Complexul socio-medical pentru persoane vârstnice de la Hârja, implicat în proiectului european „Adapting to the new” al Federației Filantropia

În ziua de 28 octombrie 2023, la Centrul național de formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, a avut loc evenimentul de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Adapting to the new”, al cărui coordonator a fost Federația Filantropia în parteneriat cu Asociația „Forma Mentis” din Italia. Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 18 luni, scopul acestuia fiind creșterea gradului de conștientizare a îmbătrânirii active și a nevoii persoanelor vârstnice de educație și orientare în era digitală, pentru a evita discriminarea și excluziunea socială, împreună cu efectele generate de acestea. Cercetarea din cadrul proiectului s-a desfășurat la Complexul socio-medical pentru persoane vârstnice din Hârja, având ca grup țintă beneficiarii instituției, întregul proces de cercetare având ca rezultat „Manualul pentru conștientizarea și înțelegerea îmbătrânirii active și importanța dobândirii unor cunoștințe digitale de bază în rândul persoanelor în vârstă”. Totodată, instituția a fost și un spațiu de formare și practică pentru cei 10 studenți din România și Italia, beneficiari ai mobilității Erasmus+.

În cadrul proiectului au fost realizate:

  • un Manual pentru conști­entizarea și înțelegerea îmbătrânirii active și a impor­tanței deți­ne­rii abilităților digitale de bază în rândul persoanelor vârstnice, în format bilingv, română-engleză;
  • o activitate de formare a 10 asistenți sociali privind conceptul de îmbătrânire activă și dobândirea de minime cunoștințe digitale pentru îmbunătățirea cali­t­ă­­ții vieții vârst­nicilor;
  • un curs interactiv online de instruire a persoanelor în vârstă privitor la îmbătrânirea activă și alfabetizarea digitală.

Una dintre activitățile principale ale proiectului s-a desfășurat în luna martie la Complexul socio-medical pentru persoane vârstnice din Hârja, județul Bacău. Spre finalul evenimentului, părintele Ilarion Mâță, director al complexului și trainer în cadrul proiectului, a prezentat procesul de formare prin care cei 10 studenți din România și Italia au trecut pentru deprinderea abilităților de a lucra cu vârstnicii și de a-i învăța pe aceștia cum se pot conecta la lumea digitală și „adaptarea la nou”, la societatea actuală. 
Un moment de mare încărcătură emoțională a fost cel în care două dintre persoanele rezidente ale complexului și două dintre studentele ce au participat la activitatea de formare au împărtășit, celor prezenți, experiența implicării în activitățile proiectului, dar și trăirile acestei punți intergenaraționale.
La finalul evenimentului au fost oferite diplome de participare tuturor celor prezenți. 

(Rebegea Andreea)