei creștine, Lect.univ.dr. pr. Iosif Iacob (Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Director Centrul Diecezan Caritas Iasi) - Demnitatea vârstnicului, între nevoi şi posibilităţi și Lect.univ.dr. Petronela Polixenia Nistor (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Staniloae”) – Servicii sociale profesionalizate oferite vârstnicilor în Arhiepiscopia Iaşilor.

În Sesiunea a doua, au urmat alte comunicări valoroase susținute de Pr. Ciprian Ioniță (Consilier social patriarhal și președinte al Federaţia „Filantropia” a Patriarhiei Române) şi Pr. Narcis Axinte (consilier social al Arhiepiscopiei Iașilor și membru al Consiliului Director Federaţia „Filantropia” a Patriarhiei Române)Servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Federaţiei Filantropia Ortodoxă a Patriarhiei Române.

 Apoi a urmat un discurs istorico-religios și social susținut de Prof.univ.dr. pr. Ion Vicovan – Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, intitulat Filantropia în Biserica Ortodoxă Romană – poruncă divină și lucrare umană.

Doamna Elena Dobre (Director, Direcţia Politici şi Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale) a susținut prezentarea Măsuri guvernamentale prioritare în domeniul serviciilor sociale adresate persoanelor vârtsnice.

Partea a doua a primei zile s-a desfășurat într-un mediul practic, prin vizitele realizate de totți participanții la cateva centre sociale din Iași, precum: Centrul Diecezan Caritas Iași, Centrul rezidențial “Sf. Iosif”, Căminul de bătrâni “Sf. Împărați Constantin și Elena”- Direcția de Asistență Socială Iași.

A doua zi, în Sala  Ferdinand I din clădirea Rectoratului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a găzdui mai multe prezentări susținute de practicicieni în asistența socială, mediul academic și Patriarhia Română. Astfel, moderatorul sesiunii, Lect. univ. dr. Aurelia Curaj - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universitatii Bucureşt, a invitat în vederea susținerii referatelor pe Prof. univ.dr. medic Mircea Penescu (Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” București)Prevenirea infecțiilor urinare în cazul persoanelor vârstnice, Pr. Tiberiu Bardan (Președinte Fundația “Anastasie Crimca” a Arhipescopiei Sucevei și Rădăuților) – Servicii sociale furnizate în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Pr. Dr. Bogdan Chiorean (Președinte, Asociația Sf. Nectarie Cluj)Provocări în asistența bolnavilor incurabili și Lect. univ. dr. Aurelia Curaj - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, Preşedinte Fundaţia Geron Putem face doar bine? – Dilema în Filantropie şi Servicii de Îngrijire.

Evenimentul s-a încheiat cu concluziile organizatorilor și cu dorința de a reitera evenimentul anul viitor, într-un format similar, aducând în context experiența și expertiza celor trei piloni esențiali ai societății: Biserica, Mediul academic și Domeniul sănătății.