Concurs de titularizare la Grădinița "Episcop Melchisedec"

Grădinița cu Program Prelungit "Episcop Melchisedec" Roman organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/ catedre titularizabile:
- 4 posturi profesor învățământ preșcolar/educatoare, viabilitate 4 ani, perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1.Înregistrarea cererilor la secretariatul unității: 14-18 februarie 2022, între orele 9:30-11:30 (aceste cereri vor fi însoțite de copii de pe documente, precum: certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul, carte de identitate, actele de studii se depun în copie legalizată, aviz medical.)
2.Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 22 februarie 2022
3. Inspecția specială la clasă – 1-2 martie 2022 ( *Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, NU se susţin inspecțiile la clasă.)
4.Proba scrisă – 3 martie 2022
5.Depunerea contestațiilor -  7 martie 2022
6.Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 8 martie 2022

*Înscrierile se fac la sediul Grădiniței P.P. ,,Episcop Melchisedec” Roman, din Str. Alexandru cel Bun, Nr.4, Mun. Roman, Jud. Neamț, telefon 0728880510 / 0786488494, e-mail grădinitamelchisedec@gmail.com
***Informații la tel. 0728880510 / 0786488494 și la secretariatul unității școlare.