Conferința europeană „Securizarea drepturilor în îngrijirea pe termem lung. O privire in perioada Post -Covid”

29 Octombrie 2021

În perioada 27 - 29 octombrie 2021 a avut loc a XV-a ediție, în mediul online, a Conferinței europene „Securing right în long term care. A Post - Covid look” (Securizarea drepturilor în îngrijirea pe termen lung. O privire în perioada Post -Covid), conferință organizată de LARES din Madrid în colaborare cu EAN (European Ageing Network – Rețeaua Europeană a Îmbătrânirii).

Sesiunea din prima zi a evenimentului a început cu un cuvânt de deschidere de către organizatorii din Grupul Social LARES, jurnalistul Juani Loro, președintele LARES Juan Ignacio Vela Caudevilla (Spania), secretara Consiliului GAN Laetitia Daufenbach (Franța) și președintele EAN Jifi Horecky (Republica Cehă), făcând o analiză asupra perioadei post-COVID. Această sesiune a avut ca și teme: Criza provocată de pandemia COVID-19,  Rolul actual și viitor al UE în sectorul îngrijirii, Drepturile și etica în îngrijirile post-COVID în contextul actual, ziua de 27 octombrie luând sfârșit cu o discuție despre Răspunderea civilă a directorilor și managerilor azilurilor de bătrâni. În această sesiune au luat cuvântul Megan Davies (Elveția), secretarul general EASPD Luk Zederloo (Belgia).

În aceeași zi, Pr. Ilarion Mățâ, vicepreședintele Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România, cadru didactic asociat al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, director al Complexului socio-medical pentru persoane din loc. Hârja, jud. Bacău și consilier eparhial la Sectorul social - filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat lucrarea intitula „LTC user and their rights” (Beneficiarii îngrijirii pe termen lung și drepturile lor), în care a abordat teme legate de statistica demografică, aspecte sociale ale îmbătrânirii, drepturile acestora în țara noastră, dar mai ales cele spirituale, de terapie ocupațională și de comunicare intergenerațională, toate acestea cu referire directă la Complexul Rezidențial Socio-Medical al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, din localitatea Hârja, județul Bacău, pe care îl coordonează.

Ziua de 28 octombrie a avut ca temă principală Îngrijitorii și îngrijirea pe termen lung. În această zi s-au desfășurat două sesiuni paralele în care s-a avut în vedere: Angajarea forței de muncă în centrele de îngrijire pe termen lung și condițiile de muncă, Femeia - ca și principala sursă de empatie în îngrijirea vârstnicului, Noi strategii terapeutice pentru abordarea disfagiei orofaringiene, Provocări dietetice în combaterea malnutriției la bătrânețe, Alimentele texturate, Siguranța și îngrijirea în transportul zilnic adaptat în sectorul îngrijirii, Binomul tehnologic al singurătății nedorite - o abordare teoretică și practică a analizei, Viitorul angajatorilor din sectorul vârstnicilor, un pas înaintea pandemiei. Aici au prezentat președintele LARES Jorge Sainz Alas (Spania), Victoria Camps (Spania), președintele LARES Andalusia, Fernando Acosta (Spania), Jose Manuel Azorin, reprezentantul CEOMA (Spania), Francisco Javier Martinez Peromingo, Directorul General al Serviciilor Sociale și Sanitare din Madrid (Spania), Președintele Doctorilor din Spania Nieves Turienzo (Spania), Jose Pascual Bueno, Directorul Dignitas Vitae (Spania) și Juan Antonio Vega: Managerul teritorial al organizației UMAS (Spania), Freek Lapre (Olanda), Vicenzo Paolino (Elveția), Dan Levitt (Canada).

A treia zi a Conferinței europene, în ziua de 29 octombrie, participanții au reflectat asupra Îngrijirii pe termen lung bazată pe drepturi, continuând cu Situația actuală a persoanelor vârstnice din Spania: nevoi și cerințe și Noi modele de îngrijire în sectorul persoanelor de vârsta a treia. În ultima zi a conferinței au prezentat înalte personalități, precum Aad Koster (Olanda), Hans Dubois (Irlanda), Eva Fleischer (Austria), Irene Lopez Garcia (Spania), Edwin Fernandez Cruz (Spania), dar și Prof. Univ. Dr. Daniela Tatiana Șoitu, cadru didactic în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice, prezentare intitulată „Challenges and solutions for current and future long-term care” (Provocările și soluțiile îngrijirii pe termen lung).

A fost un eveniment important în care fiecare țară participantă și-a expus părerile în funcție de problemele întâmpinate, cu precădere, în contextul Covid-19, dar și soluțiile găsite, aplicate în conformitate cu prevederile legale. (Oana Ariton - Asistent social)