Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate şi responsabilitate” la Parohia Letea Veche

06 Martie 2018

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în data de 6 martie 2018, copii de la Parohia Letea Veche, însoţiţi de părintele Alexandru Palur, au participat alături de copiii Parohiei Holt la activitatea cultural-artistică de la Școala Holt, din cadrul Concursului Naţional Cultural-Artistic Unirea: libertate şi unitate, organizat prin Biroul de catehizare din cadrul Sectorului cultural al Administraţiei Eparhiale, cu prilejul Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918).

„Titlul proiectului ales de parohia noastră a fost: Unirea, libertate şi responsabilitate, tocmai pentru că unirea de acum 100 de ani trebuie înţeleasă ca o stare de libertate, care însă necesită o responsabilitate în privinţa opţiunilor şi a căilor pe care le alegem în viaţă. Tinerii şi copiii de astăzi vor înţelege că Biserica Mântuitorului Iisus Hristos este singura care ghidează omul, nu doar spre fericirea veşnică, lucru ştiut deja de către toţi, ci şi către o stare de armonie şi o fericire efemeră aici pe pământ”, a declarat părintele Alexandru Palur.

S-au cântat imnul naţional ,,Deşteaptă-te române!” şi imnul unirii mici ,,Hora unirii”. S-a vorbit despre jertfa celor care, cu multe sacrificii, au înfăptuit Unirea acum 159 de ani, respectiv 100 de ani. Scopul  proiectului este de a se cultiva dragostea faţă de ţară şi faţă de Biserică şi a se reafirma propria identitate religioasă, naţională şi culturală în spiritual respectării valorilor tradiţionale româneşti

La final, părintele Alexandru a mulţumit doamnei Custură Mihaela, director al Şcolii Gimnaziale Letea Veche, doamnelor profesoare de desen şi de religie ortodoxă Alina Mocanu şi Benedic Mirela, cadrelor didactice implicate şi tuturor celor prezenţi.

(Pr. Iulian Adam)