Conferință despre patriarhul Justinian Marina la Bogdănești

20 Iunie 2017

O conferință deosebită având ca subiect ”Patriarhul Justinian, slujitor înțelept și harnic al Bisericii strămoșești” a fost susținută astăzi, 20 iunie, de preotul consilier patriarhal Nicolae Dascălu, la Bogdănești (Protopopiatul Onești).

La Complexul Cultural din Bogdănești s-a desfășurat astăzi, 20 iunie, conferința preoțească a Protoieriei Onești, având ca subiect ”Patriarhul Justinian, slujitor înțelept și harnic al Bisericii strămoșești”. Organizată în contexul serbării ”Anului omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti” și al ”Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”, întâlnirea a avut ca punct central prelegerea susținută, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de preot dr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, directorul publicaţiilor „Lumina” și coordonatorul Centrului de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române.

Evenimentul a fost precedat de o slujbă de pomenire a vrednicului de pomenire patriarh Justinian Marina și a eroilor români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. A urmat cuvântul preotului protopop Ioan Bârgăoanu, care a mulțumit delegatului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru participarea la acest moment deosebit. Apoi, mesajul de bun venit și binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a fost rostit de preotul Valentin Băltoi, consilier cultural al Centrului eparhial de la Roman.

Conferința propriu zisă, ”Patriarhul Justinian, slujitor înțelept și harnic al Bisericii strămoșești”, a adus în atenția celor prezenți personalitatea patriarhului Justinian, de la a cărui trecere în veșnicie s-au împlinit anul acesta patru decenii. ”Personalitatea patriarhului Justinian este pilduitoare pentru că, văzându-i activitatea și lucrarea pastoral-misionară, culturală, filantropică, înțelegem că Biserica lui Hristos își împlinește datoria și în vremuri cu soare și în vremuri de furtună. Încercările din timpul comunismului au fost pentru Biserică și arhipăstorii ei, dar și pentru ceilalți membri, o perioadă de încercare, dar și de purtare a crucii întru lumina Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Patriarhul Iustinian, cu mila dăruită lui de Dumnezeu, a știut să poarte ”Corabia mântuirii”, Biserica, peste toate valurile învolburate ale viețuirii de aici, de pe pământ. Astfel, viața și activitatea sa sunt o reflectare asupra istoriei noastre recente, asupra mărturisitorilor din timpul comunismului, fie din demnitățile înalte ale Bisericii, prin lupta lor pentru apărarea Ortodoxiei și, de asemenea, prin jertfele tuturor mădularelor Bisericii din acea perioadă. Viața sa este un îndemn la a înțelege mai bine demnitatea preoțească în societate de azi și de a urma sfaturile și îndemnurile pastorale ale arhipăstorilor noștri duhovnicești. Lumina care se dăruiește nouă prin moștenirea înaintașilor trebuie cultivată și înmulțită”, a declarat, printre altele, părintele consilier patriarhal, care, la finalul cuvântului său, a apreciat dinamismul activităților social-filantropice și pastoral-misionare pe care preoții din Protopopiatul Onești le derulează cu binecuvântarea arhipăstorului Ioachim.

În încheierea evenimentului, după câteva luări de cuvânt ale preoților oneșteni pe marginea conferinței, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, preotului Nicolae Dascălu i-a fost oferită Icoana Sfintei Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, fiind conferită și ”Diploma de excelență” în semn de prețuire pentru apreciata sa activitate.

(Pr. Constantin Gherasim)