Conferință cultural-administrativă a preoților din Protopopiatul Buhuși

Joi, 12 octombrie 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a avut loc conferința cultural – administrativă a preoților din Protopopiatul Buhuși.

 

Prezent în mijlocul preoților a fost părintele Protopop Vasile Cozma, care a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă pe care Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim le are față de preoții și credincioșii Protopopiatului Buhuși.

În contextul Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești, Pr. Soțu Teodor de la Parohia Itești a susținut conferința cu tema „Icoana – Simbol al Împărăției Cerești” în care a surprins următoarele aspecte:

-adevărata menire a icoanei care este „Redarea chipului lui Dumnezeu reflectat în creație și restabilit în frumusețea și curăția originală, prin Hristos, conținutul ei este ființa umană care tinde spre asemănarea lui Dumnezeu”;

-icoana mijlocitoare a harului dumnezeiesc prin trimiterea ei la prototip;

-condițiile cerute de Biserică necesare realizării unei icoane (curăția duhovnicească a pictorului, Tradiția Bisericii și calificarea celui care o execută);

-lumina duhovnicească a icoanelor scoasă în evidență de aureolele sfinților care dovedesc că sfințenia izvorăște din interior, motiv pentru care sfinții nu sunt zugrăviți cu umbră pentru că nu au o lumină din afară ci lăuntrică, ei fiind chipuri dumnezeiești prin valoarea faptelor bune, trudite în timpul vieții care descoperă lumina cea neînserată.

Ca o concluzie a lucrării susținute părintele Teodor Soțu a precizat: „prin icoane ne aflăm în permanență în comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului și cu sfinții Bisericii, datorită sfintelor rugăciuni. Întreținem un continuu dialog cu Creatorul, arătând că nu suntem singuri și că sfinții noștri veghează și ajută din moment ce îi trăim în viața noastră. Ele ne amintesc de frumusețea pe care Dumnezeu a sădit-o în om și de viața care trebuie pusă în slujba Tatălui Ceresc. Fiecare credincios are una sau mai multe icoane în intimitatea căminului său care, nu doar înfrumusețează ungherul camerei, ci sunt ferestre care duc în lumea iubirii, a comuniunii și a păcii”.

La final, părintele Protopop Vasile Cozma a pus în discuție probleme administrative legate de stabilirea ultimelor întâlniri din acest an a cercurilor pastorale nr. 1 „Sf. Nicolae” la Parohia Orbic și nr. 2 „Sf. Ap. Petru și Pavel” la Parohia Moldoveni I, tipărirea de noi cărți liturgice conform hotărârilor Sfântului Sinod pentru o mai bună uniformitate în cult precum și necesitatea primirii binecuvântării arhierești, a avizelor și autorizațiilor în vederea efectuării lucrărilor de orice natură desfășurate în parohii.