Concurs pe tema Anului Omagial 2014, în protopopiatul Sascut

 Cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, sâmbătă 31 mai s-a desfășurat concursul de eseuri și desene pe tema anului omagial al Sfintei Împărtășanii și anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, la care au participat elevi din clasele V-VIII de la școlile din cuprinsul protoieriei Sascut. 

Evenimentul a fost găzduit de Școala Generală „Erou Gheorghe Nichita" din comuna Motoșeni.
Premiul I la secțiunea desene a fost obținut de eleva Ciovăr Profira de la Școala Generală Sascut cu o compoziție pe tema martirajului Sfinților Brâncoveni, iar la secțiunea eseuri de eleva Borș Ioana-Teodora de la Școala Generală Podu-Turcului, care a susținut eseul cu titlul: „Sfânta Euharistie, lumina vieții veșnice".
Câștigătorilor primelor trei locuri le-au fost oferite diplome și premii în bani și obiecte iar Primăriei Motoșeni și Școlii Generale „Erou Gheorghe Nichita" le-au fost oferite diplome de excelență pentru buna organizare a concursului.

Iniţiativa Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind pro­cla­ma­­rea în anul 2014 a „Anului o­ma­gial euharistic (al Sfintei Spo­­ve­danii şi al Sfintei Îm­păr­tăşanii)“ are ca scop să a­ducă, astăzi, în centrul mi­siu­nii Bi­se­ricii: redes­co­pe­ri­rea Tainei Spo­vedaniei, ca mij­loc de reconciliere, vinde­ca­re, înnoire spirituală şi sfin­ţire a vieţii credincioşilor; evi­den­ţierea im­por­tan­ţei şi obligativităţii Tainei Spo­ve­da­niei, ca pregătire pentru pri­mirea Sfintei Euharistii; pre­gă­ti­rea şi primirea la timp a Sfintei Împărtăşanii ca mij­loc de sfinţire şi înnoire a vie­ţii; intensificarea participării la Sfânta Liturghie, ca pregustare a prân­zu­lui în Îm­pă­ră­ţia lui Dum­nezeu şi manifestare concretă a unităţii Bisericii; pri­mi­rea Sfin­tei Împărtăşanii ca izvor tainic de putere a învierii şi vieţii veşnice; importanţa Sfintei Îm­păr­tă­şanii, ca izvor de iubire jert­felnică şi iertătoare a lui Hristos; va­lo­rificarea roadelor primirii Sfintei Îm­păr­tăşanii în viaţa preotului, a creştinilor şi a comunităţii. Iniţiativa privind procla­ma­rea în anul 2014 a „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ are în vedere cinstirea după cuviinţă, la îm­pli­ni­rea a 300 de ani de la moartea lor martirică, a Sfinţilor Martiri Brân­coveni: Constantin Vo­ie­vod cu cei patru fii ai săi, Con­stan­tin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache.